Jste zde

Zprávy

Papež Benedikt XVI. na své první návštěvě USA

Washington (KAP) 12 tisíc hostů se zúčastnilo oficiálního přivítání papeže Benedikta XVI. při jeho první návštěvě v USA. „Přicházím jako přítel, jako posel evangelia s vel­kou úctou k této velké pluralistické společnosti", prohlásil Benedikt XVI. Na začátku své mise se papež v Bílém domě setkal s prezidentem Georgem Bushem. Vyvrcholením jeho návštěvy pak byl slavnostní projev před Organizací spojených národů v New Yorku. V Manhattanu se papež u pomníku „Ground Zero" pomodlil za oběti teroristického útoku z 11. září 2001.

Benedikt XVI. se vyhnul aktuálním sporným tématům mezi Vatikánem a USA, například válce v Iráku, trestu smrti, potratům, euthanasii, sňatkům homosexuálů nebo sexuální morálce, v názoru na níž se sice shodne s prezidentem Bushem, ne však s názorovou většinou občanů USA, mezi nimi i mnoha katolíků. Benedikt XVI. výslovně chválil katolické laiky, kteří „dávají svá rozmanitá nadání do služby církve a celé společnosti" a povzbudil biskupy a jejich církevní obce, aby svá společenstvích otevírali přistěhovalcům. Aniž by výslovně zmínil válku v Iráku, zdůraznil papež povinnost bránit svobodu. Benedikt XVI. a prezident Bush dali najevo naději na brzké ukončení násilí v Iráku a rychlé a komplexní řešení krize v celém regionu.

Pedofilové musí být vyloučeni z kněžského úřadu

Washington (KAP) Papež Benedikt XVI. při své návštěvě v USA ve svém projevu k americkým biskupům zaujal zásadní stanovisko k aféře pedofilních kněží. Pedofilové musí být podle něho vyloučeni z kněžské úřadu: „Pedofily zcela vyloučíme z kněžské služby, pedofilie je s kněžstvím naprosto neslučitelná. Kdo se skutečně provinil pedofilií, nemůže být knězem. Provádíme vizitace v kněžských seminářích a učiníme všechno, co je v našich silách, pro spirituální, lidskou a duchovní formaci kandidátů na kněžství." Papež vyjádřil politování nejen nad sexuálními prohřešky kléru, ale také nad krizovým managementem katolické církve v USA. Tyto události v něm vyvolaly pocit „hlubokého studu". Benedikt XVI. proto vyžaduje „jasné a jednotné svědectví" katolické církve. Církev se podle papeže musí postupně otevřít širokým společenským kruhům, a to hlavně v diskusi nad etickými tématy, především v oblasti ochrany života a posilování role rodiny.

Rada Evropy: Evropanky mají mít právo na potrat

Štrasburk (KAP) Parlament Rady Evropy se většinově vyslovil za právo žen na beztrestný potrat ve všech 47 členských zemích Evropské unie. Poslanci Evropského parlamentu zdůraznili, že ženám musí být ve všech členských státech umožněn výkon jejich „práva na bezrizikový a legální potrat v přiměřených lhůtách" a že ženy v této své „autonomii" musí být respektovány. Především Irsko, Polsko a Malta proti tomuto prohlášení protestovaly a poukázaly na to, že zcela opomíjí právo nenarozených dětí na život.

Teoložka Schüssler-Fiorenza se dožívá sedmdesáti let

Washington (KAP) Americká teoložka Elisabeth Schüssler-Fiorenza patří k předním světovým představitelkám feministické teologie. Schüssler-Fiorenza se narodila v Rumunsku, studovala teologii v Německu a po svém sňatku s americkým teologem Francisem Fiorenzou začala vyučovat teologii v USA. Od roku 1988 je profesorkou na elitní univerzitě v Harvardu, kde se zabývá především feministickou exegezí Nového zákona.

Hlad a drastické zvyšování světových cen potravin

Vídeň (KAP) Předseda rakouské katolické charity Caritas Franz Küberl je zděšen dramatickým zvyšováním cen potravin na celém světě a nepokoji vyvolanými hladomorem: „Mám obavy, že bohaté země si nejsou vědomy zodpovědnosti za tuto strašnou bídu." Küberl požaduje rychlou potravinovou pomoc od bohatých států pro ty, kteří nemají na jídlo; 2,8 miliard lidí na světě musí vyjít s méně než dvěma dolary (1,263 eur) na den. Bylo by potřeba alespoň 300 miliónů eur, aby těmto lidem bylo možno pomoci.

Hladomor: apel rakouských evangelických církví

Vídeň (KAP) Vedoucí představitelé evangelických církví Rakouska naléhavě apelují na věřící i vládu, aby se s hladem ve světě nesmiřovali, nýbrž proti němu aktivně bojovali. Podle luterského biskupa Bünkera hladoví na světě kolem jedné miliardy lidí, přestože produkce potravin je vysoká jako nikdy předtím. Na vině jsou především rostoucí ceny potravin, které se od roku 2005 zvýšily v průměru o 83 procent. Bünker také kritizoval, že pouze polovina celosvětově sklizených obilovin končí na talíři, druhá polovina je zkrmována anebo použita k výrobě biopaliv.

Superintandant reformované církve Hennefeld připomněl, že věrohodnost církví je přímo závislá na jejich pomoci chudým. Všechny rakouské evangelické farnosti byly vyzvány k podpoře humanitárních projektů tamní Diakonie, které jsou v tomto roce konkrétně zaměřeny na pomoc v Somálsku, Keni a na Haiti.

Slovensko: Biskup Peter Dubovský mrtev

Bratislava (KAP) Ve věku 87 let zemřel emeritní světící biskup banskobystrické diecéze Peter Dubovský. Jezuita Dubovský byl v roce 1950 vysvěcen na kněze a brzy nato internován v lágru Podolinec. Po propuštění pracoval ve stavebnictví. V roce 1961 byl tajně vysvěcen na biskupa. O rok později byl v rámci jednoho z komunistických monstrprocesů spolu s dalšími členy řádu odsouzen a strávil pět let za mřížemi. Byl činný v pod­zemní církvi, kde mimo jiné tajně světil další duchovní. Teprve od roku 1969 se opět mohl veřejně angažovat v pastorační službě. Po Sametové revoluci se v roce 1991 stal světícím biskupem a v roce 1993 generálním vikářem banskobystrické diecéze.

Turecko: Přestup z islámu dovolen

Ankara (KAP) Turecký státní úřad pro náboženství („Diyanet") oficiálně povolil přestup z islámu k jinému náboženství. Úřad ve vydané fatvě dospěl k závěru, že islám kromě božského trestu za „odpadnutí od víry" nestanovuje další světské tresty. Toto nábožensko-právní prohlášení by mohlo výrazně přispět ke zlepšení situace křesťanů v Turecku. „Prorok (Mohamed) nikomu svou víru nevnucoval, vůči příslušníkům jiných náboženství nikdy nepoužil násilí," stojí v dobro­zdání. Z tohoto pravidla „neexistují výjimky, ani pro konvertity z islámu".

Katolický biskup Lugo zvolen prezidentem Paraguaye

Asuncion, Vatikán (KAP) Novým prezidentem Paraguaye byl 20. dubna zvolen Fernando Lugo (nar. 1951), člen misijní kongregace verbistů a od roku 1994 diecézní biskup v San Pedro, nejchudším regionu Paraguaye. Lugo se jako kněz i biskup zasazoval o práva chudých a sympatizuje s teologií osvobození. V roce 2005 v souvislosti se vstupem do politického života z úřadu biskupa odstoupil a v roce 2007 byl vatikánskou Kongregací pro biskupy suspendován. Neobdržel však dispens pro laicizaci, o níž sám žádal. Podle Vatikánu bude nyní vyřešení jeho kanonického statusu „potřebovat čas". Je možné, že papež Benedikt XVI. Lugovi dispens udělí, přičemž ale bude prý brána v potaz i jeho dřívější „neposlušnost" vůči vatikánským úřadům. Biskup Lugo po ohlášení výsledku voleb vyjádřil svou lítost nad tím, že svým vstupem do politiky nebyl poslušný kanonickému právu, a dodal, že doufá, že i nadále bude moci náležet ke katolické církvi.