Jste zde

Hledání historického Ježíše

Právě vyšla kniha Wolfganga Trillinga Hledání historického Ježíše (196 stran, asi 72 Kč, Vyšehrad Praha, přeložil Jindřich Slabý). Je dobrým úvodem do všech základních otázek Ježíšova života a působení ve světle moderní biblické vědy. Po čtyřech již dříve česky uveřejněných knihách podobného zaměřeni (Bornkamm, Machovec, Sázava, Holz) jde o první práci katolického badatele, a je třeba říci, že v žádném směru nezaostává. Naopak, číst Trillingovy jasné a poučené výklady je potěšením. Doufejme, že tato první kniha z volné ediční řady Studium bude brzy mít důstojné následovníky.

JaS