Jste zde

Zprávy

Biskup vyzývá k vytrvalosti

Mnichovský evangelický biskup Hanselmann vyzývá k vytrvalosti všechny, kdo malomyslní při pohledu na malý pokrok v ekumenismu. Současné vyjadřuje radost z každého, kdo se .odváží ekumenické důvěry". Vítá dobrozdání Papežské rady pro jednotu křesťanů, podle něhož už rozdíly mezi luterány a katolíky v učení o ospravedlnění a večeři Páně (t.j. v centrálních bodech) nejsou takové, že by ospravedlňovaly rozdělení církví. Podle biskupových slov je nyní řada na německé katolické biskupské konferenci, aby vyvodila závazné závěry z tohoto prohlášení.

3.    Pasovské symposium Liturgie a ekumena

Tématem symposia, konaného tentokrát v klášteře Andechs, bylo Communio sanctorum -comunio in Sanctis, s důrazem na problém úcty svatých.  Přednášeli zástupci luterské, reformované, pravoslavné a římskokatolické církve. Vrcholem symposia byla přednáška Jana Milíče Lochmanna z bazilejské univerzity a ekumenická bohoslužba v klášterním kostele. Klášter Andechs je ve spolupráci s pasovskou univerzitou nejvýznamnějším ohniskem liturgické obnovy v Bavorsku.