Jste zde

Studium ekumenické teologie na Teologické fakultě v Českých Budějovicích

Zaujala mě zpráva Pavla Hradilka o Institutu ekumenických studií v Praze v časopise Getsemany 11 (1995) s. 21. Přeji vše dobré nově vzniklému institutu a všem přednášejícím pedagogům. Není však zcela pravdivý poslední odstavec článku jmenovaného autora, že proces vzdělávání a formace laiků doposud postrádaly ekumenický rozměr.

Teologická fakulta v Českých Budějovicích byla zřízena v r. 1991 a od r. 1992 se na ní přednáší ekumenická teologie. V duchu dekretu II. vatikánského koncilu Unitatis redintegratio ekumenické aspekty pronikají výklad jednotlivých oborů dogmatické teologie a kromě toho je přednášena jako vlastní předmět „ekumenická teologie". Co se v tomto oboru vlastně přednáší?  V I. části se jedná o historický průřez ekumenickým hnutím od jeho prvních pokusů až po současnost. V přednáškách je dostatečně prokázáno pozitivní hodnocení Ekumenické rady církví i přes její dílčí neúspěchy. II.  část studijního oboru .ekumenická teologie" je charakterizována analýzou dekretu Unitatis redintegratio a dalších dokumentů římskokatolické církve s ekumenickou tematikou. III. část se pak zabývá vybranými speciálními ekumenickými otázkami, např. dialogy mezi jednotlivými církvemi vzhledem k pojetí ortodoxie jednotlivých církví.

Je nutno vyjádřit přání, aby se vědecký přínos vůči ekumenické teologii prohluboval na všech teologických fakultách v České republice a jednotliví vyučující navázali mezi sebou podnětné kontakty a spolupráci. Institut ekumenických studií v Praze může ekumenickou teologii na stávajících teologických fakultách jen inspirovat.