Jste zde

Malé zamyšlení nad velkou sítí

autor: 

Internetová služba www.navrcholu.cz podává informace o návštěvnosti jí registrovaných webových stránek českého internetu. Stránek s náboženskou tematikou registruje nyní kolem dvou set.

Statistiku to není nezajímavá. Kromě poznatků o konkrétních internetových stránkách poskytuje i obecná ponaučení. Například tato:

· Český náboženský web se rozvíjí. Desítky stránek mají docela dobrou úroveň a nabízejí dostatek informací jak věřícím, tak i „outsiderům“. Samozřejmě se najdou i kuriozity a nepodařené pokusy, ale to je právě půvab internetu, že se může prezentovat každý.

· Naopak stránek vyloženě protináboženských a protikřesťanských je velmi málo. A měl jsem navíc dojem, že někteří z jejich autorů postrádají nejen základní poučení o pravopisu mateřského jazyka, ale – ještě naléhavěji – také ošetření psychiatrem.

· Zato však už existuje poměrně čilá konkurence mezi stránkami různých náboženství, církví a duchovních či pseudoduchovních směrů. Samozřejmě jsou na našem internetu nejčastější prezentace různých odstínů křesťanství, ale vedle nich si přijdou na své např. i zájemci o různá východní náboženství nebo okultismus.

Vedle těchto více či méně potěšitelných zvěstí jsou ovšem i nepotěšitelné:

· Celková návštěvnost náboženských stránek na českém internetu je v průměru dost nízká. Že v tomto ohledu nemohou soutěžit s pornografií, není překvapením; ale typické jednotky nebo desítky přístupů za měsíc se nedají srovnat ani s byznysem mnohem serióznějším než je šíření hanbatých obrázků.

· S tím souvisí dojem, že proti křesťanství stojí na internetu v první řadě nikoli propagace bojovného ateizmu anebo sektářství, ale spíše prezentace hodnot a životního stylu neslučitelného nebo jen zčásti slučitelného s křesťanstvím. Je to stejný problém jako v jiných médiích. Tak třeba zažloutlé stránky tiskovin Volné myšlenky dnes už prolistováváme s trochou nostalgie – tihle pokrokáři už mají svoji budoucnost dávno za sebou. Ale křesťansky orientované Ádéčko nemůže svým vlivem konkurovat množství časopisů na lesklém papíře, které pěstují kulty jiných božstev, než je Bůh Abrahamův, Izákův a Jákobův. Vždyť Ádéčko na první pohled působí jako jejich chudý příbuzný.

Nabízet přitažlivé a kvalitní internetové stránky samozřejmě není snadné. Nad tímto úkolem si dnes láme hlavu kdekdo. A počet návštěv za měsíc není samozřejmě jediným kriteriem kvality. Přesto se právě zde nemůžeme spokojovat s málem. Internet přestává být zábavou hrstky nadšenců a stává se důležitým komunikačním médiem, svou povahou mimořádně vhodným právě i ke sdílení Radostné zvěsti.

Budovat a udržovat dobrá náboženská média je podle mého názoru v této době stejně důležité (ne-li důležitější) jako budovat a opravovat kostely. Jinak řečeno, měly by na obě činnosti jít přinejmenším řádově stejné finanční prostředky. Že se tak v některých církvích notoricky neděje, jim nevěstí nic dobrého do budoucnosti.

Provozování internetové stránky může být levnější a časově méně náročné než provozování časopisu s obdobným obsahem a rozsahem, ale „levou zadní“ a „za hubičku“ se rozhodně dělat nedá. Aby se úsilí vyplatilo, musí být podloženo kvalifikovanými tvůrci textu a designu, a musí ho provázet odpovídající reklama. Což právě možná je v mnoha případech problém stránek, s nimiž si jejich tvůrcové dali tolik práce.

Můžeme doufat, že se situace v tomto ohledu zlepší?

JaS