Jste zde

069 - leden 1997

Církev v Čechách trvale nedůvěryhodná

Vymlouváme-li se na to, že lidé dnes nedůvěřují institucím, nemělo by nám uniknout, že v rámci této celkové nevěrohodnosti institucí lidé důvěřují některým institucím více a jiným méně. Církev (bez bližší specifikace) je v českých zemích trvale na posledním místě v tabulce důvěryhodnosti.  Teprve v říjnu 1996 se náhle vyhoupla na předposlední místo. Důvodem tohoto náhlého postupu na žebříčku důvěryhodnosti však nebyla ani tak „causa fakulta", svědčící o tom, že církev je schopna ze svých vlastních zdrojů aspoň v některých svých členech vidět sama sebe kriticky a korigovat se, ale série krachů soukromých bank, jejichž důvěryhodnost v očích našich spoluobčanů klesla i pod „důvěryhodnost" církve.

Neměli bychom situaci nevěrohodnosti církve vzít vážně? Přiznat si, jak na tom jsme, a po léta v pokoře důvěru vytvářet?

-jv-