Jste zde

VĚCI, KTERÉ JSI NEŘEKL

autor: 

(Jan 8, 1-11)

Mohl jsi klidně říci: „To nevadí."
Ale tys mlčel a dal mi právo na smutek,
a tak poprvé někdo uslyšel můj příběh.
Každý z nás měl svou minulost, když jsme se potkali, vzdálené dějiny se jednou staly průnikem.
Bylo to brzy ráno. Jak bys to mohl pochopit?
Ale tys to pochopil a dal mi ticho, které jsem potřeboval slyšet. Mohlo to znamenat spoluvinu, ale místo toho se proměnila prázdná slova a prázdné srdce.
Čteš z mých očí a z mé tváře, a přitom to nebolí,
obracíš stránku po stránce, pomalu,
jakoby život a smrt byly příliš naléhavé na to, aby se pospíchalo.
A když jsi skončil, tak ses nezeptal, co jsem to udělal
anebo proč, protožes to věděl. Bylo by snadné
mě zavrhnout a mohl jsem se zavrhnout sám,
ale tys to neudělal. Přečetl sis můj příběh, viděl jsi, že jsem ještě někdo jiný, a pevně jsi mě stiskl.
Mohl jsi klidně říci: „To nevadí," ale tys mlčel, posílaje mě, abych se potkal se svobodou.  A já jsem věděl, co je to láska a že spolu to zkusíme.

přeložila iD