Jste zde

Zprávy

Další ze seminářů pořádaných českým regiónem International Ecumenical Fellowship se koná v neděli 22. 2. 1998 v 15:30 v základní škole v Černošicích-Mokropsích. O kořenech rasismu a rómské otázce bude hovořit psycholog doc. Pavel Říčan. Odjezd vlaku směr Beroun z Prahy hl. n. v 14:40, z Prahy - Smíchova v 14:50 do zastávky Černošice - Mokropsy.

Institut ekumenických studií v Praze

Rozvrh letního semestru 1997/98

1. ročník (středy 18:00 ve Vyšehradské 41)

4. 3. Ivana Dolejšová Vztahy mezi filozofií, náboženstvím a vírou
11. 3. Ivana Dolejšová Dialogická a metafyzická filozofie starověku
18. 3. Jan Konzal Umění mluvit a sdělovat
25. 3. Ivana Dolejšová Směry a proudy středověké filozofie
1. 4. Ivana Dolejšová Osvícenství a antropologický obrat ve filozofii
15. 4. Ivana Dolejšová Kantův kategorický imperativ a problém zla
22. 4. Ivana Dolejšová Filozofické kořeny postmoderny
29. 4. Petr Dvořák Logika a filozofie jazyka
6. 5. Michael Kirwan Hermeneutika tradice
13. 5. Michael Kirwan Narativní metoda a symbol
20. 5. Petr Dvořák Britský empirismus a analytická filozofie
27. 5. Petr Dvořák Důkazy Boží existence v analytické filozofii
3. 6. Philip Endean Ecclesial identity and moral virtue
Jiří Hanuš Augustin a donatisté
10. 6 Václav Umlauf Problém subjektu v soudobé francouzské filozofii

2. ročník (čtvrtky 18:00 ve Vyšehradské 41)

5. 3. Lenka Karfíková Rozdělení dogmatiky, hermeneutická metoda 12. 3. Jiří Hanuš Základní pojmy ke středověkým dějinám, exkurs: přínos franc. historiografie 20. stol.
19. 3. Ivana Dolejšová Dogma v křesťanské církvi
26. 3. Lenka Karfíková O Trojjediném Bohu I
2. 4. Lenka Karfíková O Trojjediném Bohu II
16. 4. J. Jan, J. Hanuš Křížové výpravy
23. 4. Jiří Hanuš Reforma a reformace - Západ na konci středověku
30. 4. Odilo Štampach Legitimita a základ vývoje církve
7. 5. Jiří Hanuš Uvedení do novověkých dějin, exkurs: misie na poč. novověku - Amerika, Čína, Indie, Japonsko
14. 5. Odilo Štampach Pojem univerzální a lokální církve a pochopení jednoty
21. 5. J. Hanuš, J. Šebek, Liberalismus a církve v 19. a zač. 20. Století, Demokratické výzvy pro církve?
28. 5. Rudolf Vévoda Totalitarismy 20. století a křesťanská odpověď
4. 6. Pavel Filipi Důvody rozdělení církve
10. 6. J. Hanuš, R. Vévoda Fenomén skryté církve a nejnovější církevní dějiny

3. ročník: (čtvrtky 18:00 ve Vyšehradské 41)

5. 3. Pavel Filipi Základní eklesiologické problémy
12. 3. Rudolf Valenta Úvod do liturgické teologie
19. 3. Odilo Štampach Problémy a výhledy ekumenické praxe
26. 3. Pavel Filipi Vývoj pochopení církevní autority
Typologie viditelné struktury církve
2. 4. Pavel Hradilek Křesťanská obec jako řádné liturgické prostředí
16. 4. Rudolf Valenta Dějiny liturgie v umění
23. 4. Pavel Hradilek Boží slovo je středem každé bohoslužby
30. 4. Rudolf Valenta Vývoj eucharistické liturgie
7. 5. Michael Kirwan Shakespeare and Rene Girard
14. 5. Pavel Hradilek Eucharistie jako vyvrcholení života obce
21. 5. Rudolf Valenta Liturgie a čas
28. 5. Pavel Hradilek Svátosti křesťanské iniciace
4. 6. Philip Endean Spirituality and the Church
11.6. hostovská přednáška

Přednášky Institutu ekumenických studií jsou veřejně přístupné. Doporučujeme je navštívit zejména těm, kteří uvažují o řádném studiu v institutu, či těm, kteří si chtějí doplnit či prohloubit své vzdělání.  Redakce děkuje všem čtenářům, kteří včas zaplatili předplatné, a zejména těm, kteří přispěli větší než povinnou částkou. Téměř 300 čtenářů (což je asi třetina předplatitelů) využilo výhodný způsob placení v hotovosti přes přepážku Komerční banky. V několika případech jsme však nebyli schopni platbu identifikovat, protože chyběl přidělený variabilní symbol. Tyto čtenáře prosíme, aby se ozvali redakci, jakmile jim bude zasílání časopisu pozastaveno.

Z knih, které nakladatelství Sít avizovalo již v loňském roce, a které pro nedostatek času dosud nevyšly, bude jako první vydána kniha Jana Konzala „Křesťanovy slepé uličky", která volně navazuje na autorovu Orientaci.