Jste zde

Může být dnes církev věrohodná?

autor: 

Počet katolíků u nás nejméně sto let konstantně klesá. Nevím, jak se k tomu staví česká hierarchie a do jaké míry za to nese odpovědnost. Jistě, každý má svůj podíl. Ale někdo má ukazovat a hledat cestu. Určitě pokles věřících souvisí s tím, jak se máme dobře. (Chápu problémy nezaměstnaných, ale ve srovnání s rozvojovým světem jsme na tom pořád dobře.) Ani těžké časy dvou světových válek katolíkům nepomohly. Jen za bolševika jsme nastřádali hřivnu věrohodnosti, která se velice rychle promarnila.

Kde jsou příčiny?

Polistopadové vyjití cestou lidové zbožnosti přineslo vzpomínky na mládí, ale nepodpořilo novou generaci. Jako by se zapomnělo na druhý vatikánský koncil, který byl živější za totality. Nevím, zda to byl problém jen český, či zda sahá do vyšších sfér.

Taky starost o majetky ublížila, ale to je složitější problém.

Malá snaha o pokání. Mluvilo se o něm, ale ne důsledně. (Viz národní pouť na Velehrad: „Kde jsou ti, co na nás donášeli?“) Svazky STB ještě nebyly k dispozici, ale mnoho věcí se vědělo. Jak pravdivý byl sen Dominika Pecky. Viz http://christnet.cz/clanky/4326/prorocky_hlas_nevnimame.url

Další charakteristický rys je přehlížení laiků. Dnes bývají vzdělaní a nežijí uzavřeni ghetu. Jsou ve světě a vidí věci z obou stran. Jak dopadl církevní sněm a ignorování jeho závěrů, není třeba komentovat.

Nevím, zda mají na biskupství sociologické studie o důvodech, které způsobují stálý úbytek věřících. Co se dělá špatně? Jsme srozumitelní? Zajímáme se o lidi ze světa? Mimochodem, kdy jste naposledy viděli biskupa? Není spíš politikem, ekonomem, manažerem? Je ještě pastýřem?

Co děláme špatně?

Jedna věc je pozoruhodná. Máme několik evangelikálních církví, které ne moc, ale stále rostou. Když jsem se ptal kamaráda, čím to je, že všechny evangelikální církve rostou, bez zaváhání z něj vypadlo 1 Tesalonickým 1,5 „neboť naše evangelium k vám nepřišlo pouze v slovech, ale v moci Ducha svatého a v přesvědčivé plnosti. Víte, jak jsme si kvůli vám počínali, když jsme byli u vás.“ To samé, ale v negaci, mi řekl starý kněz, který žije v Čechách a pochází z bolavé trnavské diecéze, s níž je dodnes v kontaktu.

Jsme dnes na tom lépe?

Za první republiky byl údajně z nejasných důvodů odvolán arcibiskup Kordač. Podle svědectví jezuity Jana Rybáře byl odvolán na nátlak svazu velkoprůmyslníků. Arcibiskup Kordač totiž navštívil stávkující dělníky v továrně Ringhoffer na Smíchově a ptal se na jejich mzdu. Když slyšel, jaká je jejich mzda, tak jim řekl „To tedy stávkujte“. Bratr Jan Rybář byl ve vězení společně s tajemníkem svazu velkoprůmyslníků JUDr. Janem Podrackým.

Když nuncius chtěl někoho vyslat, aby předal arcibiskupovi list s odvoláním, tehdejší preláti měli v sobě tolik cti, že odmítali... Čí svědomí promluvilo?

Odmítnutí podpory?

Místo aby biskupové uvítali aktivity na podporu arcibiskupa Bezáka, tak je odsuzují. Proč se bojí, když někdo zakřičí? Protože dlouho mlčeli? Vždyť zlo, které je pácháno v rukavičkách „morální autoritou“, je horší. S přetvářkou lásky a zbožnosti. I lidi ze „světa“ vidí tu hru. To škodí víc, něž předstíraná jednota. Proč se mluví o Bezákových chybách? Chyby najdeme všude. Proč nemluví o svévoli mocných, protože jsou jejich nadřízení? Je to jen strach nebo touha zalíbit se? Nebo na ně taky něco mají? Kolik pomluv jsem slyšel od českých „zbožných“ katolíků na adresu Róberta Bezáka. Kdo je tady šíří? Proč nikdo nepodal pomocnou ruku a jen se obhajovalo vatikánské rozhodnutí? Laikům se má za zlé jejich protesty na podporu pastýře, ale mnozí z hierarchů se báli o Bezákovi mluvit. Není právě toto jedním z kamínků Evangelia? Neroste tím jen nevěrohodnost?

Vizitace

Být tak aktivní a podepsat se pod pochybnou vizitací s výmluvou, že je tajná, bez možnosti obhajoby, je slabost, kterou je potřeba vyznat. A pan kardinál Duka to ještě omlouvá. To ani váhavá podpora pro arcibiskupa Bezáka nezachrání. Uvidíme pokání? Bude jiné než po listopadu?

Atmosféra strachu

Na Slovensku vyrůstá generace seminaristů, která už v mládí ztratila odvahu se vzepřít zlu – hlavní je poslušnost. Možná je poslušnost důležitá, ale nesmí být v rozporu se svědomím a morálkou. Preláti nechtějí vidět, že „král je nahý“. Necírkevní média dokázala okolnosti odvolání pojmenovat. A katolická?

Mluví se o lásce, ale je cítit jen strach a mlčení.

Kde je poslušnost Ježíši? Z toho budou ještě hodně trpké plody. Byl tu prostor pro čin, zastání, i možnost nabídnout práci v tichosti. Ale ten strach?

Nemůžeme srovnávat Bezáka s Ježíšem. Ale nikdy dřív jsem tak dobře nechápal, proč bylo důležité se Ježíše zbavit a že to šlo tak snadno. Jak jsme pořád stejní.

Jednota?

Biskupové mluví o jednotě, ale není to ve skutečnosti jen zametání pod koberec? Nedokáží se shodnout téměř na ničem a skrývají to před světem. Kolik je mezi biskupy chlapů, kteří dokáží bouchnout do stolu se slovy – zbabělost a podvod podporovat nebudu. Ale ani biskupové ze sousedních zemí nejsou na tom lépe. Slováci rozeslali okolním biskupům doslova kilogramy papíru s dokumentací případu a podpisy petic. Bylo naprostou výjimkou, jestli někdo z biskupství vůbec potvrdil přijetí pošty.

Moc

To umění kurie vládnout, které tak obdivovali Hitler a Stalin, za staletí vypilované k dokonalosti. Jak často se zakrývají intriky? Viděli jste na videu mluvit arcibiskupa Zvolenského, jak se tím odvoláním „slovenská církev očistila“? Věří mu ještě někdo? Může toto přinést radostnou zvěst? Snad jen kdyby odstoupil... Co na vás vědí? Jaké peníze se to vlastně v Trnavě točily? A když biskup podepíše 3x spolupráci s StB? Není právě v tom umění zavázat si své podřízené? Nevadí, my mu věříme, hlavně když se tváří důstojně. Nepodobá se to až příliš politikům?

Pokora

Apoštolé byli celkem normálními lidmi, kteří dokázali pracovat. Dnes všichni obdivují papeže Františka, jak se se chová skromně a přirozeně. Vidíme to u nás nebo na Slovensku? Jaký rozdíl mezi Sokolem a Bezákem... Máme služebníky? Můžeme být pravdivější církví než ostatní? Není to jen obdoba farizeje v chrámu?

Nemoc

Když je slovenská církev nemocná, není to jen její věc. Ta nemoc přesahuje hranice. Mluvit o tom, je záležitostí především okolních biskupů! Je potřeba léčit. Nezdá se vám, že dva roky je dlouho? Neumíte jako chlapi bouchnout do stolu? Ani vám nezbývá moc času. Málo kdy jsou věci tak černobílé, jako v kauze Bezák..

Chápu, někdy je těžké vzdorovat vnějšímu tlaku. Aspoň nabídnout práci a ustát to. Je možné, že někdo z prelátů pro arcibiskupa něco udělal. Ale jaký je výsledek?

V Itálii, v domově důchodců mezi starci je zakopaná hřivna, chlap ve zralém věku. Arcibiskup, který chtěl mít v pořádku nejen finance. Ne každý má dar vyprávět lidem o Pánu Bohu, jako on. Víra, to nejsou jen zbožné řeči. To je taky čin. Obávám se, pokud nedojde ke změně smýšlení, katolické instituce v Čechách a na Slovensku budou nadále nemocné a počet katolíků bude stále klesat...

Komentáře

Dovoluji si doplnit několik drobností. V případě arcibiskupa Bezáka byly porušeny elementární práva na obhajobu. Rád bych se zeptal našich a slovenských biskupů, zda li znají Ježíšův recept na řešení problémů, který je popsán v Mt 18? Rád bych se zeptal, zda li se ani Boha nebojí, nebo snad nevěří, že také budou souzeni? A soud s vámi, jako s pastýři, kteří neplní vůli Pána bude přísnější. Pokrytectví přece patří k nejtěžším hříchům a bez omluvy a jasného stanoviska se toho hříchu nezbavíte. Bohužel, s pokrytectvím v církvi se setkáváme často i v jiných oblastech. Když od arcibiskupa Bezáka vyžadujete poslušnost, tak jste asi zapomněli na to, jak odpověděli Petr a apoštolové veleradě: "Je třeba více poslouchat Boha než lidi". Milí bratři biskupové, jak chcete dosáhnout toho, aby vám přemýšliví lidé věřili? Proč nenásledujete papeže Františka?
Pavol Mikula, Praha