Jste zde

Pozvání k bakalářskému studiu Teologie křesťanských tradic

Studium nabízí Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Doprovodné aktivity zajišťuje Institut ekumenických studií v Praze. Studium je tříleté a je zakončeno bakalářskou prací a státní závěrečnou zkouškou. Prezenční forma studia (přednášky a semináře povinných předmětů) probíhá 1x týdně ve všední den ve večerních hodinách (dosud středa 17.30–21.00 hod). Je orientována na práci s texty a rozvoji kritického myšlení tříbeného v diskusích a písemném projevu. Na začátku každého akademického roku (v září) studenti absolvují povinné desetidenní soustředění. V akademickém roce 2015/16 pro 1. ročník je to v termínu 18.–27. září 2015.

Ekumenické teologii se věnují zpravidla ti, kteří již studují, či vystudovali jinou vysokou školu. Mezi dosavadními studenty jsou zastoupeny téměř všechny směry vysokých škol: humanitní, přírodovědné, pedagogické, teologické, umělecké, lékařské, právní, technické, zemědělské a ekonomické. Mohou však studovat i pracující absolventi středních škol.

Uplatnění studentů je dáno jejich hlavním oborem. Není primárně určeno pro přípravu služebníků v církvích, ale k tomu, aby se tzv. „laici“ chopili svého křestního poslání a mohli obnovovat církve zdola. K tomu je zapotřebí nejen odhodlání, ale i vzdělání. Studenti si nejvíce cení přátelského prostředí, které umožňuje upevňovat vlastní víru ve společenství napříč denominacemi.

Mezi studenty jsou kromě zástupců u nás běžných církví, jako je římskokatolická a Českobratrská evangelická, zastoupeny i církve pravoslavné a evangelikální (Církev bratrská, Bratrská jednota baptistů, Církev adventistů sedmého dne). Často jsou přijati i nepokřtění zájemci (příslušnost k církvi se v rámci přijímacího řízení nezkoumá). Pestrý je i věk studentů.

Učitelé přicházejí nejen ze všech tří pražských teologických fakult, ale i dalších institucí.

Více na www.iespraha.cz, nebo www.etf.cuni.cz;

tel. studijního oddělení (st a čt 15-21 hod) 221 988 626; 731 756 698.

e-mail: tkt@etf.cuni.cz

Přihlášky pro akademický rok 2015/16 je nutné podat do konce února 2015.

Kurs pro přípravu na studium Teologie křesťanských tradic

Kurs je určen pro ty, kteří mají zájem o studium oboru Teologie křesťanských tradic, ale rozsah jejich znalostí zatím neumožňuje, aby složili úspěšně přijímací zkoušky. Prosíme, aby se zájemci o systematičtější přípravu ke studiu oboru Teologie křesťanských tradic ohlásili na email: tkt@etf.cuni.cz. Kurs probíhá formou individuálních konzultací, na kterých lektor zájemce uvede do příslušného oboru (biblistika, dějiny církve, liturgika, úvod do systematické teologie, atp.), je mu doporučena vhodná literatura a nabídnut i další kontakt s lektorem pro případné zodpovídání dotazů a podobně. V případě většího počtu zájemců konzultace probíhají skupinově (1x za 2 měsíce v pátek večer). Kurs k přípravě na studium je bezplatný.

Nabídka doprovázení při hledání cesty víry

Pro ty, kteří se chtějí vydat na cestu víry a nevědí jak, nabízíme doprovázení na této cestě. Doprovázení probíhá formou individuálních rozhovorů (1–2x měsíčně), které by měly napomoci porozumění základům křesťanství a orientaci v našich církvích. Kontakt: Ivana Macháčková, mail: machackova@etf.cuni.cz, tel. 602 746 433.