Jste zde

Kateřina z Bory

Kateřina z Bory

Budoucí manželka německého reformátora Martina Luthera se narodila 29. ledna 1499 ve zchudlé šlechtické rodině na statku Lippendorf, jižně od Lipska. V šesti letech jí zemřela matka, a tak ji její otec svěřil do péče cisterciáckého kláštera, kde se učila zpěvu, psaní, čtení a základům latiny. V roce 1515 Kateřina složila řeholní slib a stala se jeptiškou. Když do kláštera pronikly Lutherovy spisy, byla jimi ovlivněna tak, že se společně s dalšími řeholnicemi rozhodla k útěku. Na Bílou sobotu roku 1523 se s pomocí obchodníka Leonarda Koppa, kterého tím Luther pověřil, z kláštera propašovalo celkem dvanáct jeptišek.

Kateřina z Bory se domů vrátit nemohla, protože by jí za porušení řeholního slibu čekal trest smrti. Proto se s ostatními jeptiškami uchýlila do Wittenbergu, k Lutherovým přátelům. Luther pro uprchlé jeptišky hledal zaopatření v podobě manželství, což se mu u většiny z nich povedlo, pouze u Kateřiny se mu to nedařilo. Kateřína pravděpodobně dvě léta strávila v domě Lucase Cranacha, kde se učila domácím pracím. Poté, co Kateřinu opustil její milovaný Hieronymus Baumgartner, nabídla sňatek Martinovi Lutherovi.

Ačkoliv byl Luther o šestnáct let starší a hrozil mu trest smrti, oženil se s Kateřinou v úterý 13. června 1525, dva týdny před oficiálním církevním sňatkem. Lutherův přítel Melanchthon byl sňatkem někdejších řeholníků (Luther býval augustiniánským mnichem) tak pobouřen, že se svatby nezúčastnil. Kateřina Lutherová se stala duší Martinova domova v bývalém augustinián­ském klášteře ve Wittenbergu, kde s radostí obsluhovala ubytované studenty. Starala se o finance, domácnost a zemědělskou usedlost. Projevovala výjimečný talent v obchodování s nemovitostmi a k tomu pečovala o chod ubytovny a nemocnice. S Martinem Lutherem přivedla na svět šest dětí: Jana (1526), Alžbětu (1527), Magdalenu (1529), Martina (1521), Pavla (1533) a Markétu (1534). Alžběta se nedožila ani jednoho roku a Magdalena zemřela ve věku 12 let. Kateřina měla na Luthera velký vliv, pravidelně se účastnila setkání jeho společníků u stolu, což bylo v té době neobvyklé.

V roce 1546 ji bolestně zasáhla manželova smrt, která radikálně změnila její život. Dvakrát musela kvůli válce z Wittenbergu utéct. Po návratu nalezla vše zničené, vypleněné a zchátralé. Znovu se musela starat o denní chléb a vzdělání svých dětí. Když na začátku léta roku 1552 propukl ve Wittenbergu mor, Kateřina se rozhodla k útěku do Torgau. Během cesty se jí stala dopravní nehoda, ze které se již nezotavila. Zemřela v zapomnění 20. prosince 1552 v Torgau.

Kateřina z Bory byla ženou charakterní, chytrou, emočně silnou a sebevědomou. Měla smysl pro krásu, vyznačovala se odvahou a silnou vůlí, byla citlivá, rozhodná a dokázala se prosadit. Před svým manželem měla respekt, ale v případě nutnosti neváhala zasáhnout. Když se jednou Luther na tři dny bez pití a jídla uzavřel do svého pokoje, aby pracoval, paní domu nařídila vypáčit dveře. Martin Luther a jeho žena měli dobré manželství, které bylo silné tak, že dokázalo překonat různá napětí. Kateřinin výkon v oblasti hospodaření, její inteligence a osobnost ji staví na úroveň rovnocenné partnerky. Její podíl na Lutherově teologické práci je mnohem větší, než se doposud připouští. Zachovalo se pouze několik málo Kateřininých soukromých dopisů, ale zato Lutherovy dopisy ji popisují jako věrnou ženu a starostlivou matku. Martin Luther si jí velmi vážil a projevoval jí svou lásku. Srdečná, pokorná a zbožná Kateřina milovala a četla Písmo v překladu svého muže, zúčastňovala se bohoslužeb, a to i v době těhotenství a dokonce i těsně před porodem. Na svém muži si nejvíce vážila jeho připravenosti a obětavosti v duchovních věcech. Nikdy nestála v popředí, ale celý svůj život věnovala svému muži a jeho záležitostem. Rychle se učila přizpůsobovat novým okolnostem a osvojila si záležitosti spojené s reformací. Podle některých odborníků by se bez Kateřiny z Bory dílo reformace ztratilo v chaosu všedního dne a nepostupovalo by dopředu. Někteří vrstevníci ji označovali za „Xantipu reformace“, jiní ji považovali za světlo Lutherova domu a vzor pro manželky evangelických farářů. Dá se však říct, že Kateřina z Bory zůstává vzorem i pro ženy v dnešní společnosti.