Jste zde

Rozvrh zimního semestru bakalářského studijního programu Teologie křesťanských tradic ETF UK

autor: 

Přednášky probíhají v Institutu ekumenických studií,Vyšehradská 41, Praha 2 (proti Botanické zahradě) a jsou veřejně přístupné.

1. ročník (středy 17. 30)

10. 10.     Ivana Dolejšová: Zjevující se Bůh

17. 10.     Ivana Dolejšová: Prameny křesťanskéorthodoxie a orthopraxe

24. 10.     Ivana Dolejšová: Reflexe náboženskézkušenosti

31. 10.     Pavel Zach: Obrazy o Bohu

7. 11.       Pavel Zach: Změněné stavy vědomí

14. 11.     Ivana Dolejšová: Otázka autority a problémideologie

21. 11.     Jan Spousta: Náboženství v Českérepublice

28. 11.     Jan Spousta: Obecné trendy religiozity

5. 12.       Jakub Čapek: Úvod do filosofickéhermeneutiky

12. 12.     Alice Kliková: Interpretace od Augustina poLuthera

19. 12.     Alice Kliková: Interpretace podleSchleiermachera

2. 1.         Jakub Čapek: Autorita a tradice:autorita tradice

9. 1.         Jakub Čapek: Hermeneutika a teologie?

16. 1.       Petr Pokorný: Biblická hermeneutika

2. ročník (středy 17. 30)

10. 10.     Petr Sláma: Literární kritika a kritikaformy

17. 10.     Petr Šandera: Náboženský kontext – kontakts okolními náboženstvími

24. 10.     Petr Šandera: Sociální struktury starověkéhoIzraele

31. 10.     Petr Sláma: DějinyIzraele jako teologická reflexe (deuteronomistické a chronistické dílo)

7. 11.       Petr Sláma: Mesiáš a mesiášské představy vSZ

14. 11.     Rudolf Vévoda: Úvod do studia dějinkřesťanství

21. 11.     Martin Vaňáč: Křesťanství v prvníchtřech staletích

28. 11.     Rudolf Vévoda: Teologické sporypokonstantinovské církve

5. 12.       Zbyněk Studenovský: Písmo v Písmu.Starozákonní citáty v NZ

12. 12.     Pavel Zach: Fenomenologie náboženství

19. 12.     Rudolf Vévoda: Počátky a vývoj monasticismu

2. 1.         Rudolf Vévoda:Velká Morava a počátky křesťanství v Čechách. Východní schisma

9. 1.         Pavel Zach: Islám

16. 1.       Pavel Zach: Hinduismus

3. ročník (čtvrtky 17. 30)

11. 10.     Ivan Štampach: Legitimita a základ vývojecírkve

18. 10.     Ivan Štampach: Univerzální a partikulárnícírkev

25. 10.     Ivan Štampach: Základní eklesiologicképroblémy

1. 11.       Martin Vaňáč: Vývoj pochopení církevníautority

8. 11.       Pavel Filipi: Podoba a tvar církví/MartinPrudký: Exegetický seminář*

15. 11.     Pavel Filipi: Podoba a tvar církví/MartinPrudký: Exegetický seminář*

22. 11.     Ivan Štampach: Stvoření a zkušenost zla vkřesťanství

29. 11.     Ivan Štampach: Stvoření a zkušenost zla v dialogu s ostatními náboženstvími

6. 12.       Ivana Dolejšová: Učení o Duchu svatémv křesťanské tradici

13. 12.     Ekumenická eklesiologie*

20. 12.     Ekumenická eklesiologie*

3. 1.         Ekumenická eklesiologie*

10. 1.       Ekumenická eklesiologie*

17. 1.       Ekumenická eklesiologie*

(*rozvrh budeupřesněn později)

4. ročník (čtvrtky 17. 30)

11. 10.     Pavel Hradilek: Křesťanská anafora

18. 10.     Jan Lachman: Spiritualita reformace

25. 10.     Jindřich Halama: Bible a etika II.

1. 11.       Jan Lachman: Česká duchovní tradice

8. 11.       Jan Lachman: Spiritualita manželství              

15. 11.     Ian M. Randall: Baptismus a spiritualita

22. 11.     Jindřich Halama: Křesťanská etika a životníprostřední

29. 11.     Pavel Zach: Křesťanská mystika

6. 12.       Jindřich Halama: Křesťan a světv Jednotě bratrské

13. 12.     Ivana Dolejšová: Svátosti I.

20. 12.     Ivana Dolejšová: Svátosti II.

17. 1.       Martin Vaňáč: Seminář k bakalářsképráci