Jste zde

Duchovní cesty do 21. století – pozvání na diskusní víkendy

autor: 

Zahajuje se cyklus diskusních víkendů, v nichž účastníci budou hledat odpovědi na důležité otázky každodenního života, které odpovídají potřebám současné doby. Zváni jsou především mladí, ale i všichni, kdo se o uvedené problémy zajímají a nechtějí se spokojit s jednoduchými odpověďmi. U účastníků se nepředpokládá křesťanská orientace, důležitá je pouze otevřenost a ochota vést dialog.

5. - 7. 10. 2001 O nekřesťanských náboženstvích
Prof. Ludvík Armbruster - profesor na Sophia University Tokyo

23. - 25. 11. 2001 O křesťanské spiritualitě

ThDr. Mireja Ryšková – Vyšší sociálně pedagogická a teologická škola Jabok, Praha

1. - 3. 3. 2002 O čtení a chápání Bible

ThDr. Petr Chalupa – Cyrilometodějská teologická fakulta University Palackého, Olomouc

17. - 19. 5. 2002 O křesťanské morálce

ThDr. PhDr. Libor Ovečka - Vyšší sociálně pedagogická a teologická škola Jabok, Praha

 

Cena jednoho víkendu: 370, -/490, - Kč
Věk: od 20 let

Vedou: Milena Tomanová, P. Michael Martinek SDB, pozvaní odborníci