Jste zde

Zemřel Pavel Filipi

28. prosince 2015 zemřel profesor praktické teologie ETF UK ThDr. Pavel Filipi (nar. 1936).

S profesorem Filipim jsem se seznámil až po r. 1989. Byl jsem členem ekumenické komise Biskupské konference ČR, které předsedal biskup František Radkovský. Komise jednala se Synodní radou CČE o vzájemném uznání křtu. Vedle synodního seniora Pavla Smetany, synodního kurátora Zdeňka Susy a dalších členů synodní rady se jednání zúčastňoval jako expert prof. Filipi. Jednání byla nejen přátelská, ale právě díky prof. Filipimu směřovala k cíli. Prof. Filipi znal nejen obdobné dohody v jiných zemích, ale lépe než my sami ovládal římskokatolická stanoviska, takže nás mohl opravovat…

Když jsme nedlouho potom zakládali Institut ekumenických studií, prof. Filipi se od samého počátku podílel na jeho přípravě a vyučoval klíčový předmět ekumenickou eklesiologii. Nabízel inkorporaci studijního programu pod ETF UK. My jsme s tím váhali, kývli až v r. 1999, kdy fakulta měla dostatek studentů a nemohla příliš navyšovat stavy. Přesto jsme byli přijati. Tehdejší děkan prof. Pokorný úspěšně odrážel odpor „sesterských“ teologických fakult UK. Vystřídal jej, právě v r. 1999, prof. Filipi, který byl děkanem následujících šest let. Naše situace na fakultě i univerzitě se stabilizovala.

Praktická teologie, které se prof. Filipi věnoval, je obor poměrně rozsáhlý. Zahrnuje katechetiku, homiletiku, liturgiku, pastorální teologii. Prof. Filipi se navíc věnoval ekumenice. Té odborné, oficiální (např. výrazně se zasloužil o vznik Leuenbergské konkordie evropských církví, která vzešla z dialogu luterských a kalvínských církví) i té na nejnižší úrovni (velké množství přednášek, besed). Je také úspěšným autorem mnoha publikací. Např. jeho Křesťanstvo se dočkalo čtyř vydání.

A se svým ekumenickým snažením měl prof. Filipi často nečekané úspěchy, a to i u katolíků. Například jeden katolický kněz, nepříliš ekumenický, ocenil Filipiho Hostinu chudých slovy: „ač protestantské, tak dobré“. Jiný katolický kněz se zúčastnil slavení večeře Páně, které předsedal prof. Filipi. Po skončení měl slzy v očích a říkal: „Já měl takové předsudky a přitom jsem teď zakusil, že naše víra je stejná.“

Cením si prof. Filipiho, že se jednoznačně zastal liturgické iniciativy Coena Domini v situaci, kdy se v CČE rozpoutala nenávistná kampaň. I jeho zásluhou je Coena dnes vnímána jako integrální součást církve.

Před několika lety jsme se synem projížděli na kole Ždárské vrchy, kde mi syn ukazoval místa spjatá s protinacistickým odbojem generálů první republiky. Dostali jsme se do blízkosti obce Telecí. Věděl jsem, že pan profesor tam má chalupu. Dotazem na evangelické faře jsme zjistili kde. Prof. Filipi nás velmi srdečně přijal. Ač jsme nebyli ohlášeni, věnoval nám několik hodin. Obdaroval nás publikacemi o místě, vzal nás na oběd na Lucký vrch, kde je nádherný výhled do kraje. Velmi zasvěceně nám vykládal o místním faráři Otokaru Kadlecovi, který poskytoval úkryt odbojové organizaci Rada Tří, jíž byl nakonec i členem. Podařilo se mu na poslední chvíli uniknout před gestapem.

Prof. Filipi do poslední chvíle odolával zdravotním komplikacím. Potěšil nás návštěvou zahájení akademického roku bakalářského studia Teologiekřesťanských tradic ETF UK a oslavách 20 let IES 3.10.2015. Ještě v prosinci učil…