Jste zde

Knihovnička Getseman

autor: 

Jiří Hanuš a kol., „Služebníci neužiteční“. Kněžská identita v českých zemích ve 20. století.

Sborník, vydaný nakladatelstvím CDK Brno, obsahuje texty dvanácti autorů (Stanislav Balík, Jaromír Blažejovský, Aleš Filip, Jiří Hanuš, Petr Husák, Michal Kaplánek, Karel Komárek, Alois Křišťan, Jiří Kudrnáč, Pavel Marek, Libor Ovečka a Miroslava Soláriková). Jak název říká, týkají se různých aspektů činnosti kněží v českých zemích – historických, sociologických, pastoračních, teologických, ale i uměleckých. Druhá část sborníku se zaměřuje na obraz kněží v literárním díle českých autorů – Rais, Nováková, Baar, Florian, Durych – a ve filmech Zapomenuté světlo a Je třeba zabít Sekala.

Zajímavé je třeba, jak přesně už počátkem 20. století kněží vnímali rostoucí náboženskou lhostejnost – a jak špatně někdy diagnostikovali její příčiny: „Zvláště v v dnešních dobách útoků na církev, které nepřestanou, neb jsou vedeny a řízeny tajnými mocnostmi, jejichž cílem je vyhladiti katolickou církev a s tou i křesťanství, opanovati národy árijské, založiti světovládu židovskou jejíž počátky už nyní na své oči vidíme skoro ve všech zemích evropských a v Americe. Tyto počátky, a již více nežli počátky jsou dílo Israele; jemu dílem za vědomé a dobře placené, dílem za bezvědomé a hloupě dobrovolné berany slouží zednářstvo a sociální demokracie, slouží všecken liberalismus.“ (kněz Antonín Skočdopole roku 1903, citován na str. 89) Dnes, kdy různé konspirační teorie u nás opět bují, je důležité nad chybami našich předchůdců nezavírat oči.

Souvislosti 3

Třetí letošní číslo revue pro literaturu a kulturu Souvislosti přináší v rubrice Téma osm krátkých povídek anglicky píšících autorek (a doprovodné eseje).

Rubriky Rozhovor a Blok jsou věnovány francouzskému architektovi Ferdinandu Pouillonovi (1912–1986). Číslo také doprovázejí fotografie středověkého cistercáckého kláštera Thoronet, o němž Pouillon napsal slavnou knihu Les Pierres Sauvages, Divoké kamení – psal ji mimochodem ve vězení.

A samozřejmě básně, prózy, úvahy, polemiky, grafika, jak je u Souvislostí zvykem.