Jste zde

O textech a lidech aneb Proč studovat na ETF UK

autor: 

Něco mezi Gandalfem a Bořkem stavitelem, tak lze popsat absolventa Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy. Přesněji řečeno tříletého (bakalářský stupeň) a dvouletého (magisterský stupeň) studijního oboru Evangelická teologie, který tato fakulta – vedle dalších oborů – nabízí. Po pěti nebo více letech ji člověk opustí, aby se stal evangelickým farářem nebo farářkou. Toto povolání je vzrušující kombinací překladatelství, učitelství, manažerství, ale také vizionářství, koučingu a kouzelnictví. Absolvent se ale může stát také spisovatelem, novinářem, redaktorem, kaplanem, politikem nebo vědcem. Tedy člověkem, který pracuje s lidmi a s texty. Člověkem, který hledí pod povrch. Člověkem, který umí lidi i jevy okolo sebe pochopit z hlediska otázky, na kterou svým vystupováním odpovídají.

Na fakultě je možné studovat také ekumenickou teologii. Bakalářský obor Teologie křesťanských tradic a na něj navazující magisterský obor Teologie – spiritualita – etika nabízejí studium teologie, zaměřené na srovnání tří velkých křesťanských tradic, katolictví, pravoslaví a protestantismu. Kriticky se věnují jejich myšlenkovým východiskům a jejich projevům. Experimentálně prověřují schopnost těchto tradic reagovat na proměny svého kontextu. Studium spojuje praktický duchovní život s rozšířením znalostí Písma i dějin křesťanského myšlení a je doplněno psychologickými a sociologickými souvislostmi. V globalizovaném světě je porozumění výrazovým prostředkům jednotlivých kultur, tedy jakési kulturní překladatelství, nezbytné. Tyto ekumenické obory jsou určeny studentům či absolventům jiných, neteologických oborů, kteří si svou odbornost chtějí rozšířit o toto kulturní překladatelství, ať již je uplatní při práci v médiích, jako učitelé, manažeři, lékaři, právníci, nebo jako aktivní pracovníci svých církví.

Kromě teologických oborů ETF nabízí také obory zaměřené na práci s lidmi, bakalářský obor Pastorační a sociální práce a navazující magisterský obor Křesťanská krizová a pastorační práce – diakonika. Obor PSP představuje teoretickou i praktickou profesní přípravu pro práci ve výchovné a sociální sféře. Vzdělávání se odehrává na rovině sociálněvědní, pastorační a praktické. Umožňuje navazující studium v programech humanitních či sociálních věd. Navazující magisterský obor Diakonika takto pojatu přípravu prohlubuje s důrazem na hodnotovou orientaci, schopnost vytvářet a podporovat komunitu a pracovat samostatně v krizových situacích. Sociálně zaměřené obory na ETF jsou otevřeny všem studentům bez ohledu na to, zda jsou či nejsou členy nějaké církve. Tyto obory jsou představeny jako specifický projev sociální ohleduplnosti a angažovanosti, které vyrůstají z křesťanské tradice.

Fakulta patří k nejmenším na Univerzitě Karlově. Zájemcům umožní jeden či dva semestry v zahraničí. K jejím bývalým studentům patří Amedeo Molnár (historik), Petr Pokorný (biblista), Sváťa Karásek (farář a písničkář), Marta Kolská (kavárnice), Jan Lata (právník), Dan Drápal (zakladatel Křesťanského společenství a publicista), Adam Borzič (básník), Lucie Vopálenská (publicistka), Vratislav Brabenec (saxofonista Plastiků), Jiří Doležal (farář), Stanislav Segert (semitolog), Zdeněk Šorm (farář a výtvarník), Aleš Roztočil (soudce Nejvyššího správního soudu), Robert Řehák a Jiří Schneider (diplomaté), Petr Jandejsek (ředitel IES), Pavel Černý (dlouholetý předseda Církve bratrské), Šárka Grauová (portugalistka), Ivana Macháčková (biochemička), Petr P. Payne (spisovatel), Jan Lamser (bankéř), Petr Kratochvíl (politolog), Rostislav Matulík (publicista), a mnoho dalších.