Jste zde

Veřejné prohlášení Světového luterského svazu k válce na Ukrajině

Ve dnech 13. - 19. září 2023 se v polském Krakově konalo XIII. valné shromáždění Světového luterského svazu (LWF). Tématem shromáždění bylo vyjádřeno mottem: „Jedno tělo, jeden Duch, jedna naděje (více viz zpráva v řijnových Getsemanech). Jedním z řady prohlášení, které bylo na valném shromáždění přijato, se vyjadřovalo k válce na Ukrajině. Na jeho vzniku a formulaci se výrazně podílela delegátka Českobratrské církve evangelické Olga Navrátilová.

Třinácté setkání Světového luterského svazu (Lutheran World Federation; LWF) se odehrává v Krakově, v Polsku. Jsme si dobře vědomi, že v sousední zemi, na Ukrajině, zatím probíhá válka.

Shromáždění LWF odsuzuje brutální útok Ruské federace na Ukrajinu. Jde o čin, který je v rozporu s mezinárodním právem a jsme zděšeni ničivou silou, kterou agresor vyvíjí k dosažení svých imperiálních cílů.

Tisíce mužů, žen i dětí přišly o životy, mnozí další trpí fyzicky i psychicky v důsledku válečných hrůz. Z mnoha měst i vesnic se stala neobyvatelná místa, škody na životním prostředí jsou nevyčíslitelné, obnova bude trvat desítky let. Sexuální násilí na ženách, dětech i mužích se opět stalo válečnou zbraní. Tato válka navíc není jen místní záležitostí, ale má i globální rozměr, neboť je vedena jadernou velmocí a má nedozírné ekonomické následky týkající se mimo jiné potravinové bezpečnosti mnoha lidí po celém světě.

Důrazně odsuzujeme imperialistickou ideologii, kterou agresor používá k ospravedlnění svého útoku. Stavíme se proti jakémukoli postoji, podle kterého mají některé státy údajný nárok na zahrnování jiných do své „sféry vlivu“, ať už je to v Africe, Jižní či Střední Americe, v Asii nebo ve Východní Evropě. Jsme šokováni skutečností, že některé křesťanské církve tuto ideologii přejímají a zneužívají své autority k ospravedlňování agrese.

Existenční hrozba jaderného konfliktu je opět aktuální. Jsme velice znepokojeni zastrašováním, které přichází od vládních představitelů Ruské federace. Je třeba mít na paměti, že v tomto případě neexistují "dvě strany eskalující konflikt", ale pouze agresor, který vyhrožuje, a oběť.

Vyzýváme proto členské církve LWF, aby se i nadále modlily za mír – nejen za příměří, ale za mír, který by byl spravedlivý. Připomínáme zde Prohlášení o míru a spravedlnosti ze setkání LWF v roce 1984 v Budapešti v Maďarsku. Žádáme členské církve LWF, aby do svých modliteb zahrnuly také ty, kteří žijí v Rusku a Bělorusku a jsou pronásledováni za své protiválečné a protiimperialistické postoje. Mír může nastat pouze tehdy, budou-li všechny sousední země, Ukrajina, Bělorusko i Rusko, svobodné a demokratické a budou-li respektovat lidská práva.

Vyjadřujeme svoji solidaritu se všemi, kdo trpí válkou, včetně našich sester a bratrů z Německé evangelické luterské církve na Ukrajině. Podporujeme členské církve LWF, jež pomáhají lidem na Ukrajině a otevřely svou náruč těm, kteří museli před válkou uprchnout, přičemž nezapomínají ani na uprchlíky z jiných částí světa.

V této situaci zároveň nezapomínáme na obrovské utrpení způsobené dalšími válkami a konflikty, které ve světě probíhají. Působí v nich stejné mechanismy zla jako v případě války na Ukrajině. Jako setkání Světové luterské federace vyjadřujeme solidaritu a modlíme se za oběti veškerých ozbrojených konfliktů po celém světě.

Setkání Světové luterské federace vyzývá:

  1. -Rusko, aby ukončilo válku proti Ukrajině a přestalo využívat potravinové řetězce jako zbraň, zejména v zemích globálního jihu;

  2. -Mezinárodní společenství, aby více investovalo do rozvoje a podpory spravedlivých a mírových prostředků, včetně mediace, s cílem předcházení a překonávání konfliktů;

  3. -Mezinárodní společenství, aby činilo odvážnější kroky v úsilí o řešení konfliktů a krizí v dalších částech světa, včetně společné humanitární pomoci a procesů budování míru;

  4. -Členské církve LWF, aby se modlily a pracovaly pro mír a spravedlnost ve všech společenstvích, regionech, i na celém světě.