Jste zde

Dozvuky 95. Katholikentagu

autor: 

Letošníjiž devadesátý pátý Katholikentag – každé dva rokypořádaný sjezd německých katolíků – se letos konal 16. - 20. června v Ulmu za účasti kolem padesáti tisíc hostů pod mottem „Životz moci boží“. Vedle oficiální církve, biskupů a kněží, se ho účastnily i méněoficiální orgány jako Síť katolických lesbiček, Pracovní kruh Homosexuálové acírkev nebo Sdružení katolických kněží a jejich žen, jakož i mnozí kritičtíteologové v čele s Hansem Küngem, kteří se nebáliotevírat církví tabuizovaná témata. Bamberský arcibiskup LudwigSchick proto sjezd kritizoval jako „debatní klub ovšem možném, “ na což ovšem prezident Centrálního výboru německých katolíků(nejvyššího laického orgánu německé římskokatolické církve) Hans Joachim Meyer odpověděl: „Kdochápe veřejný dialog jako opak víry v Ježíše Krista, jde cestou sektářství.Toto nikdy nebyla cesta německých Katolických sjezdů.“

Do sporuse ovšem zapojili i němečtí kardinálové. Kard. Joachim Meisner z Kolína nadRýnem označil sjezd za fórum kritiků církve a požadoval jeho reorganizaci („Neuausrichtung“). Kritizoval přitom jednak předsedu Německébiskupské konference, mohučského kardinála Karla Lehmanna,který ulmský sjezd navštívil, veřejně zde diskutovals Hansem Küngem a oslovoval ho „milý Hansi“, a jednakpřítomnost dalších k církvi kritických a nyní suspendovaných teologů Eugena Drewermanna a Jacquese Gaillota. „Jenecírkevnost předpokladem toho, aby byl člověk pozván na Katolický sjezd?“ ptáse Meisner. Lehmannovi má Meisner za zlé i to, že se veřejně nezastal současnéhopapeže, když během zmíněné diskuse Küng vyjádřilnaději, že po Janu Pavlu II. nastoupí nový koncilovýpapež, nový Jan XXIII. Vždyť kard. Lehmann „byl do sboru kardinálů povolán tímto papežem, “diví se Meisner.

Meisnerůvpožadavek na reorganizaci Katolických sjezdů směrem k větší církevnosti avětšímu konzervativismu sdílí ovšem celá řada dalšíchněmeckých katolíků včetně několika biskupů. Byla dokonce již založenainiciativa laiků a kněží, která si klade za cíl tuto reorganizaci prosadit.Bude proto zajímavé sledovat, zda příští Katholikentag,plánovaný na rok 2006 do Saarbrückenu, bude vícevyhovovat kard. Lehmannovinebo kard. Meisnerovi.

(podle Die Welt a MD KI Bensheim připravilJaS)