Jste zde

156 - prosinec 2004

autor: 

 

Koriandr setý (Coriandrum sativum L.)

Koriandr setý (Coriandrum sativum L.)

„Dům izraelský pojmenoval tento pokrm mana. Byl jako koriandrové semeno, bílý a chutnal jako medový koláč." (Ex 16, 31)

Ke koriandru připodobňuje dům Izraelský manu, kterou zázrakem nasytil
Hospodin svůj lid při pobytu na poušti. Izrael vyšel z Egypta a znalost
koriandru, jako běžně používaného koření, měl nejpravděpodobněji odtud.
O jeho používání jsou záznamy ve starých papyrech a egyptský koriandr
byl považován za jeden z nejkvalitnějších. Koriandr roste divoce nejen v
Egyptě, ale také v dalších zemích Středomoří, Číně a jinde.

Koriandr patří do čeledi miříkovitých spolu s mrkví a petrželí. Tato
letnička, používaná pro své léčivé účinky a jako koření, dorůstá výšky
60-90 cm. Listy koriandru připomínají svým tvarem petrželové lístky a
mají světle zelené zbarvení. Květy, uspořádané v okolíku, jsou bílého
zbarvení s mírným odstínem do fialová. Plody koriandru jsou kulovitého
tvaru, na povrchu zbrázděná rýhamia dosahují velikosti okolo 5 mm. Celá
rostliny má charakteristickou vůni, pro někoho až nepříjemnou. Lístky,
které v čerstvém stavu nepříjemně zapáchají, po usušení voní již
příjemně.

Koriandr je pěstován především pro své plody, ale také aromatické
listy. Vysušená koriandrová semena obsahují aromatický olej používaný
jako ochucovadlo, v medicíně a pro výrobu likérů. Samotná semena jsou
používána jako koření, podobě jako kmín.

Koriandr byl do Evropy přivezen z Východu a po Evropě se rozšířil
hlavně díky Římanům. Jeho léčivých účinků využíval Hippokratés a další
lékaři.

Řecký název pro koriandr byl odvozen podle hmyzu, který vydával
nepříjemný zápach (asi ploštice). Koriandrsvou vůni tento zápach
připomínal.

Koriandr se v minulosti používal jako přísadado „léku" proti nemoci
července, zvané nemoc sv. Antonína. Tento název je odvozen z víry v to,
že může být vyléčena pouze přímluvami sv. Antonína. V lidovém
léčitelství se dodnes koriandru používá proti nadýmaní, křečím a
dalším žaludečním a trávicím obtížím. V některých zemích Evropy se
přidává koriandr do chleba, v jiných se koriandr přidává jako
ochucovadlo do alkoholických nápojů. Koriandrové listy se přidávají do
salátů a polévek. Rozdrcená semena jsou užívána jako koření samostatně
nebo jako přísada pro výrobu směsi koření známé pod názvem kari. Prášek
z plodů, extrakt a olej jsou užívány v medicíně.

Možná se zdá zvláštní, že v čase adventu píši o rostlině, která je
dávána do spojitosti s manou. S Egyptem, pouští, vyvedením Izraelců z
otroctví. Izraelci měli na poušti strach ze smrti vyhladověním. A tak
jim Hospodin, i přes jejich reptání, sesílá pokrm na každý den. Hlad se
může změnit v nasycení, strach a obavy v radost a pokoj. Mana, která
připomínala koriandrové semeno, je dodnes symbolem nasycení. Příchod
Ježíše na tento svět je pro nás křesťany časem nastávajícího pokoje a
radosti. Strach a obavy nemusí být již naším pánem. Již
nemusíme „hladovět". Na zem je zázrakem seslána „mana" nejvzácnější,
Ježíš Kristus. Jako mana nasytila každého bez rozdílu, sytí i nás Ježíš
všechny stejně. Před Ježíšem stojí chudí pastýři, ale také bohatí
mudrci. Před Ježíšem stojíme také my. Cítíme, že máme prázdné ruce a
chceme být nasyceni. A můžeme mít jistotu, že nasyceni budeme. Andělské
„Nebojte se!" patří také nám.

Pavla Friedrichová Sirůčková