Jste zde

Redakce

Zprávy

autor: 

Vznikne aliance katolíků a pravoslavných?

Vídeň (KAP) Pro ustanovení nové evropské aliance mezi ortodoxními a katolíky se vyslovil vídeňská biskup ruské ortodoxní církve Hilarion (Alfejev) ve své přednášce pro Pro Oriente.

Aliance by se měla na jedné straně skládat ze zástupců evropských biskupských konferencí a na druhé straně z oficiálních representantů každé ortodoxní a staré východní církve, které mají diecéze v Evropě. K důležitým tématům by patřily především etické, bioetické, a sociální otázky. Měl by být vypracován i kodex chování pro katolické církve v ortodoxních zemích, stejně jako pro ortodoxní v katolických zemích. Ten je nutný pro zdolání problémů spojených s proselytismem, řekl biskup Hilarion.

Tematický obsah ročníku 2005

autor: 

Editorialy (Spousta)

Epikie nebo rebelie? 1/1

Jednota neznamená uniformitu 2/21

Právo, povinnost a antikoncepce 3/45

Hranice vnější autority 4/69

Benedikt XVI.: překročí stíny? 5/93

Editorial 6/117

Pyšná odtrženost od reality 7-8/141

Dvě smutné zprávy 9/197

Radostná zvěst – hrozebná zvěst 10/221

Vazači břemen 11/245

Hlas lidu – ukazatel cesty církve 12/269

Ekumenismus

Ekumenické organizace a jejich vazby na ERC v ČR (Krausová) 1/19

Ekumenická rada církví v ČR (Krausová) 2/41

Neupírejte ústavní práva bezdomovcům

autor: 

Prohlášení účastníků demonstrace za práva bezdomovců, konané u příležitosti Dne lidských práv 10. 12. 2005

My, bezdomovci a lidé, jímž problematika bezdomovectví leží na srdci, my všichni, kteří jsme se dnes sešli na demonstraci za práva bezdomovců, přijali jsme toto společné prohlášení:

Problematika bezdomovectví je v České republice problematikou, o které se dlouho vůbec nechtělo vědět a mluvit. Dnes již se o ní mluví a dokonce občas i píše – nelze ani jinak, když podle Českého Helsinského výboru žilo v ČR v roce 1998 přibližně 100 tisíc bezdomovců a odhaduje se, že každým rokem přibývá 10 % nových bezdomovců (viz. Zpráva o lidském rozvoji v ČR 1998 – Český Helsinský výbor). Avšak až na existenci několika málo převážně křesťanských organizací, které se touto problematikou zabývají (provozují azylové domy a rozdávají polévku) zůstává převážně jen u mluvení a psaní. Dodnes však chybí i tak základní věc, jakou je právní vymezení pojmu „občan bez přístřeší“. Občany bez přístřeší se samostatně nezabývá žádný odbor ministerstva práce a sociálních věcí ani Magistrátu hl. města Prahy, přičemž vzhledem ke svému rozsahu by si tato problematika samostatnou agendu zasloužila. Počet občanů bez přístřeší v ČR je alarmující a stále jich přibývá a s plánovanou deregulací nájemného lze předpokládat, že jejich počet poroste ještě mnohem rychleji. Přitom součástí Ústavy ČR je i Listina základních práv a svobod, v níž je kromě mnoha dalších velmi zajímavých a často porušovaných práv i toto: „Každý, kdo je v hmotné nouzi, má právo na takovou pomoc, která je nezbytná pro zajištění základních životních podmínek. (Článek 30, odstavec 2)“. Z toho tedy vyplývá, že bezdomovci nežádají – bezdomovci mají nárok. Mají nárok na to, aby toto a další práva, zaručená jim jako občanům ČR Ústavou, jim nebyla upírána. A hodlají se za tato svá práva brát. Apelujeme proto na parlament, vládu i Magistrát hlavního města Prahy a magistráty dalších měst, jichž se bezdomovecká problematika týká, aby se touto problematikou začali neprodleně komplexně zabývat a věnovaly jí dostatečné množství pozornosti i finančních prostředků.

Monitor

autor: 

Jsem knězem na věky

Rozhovor Getseman s "jáhnem" Jiřím Stejkozou

Je mi čtyřicet pět let a žiji s rodinou v Příbrami v paneláku. Ženatý jsem od roku 1970 a máme sedm dětí ve věku 7 - 21 let. Jako absolvent SPŠS jsem dvacet let pracoval v Uranových dolech Příbram. Po expoziční době jsem odešel dělat mistra odborného výcviku u učňů, říká o svém životě Jiří. Jsem knězem, ať se to někomu líbí nebo ne. Jak ses stal knězem? Ke kněžství jsem se připravoval desetiletým studiem. Svěcení jsem přijal v roce 1979 z rukou biskupa Felixe Davídka.

167 - prosinec 2005

autor: 

 

Tur domácí (Bos primigenius f. taurus)

Tur domácí

Kráva se bude popásat s medvědicí, jejich mláďata budou odpočívat spolu, lev jako dobytče bude žrát slámu. (Iz 11,7)

Zprávy

autor: 

 

Biskup proti novému koncilu

Berlín (KAP) Čtyřicet let po Druhém vatikánského koncilu nebylo podle diecézního biskupa z Münsteru, Reinharda Lettmanna, prosazeno ještě mnoho koncilních usnesení.

166 - listopad 2005

autor: 

 

Saranče žlutokřídlá (Gastrimargus musicus Fab.)

Kobylky

Zprávy

autor: 

Katolicko-pravoslavná komise se opět setká v roce 2006

Istanbul (KAP) Oficiální dialog mezi katolickou a pravoslavnou církví bude pokračovat.

Patriarcha Bartholomaios I. označil podzim roku 2006 jako termín pro následující setkání mezinárodní komise pro teologický dialog mezi katolickou a pravoslavnou církví. Za místo setkání byl vybrán Bělehrad. V listopadu se v Římě uskuteční zasedání přípravného výboru, řekl ekumenický patriarcha.

Pozvánka na seminář o ekumenismu, IES rozvrh a nové knihy

autor: 

 

Srdečně vás zveme na 21. seminář zájemců o teologii na téma Charta oecumenica a budoucnostekumenismu, pořádaný Institutem ekumenických studií v Praze ve spolupráci s Univerzitou v Bonnu.

Seminář se uskuteční ve dnech 25. a 26. listopadu 2005 v prostorách VOŠ Jabok, Salmovská 8, Praha 2. Aktualizovaný program najdete na webu IES na adrese http://www.iespraha.cz

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Redakce