Jste zde

Redakce

Sloupec na obálce

autor: 
Peter Neuner oslavil 65 let

Mnichov (KAP) Prof. Peter Neuner, mnichovský dogmatik a specialista na ekumenu, oslavil ve čtvrtek 23. března 65 let. Při této příležitostí byl také emeritován.

Knihovnička Getseman

autor: 

Nakladatelství Síť vydává v dubnu knihu irského salesiána Jima O´Hallorana Církev jinak - od základního společenství ke křesťanské obci. Je to jakási praktická komuniální eklesiologie. Zabývá čím církev podle představ posledního koncilu je (kommunio), jejím posláním (svědectví, služba), povzbuzením k „užívání“ zdrojů, které dostala (Písmo, modlitba, eucharistie). Podává přehled o velmi pestrém fenoménu základních křesťanských skupin na jednotlivých kontinentech. (304 str., 188 Kč)

Sloupec na obálce

autor: 

Blairova vláda neprosadila zákon proti náboženské nenávisti

Zprávy

autor: 

 

V Domažlicích postaví nový evangelický kostel

autor: 

Nový kostel chtějí postavit členové domažlického evangelického sboru. Stavba za 9 milionů korun by měla do dvou let vyrůst v městském Hanově parku.

O nový sborový dům usiluje sbor ČCE v Domažlicích už od svého vzniku. Stavbu znemožnila nejprve okupace a poté měnová reforma v 50. letech, která znehodnotila ušetřené prostředky. V současné době využívá sbor budovu v Kostelní ulici, která původně sloužila jako hostinec. Ta však už nevyhovuje současným potřebám ani velikosti sboru. Neposkytuje důstojné prostředí pro slavení bohoslužeb, k nimž se schází každou neděli na čtyři desítky věřících. Chybí dostatečné zázemí pro setkávání dětí a mládeže, konání biblických hodin nebo pořádání větších duchovních a kulturních akcí.

První leden a svátek Obětování Páně

autor: 

První leden se stal svátkem v rámci liturgického roku teprve tehdy, když svátek Narození Páně byl opatřen oktávou podle analogie neděle velikonoční. První leden byl tedy především oktávou Narození Páně; k tomuto stavu se vrátila dílčí liturgická reforma posledních let. Karolinská doba však dala tomuto dni historickou náplň, jak k tomu přímo vybízí Lukášova zpráva (2, 21) o obřezání Páně. V římském okruhu se v 8. století objevuje v tento den i svátek Natale S. Mariae, tedy jakési díkůvzdání Panně Marii za její mateřství. Byla to zřejmě zdrobnělá analogie oné oslavy Bohorodičky, kterou církev byzantského ritu i obou ritů syrských konají už 26. prosince. Ale časem se tento mariánský podíl na námětu svátku vytratil a v dosavadním misálu jej připomínal jen text orace a postcommunia (a pak ovšem v breviáři všechny hodinky na tento den). Nový kalendář nyní obnovil tento starý a obecně křesťanský zvyk a položil na 1. leden „Slavnost svaté Bohorodičky Marie“ (oficiálně byl nakonec název přeložen jako Slavnost Matky Boží Panny Marie – pozn. editora), která je zároveň náhradou za zrušený svátek Mateřství Panny Marie (11. října), ustanovený v r. 1932 Piem XI. na památku 1500 výročí efezského sněmu.

168 - leden 2006

autor: 

 

Socha Klementa Římského, Solingen Stadtpark, 1974

Bakalářské studiium

autor: 

Studium ekumenické teologie nabízí Univerzita Karlova v Praze, Evangelická teologická fakulta ve spolupráci s občanským sdružením Institut ekumenických studií v Praze (IES) Studium je zajišťováno fakultou, doprovodné aktivity občanským sdružením. Přihlášky ke studiu pro akademický rok 2006/2007 je třeba podat na studijním oddělení ETF nebo zaslat poštou nejpozději do 28. února 2006. Více informací naleznete na stránkách IES (http://www.iespraha.cz) nebo na webu fakulty http://www.etf.cuni.cz. Kontakty studijního oddělení: e-mail tkt@etf.cuni.cz nebo telefon 224 920 532 (úřední hodiny jsou ve čtvrtek od 15 do 17 hodin). Výuka v letním semestru začíná ve středu 22. února, resp. ve čtvrtek 23. února. Rozvrh naleznete na webu IES http://www.iespraha.cz nebo v příštím čísle Getseman.

Nerozděluje víra, ale dogmata

autor: 

Z diskuse k textu J. Konzala Katolíci versus evangelíci na www.getsemany.cz

Vážený pane Konzale, píšete mi ze srdce a děkuji Vám za to. Váš příspěvek mi dodal odvahu se ve stručnosti s ostatními podělit o svůj příběh a o mém vztahu k ostatním náboženstvím. Přes skutečnost, že jsem se narodil za „totáče“ a chodil jsem do Jiskřiček, jsem v pubertě nutkavě cítil, že pravda je asi někde jinde, než se psalo v Rudém právu. Pravdu jsem začal hledat kolem sebe a stále jsem jí nenacházel. Vnitřní pocit mne začal motivovat k přečtení Bible. Dnes je to možná úsměvné, ale tehdy bez kontaktů a známostí jsem měl možnost jen Bibli hledal v antikvariátech. Díky náhodě jsem sehnal Bibli Kralickou, psanou staročesky, která přes svou obtížnost čtení (alespoň pro mne) mi pootevřela oponu informací.

Feministická teologie a Evropská společnost žen pro teologické bádání (ESWTR)

autor: 

Feministická teologie je součástí proudu teologií osvobození, v jejichž zorném úhlu jsou skupiny (ať už žen, mužů či dětí) znevýhodňované na základě sociálního postavení, rasy, národa nebo pohlaví. Původním cílem feministické teologie bylo podat celkovou kritiku teologie, která ospravedlňovala negativní přístup k ženám, jejich vyloučení z teologického vzdělání a ordinované služby. Je to teologie promýšlená z perspektivy žen, ale nejen pro ženy. Jde o objevování alternativní tradice v dějinách, nových biblických interpretací, imaginativní poetiky, inklusivní mluvy, živých metafor o Bohu. Výzvou feministické teologie je ve společnosti hluboce zakořeněné a nereflektované mínění o mužské zkušenosti jako normativní. Feministická teologie začíná u vymizelé, opomíjené a potlačené části lidské zkušenosti: zkušenosti žen. Ale nekončí tím, nýbrž se snaží nalézat plnější a pravdivější obraz skutečnosti s vědomím, že každé mluvení o Bohu je neadekvátní a podbarvené subjektivní zkušeností. Tuto subjektivnost vůbec nezastírá, naopak ji bere jako přednost. Bůh není někde daleko na nebesích, není nehybné a nepohnutelné bytí; je tady s námi stále přítomen a zastává se obětí, slabých, bezbranných, trpících, také těch, které jsme postavili na okraj společnosti a kterým jsme nedali šanci.

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Redakce