Jste zde

Paul Weß

Papežovo dilema

autor: 

Koncilní teolog Joseph Ratzinger napsal v jednom z komentářů k II. Vaticanu: „Ne všechno, co v církvi existuje, musí být už proto legitimní tradicí, resp. ne každá tradice, která se v církvi vytvoří, je opravdu uskutečněním a zpřítomněním Kristova tajemství - kromě legitimní tradice existuje totiž i tradice deformující. ... Už Tridentinum se nedokázalo propracovat k pozitivní formulaci kritického postoje vůči tradici. ... V tomto bodě nepřineslo II.

Všichni jste bratři

autor: 

Reforma struktury katolické církve: nutnost, cíl, požadavky (podle Mt 23,8)

„Jediný je váš Mistr, vy všichni jste bratři.

Co je to vlastně „základní“ obec?

autor: 

Wessovu úvahu o základní obci jsme do své malé rekapitulace vybrali pro její eklesiologickou vizi blízkou tomu, co se Getsemany od začátku snaží prosazovat. (Getsemany 040 - květen 1994)

Co je to vlastně „základní“ obec?

autor: 

V češtině se dosud neujal ani jednotný překlad: původně jihoamerické hnutí "základních obcí" či "základních skupin" je známo prakticky jen odborníkům. Přesto naše domácí "skupinky", "společenství", "obce" a "svobodné sbory" vykazují řadu zajímavých shod - a řadu důležitých rozdílů. II. vatikánský koncil označil církev za lid Boží a znovu postavil do popředí společné kněžství všech věřících. Co koncil nahlížel jako vizi, musí být teprve pracně uváděno do praxe.

Přihlásit se k odběru RSS - Paul Weß