Jste zde

Friedrich Heiler

Jednota katolického a evangelického

F. Heiler (1892 - 1967) byl německý teolog, propagátor .katolického evangelictví" a zakladatel evangelického řádu františkánských terciářů. Vystudoval katolickou teologii, ale v roce 1919 přestoupil ke švédské luterské církvi. Jeho hlavní dílo Modlitba (Das Gebet, 1918) je obsáhlou historickou analýzou fenoménu modlitby.

Text, který uvádíme, byl napsán na okraj třístého výročí Augsburského vyznání (Confessio Augustana), nejvýznamnějšího klasického reformačního vyznání víry, dohodnutého za účasti Lutherova spolupracovníka Melanchthona na říšském sněmu v Augsburgu roku 1530.

Přihlásit se k odběru RSS - Friedrich Heiler