Jste zde

Stanislav Heczko

Kázání o naději

Biblický text

Ježíš to poznal a odešel odtamtud. Mnozí šli za ním a on všechny nemocné uzdravil; ale přikázal jim, aby ho nikomu neprozrazovali -aby se splnilo, co je řečeno ústy proroka Izaiáše:`Hle, služebník můj, kterého jsem vyvolil, milovaný můj, kterého si oblíbila duše má. Vložím na něho svého Ducha. A

Poznámky k Huntingtonovi: Upevňování identit?

Stanislav Heczko

Huntingtonovakniha Střet civilizací. Boj kultur a proměnasvětového řádu[1] bylajiž mnohokrát recenzována a analyzována, jelikož však přináší mnoho zajímavýchaž šokujících informací a podnětů, neodpustím si k ní pár stručných poznámek apostřehů.

Nejvíce mne z celéknihy zaujala informace, že v dlouhodobé perspektivě bude mít islám vícestoupenců než křesťanství (str. 63), a tak např. v roce 2025 bude poměrný početkřesťanů ve světě jen 25 % a muslimů až 30 % světové populace. Přitom vevztazích mezi křesťanstvím a islámem sice občas vládla mírová koexistence,častěji však se tyto vztahy vyznačovaly intenzivní rivalitou různého stupněhorké války (boj o Iberský poloostrov, křížové výpravy, osmanská nadvláda naBalkáně). A příčinou vzájemných konfliktů často není až tak odlišnost těchtonáboženství, nýbrž naopak jejich jistá podobnost – obě náboženství jsoumonoteistická, univerzalistická a misionářská (str. 250). Přitom podle Huntingtona muslimské země mají nejvyšší stupeňmilitarizace společnosti a vykazují značnou tendenci uchylovat sev mezinárodních krizích k násilí – použily jej v 76 z celkového počtu142 případů krize, v nichž se ocitly v letech 1928 až 1979. A tak hraniceislámu jsou hranicemi krvavými a stejný je i jeho vnitřek (str. 313).

Abrahamovská ekumena – nutnost nebo utopie?

Stanislav Heczko

V dnešní době, kdy se po 11. září 2001 někdy hovoří o možné válcecivilizací nebo náboženství, a to hlavně o střetu mezi západní údajněkřesťanskou civilizací a civilizací islámskou (viz lit. 2, str. 248-259),nebude jistě na škodu připomenout si jinou alternativu – možnost tzv.abrahamovské ekumeny, o které píše Karl-Josef Kuschel ve své knize Spor o Abrahama. Co Židy, křesťany a muslimy rozdělujea co je spojuje (viz lit. 4).

Světový étos pro politiku a hospodářství

Recenze knihy Hanse Künga Světový étos pro politiku a hospodářství, napsané v roce 1997 (česky: Vyšehrad, Praha 2000).

Fenomén polygamie z religionistického hlediska

1. Úvod, vymezení pojmů, nejznámější typy polygamie

Polygamie – pojem vzbuzující nejrůznější emoce – od smutku pokořovaných žen po neutuchající radost šťastných manželů a otců. Polygamie – pojem spojující i dělící lidi napříč vyznáními i bez vyznání. Právě nad fenoménem polygamie se chci v této práci zamyslet, a to především z religionistického hlediska.

Přihlásit se k odběru RSS - Stanislav Heczko