Jste zde

Irena Kopicová

Spiritualita abbé Pierra

Úvod

Téma „jak pomoci bezdomovcům", jak tento „sociální průšvih" společnosti osobně uchopit a jak se k němu zodpovědně postavit, je stále aktuální. Každodenní setkávání s bezdomovci v ulicích Prahy nestále připomíná otázku co s tím. Příklad abbé Pierra může napomoci.

Proč jsem proti eutanazii

Úvod

O eutanazii, „dobré smrti"1, se naposled v českých vodách hodně diskutovalo tak dva tři roky zpátky, kdy mohlo dojít k právní úpravě trestního zákona a vykonávání eutanazie mohlo být v České republice legálně uzákoněno.

Liturgie malé obce - 3. část

Praxe liturgie smíření v naší malé obci

Smiřovat se, učit se společně mířit stejným směrem, směřovat k míru patří k základnímu poslání křesťanské obce a je i důležitým poselstvím křesťanských obcí navenek. Ukazovat světu, že to lze, že na každého marnotratného syna/dceru1 čeká otevřená náruč Hospodinova, a podle tohoto vzoru se učit si navzájem tyto náruče v pravdě též otvírat. Být Božím obrazem.

Liturgie malé obce - 2. část

Fundament liturgie po 2. Vatikánu

Původní antický pojem leiturgia/liturgie1 znamenal konání, které je prospěšné všemu lidu. Aby i dnes byla liturgie všem shromážděným prospěšná, je potřeba, aby jí všechen lid rozuměl, aby byla pro všechny, aby byla živou, život dávající.

Liturgie malé obce - 1. část

Liturgie je vrcholem církevního života,1 kdy slavíme, že jsme Bohem milováni, zachráněni, že nám dal šanci. Nemohu slavit sám. I narozeninová oslava jen s oslavencem „nemá šťávu“. Ke slavení potřebuji druhé. A navíc oproti narozeninové party ke slavení liturgie potřebuji hlavně víru. Individualistická víra se těžko udržuje sama a většinou postupně ztrácí počáteční nadšení. Víra se těžce žije osamoceně, lehčeji ve společenství. Ani Ježíš nechodil galilejskou krajinou sám.

Přihlásit se k odběru RSS - Irena Kopicová