Jste zde

Zprávy

75 % Evropanů jsou věřící

Brusel (KAP) Mezinárodní studie nadace Bertelsmann Monitor náboženskosti zjistila, že přibližně 75 % Evropanů se považuje za věřící. Podkladem byly výsledky celo­světového dotazníkového šetření, kterého se zúčastnilo 21000 lidí z 21 zemí všech kontinentů. Předmětem zájmu byla náboženská praxe a představy o Bohu. Studie dokládá velkou toleranci vůči jiným náboženstvím v zemích evropského kontinentu. Devět z deseti Evropanů je přesvědčeno o tom, že každé náboženství v sobě má pravé jádro. 57 % dotazovaných tvrdí, že se v zásadě pravidelně účastní bohoslužeb. 61 % uvedlo, že se modlí i v soukromí. Nejsilnější kořeny má religiozita v Polsku a Itálii, nejslabší ve Francii.

Kardinál Erdö varoval před nevraživostí vůči církvím

Brusel (KAP) Předseda Rady evropských biskupských konferencí, maďarský kardinál primas Peter Erdö, varoval na konferenci v Bruselu před novými formami nevraživosti vůči církvím. Předně liberálně sociální vlády mnohých zemí bývalého východního bloku prý mají sklon k proticírkevnímu ladění.

Útoky na křesťany v Indii

New Delhi (KAP) Útoky extremistických hinduistů na křesťany v Indii dávají podle slov katolického arcibiskupa z Delhi, Vincenta Concessao, v sázku vážnost země před mezinárodní veřejností. „Zde nejde jen o ochranu menšin, nýbrž o budoucnost Indie jako demokratické země." V indickém státě Karnataka přesto výtržnosti dál pokračují. Katolická tisková agentura AsiaNews oznámila, že vandalové zpustošili kostel ve městě Ujire. Ve spolkovém státě Madhya Pradesh byl napaden klášter karmelitek. Podle tiskové agentury Ucanews se k těmto útokům přihlásily hinduistické organizace, mají prý být „pomstou" za misijní práci křesťanů.

Pozadí tohoto násilí na křesťanech je podle tiskové agentury Ucanews třeba hledat ve vyjádření předsedy vlády spolkového státu Karnataka B. S. Yeddyurappa, který prohlásil, že nechá prověřit „zahraniční financování" křesťanské misijní činnosti. Od začátku konfliktu přišlo o život dohromady 45 lidí, 50 tisíc je na útěku. Zničeno bylo 56 kostelů, 11 škol a 4 církevní zařízení.

Malajsie: Kritici islámu a katolická politička ve vězení

Kuala Lumpur (KAP) Církve, organizace pro lidská práva a odborníci na občanské právo žádají okamžité propuštění zatčených malajsijských poslanců a jednoho protivlád­ního aktivisty. Katolička Teresa Koková a aktivis­ta Raja Petra Kamaruddin, jehož internetová stránka Malaysia Today patří k nejpopulárněj­ším v zemi, byli zatčeni na základě Zákona o vnitřní bezpečnosti. Koková byla zatčena za iniciování petice, ve které žádala o ztlumení tlampače na mešitě, čímž prý urazila náboženské cítění muslimů. Kama­ruddi­novi jsou vytýkány protiislámské články.

Přípravy na výročí reformace

Berlín (KAP) Vedoucí představitelé církví a politiky v neděli ve Wittenberku zahájili Lutherovu dekádu. Německá evangelická církev oznámila, že se chce v nadcházejících deseti letech sérií přednášek, koncertů a výstav připravit na oslavu pětistého výročí reformace v roce 2017. Pověřenec Německé unie evangelických církví (EKD) pro oslavu tohoto jubilea, Stephan Dorgerloh, vyjádřil naději, že by Martin Luther mohl být papežem Benediktem XVI. rehabilitován. Pokud by papež vzal zpět Lutherovu exkomunikaci z roku 1521, bylo by to podle něj „znamením naděje" pro ekumenické vztahy obou církví.

Katolický kuriální kardinál Walter Kasper v souvislosti s jubileem varoval před přehnaným zdůrazňováním rozdílů mezi katolíky a protestanty. Podle Kaspera není vhodné nazývat dnešní situaci v ekumeně jako "ekumenickou dobu ledovou", podle něho je spíš možné mluvit o „vystřízlivění". Kasper popřál protestantům, aby čerpali z pramene víry reformátora Martina Luthera, aniž by tato jejich snaha vyústila v přehnanou snahu profilovat se na úkor jiných církví. Katolíkům Kasper popřál, aby odhalili „Luthera plného síly víry", kterého sice nelze „jednoduše udělat katolíkem", ale lze se od něj učit.

EU usiluje o integraci Romů

Brusel-Vídeň (KAP) V Bruselu se poprvé sešlo 400 zástupců hnutí, nevládních organizací, institucí Evropské unie a příslušníků romského etnika, aby společně diskutovali o postavení Romů v Evropě. Evropský komisař pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti Vladimír Špidla označil situaci Romů za „tmavý stín ve svědomí Evropy 21. století". Závěrečná zpráva konstatuje, že sice existují zákonem dané podmínky pro lepší integraci Romů, ale že nejsou konsekventně prosazovány. Proto jsou Romové v Evropě nadále diskriminováni, a to jak na rovině osobní, tak institucionální.

Vatikán diskutuje Darwina

Vatikán (KAP) 150 let po zveřejnění Darwinova stěžejního díla o původu druhů chce Vatikán znovu diskutovat o teorii evoluce. Na březen 2009 plánuje konferenci expertů, která má pomoci zbavit se předsudků a arogance z obou znepřátelených táborů, řekl prezident Papežské rady pro kulturu arcibiskup Gianfranco Ravasi. Charles Darwin nebyl Vatikánem nikdy odsouzen, proto také není na jeho adresu plánována žádná omluva.

Z pohledu Vatikánu je teorie evoluce v zásadě kompatibilní s biblí a církevním učením. Záštitu nad konferencí převzala Papežská rada pro kulturu, referovat na ní bude 36 evropských a amerických vědců. Ravasi zdůraznil, že církev považuje za důležité vést otevřený, efektivní dialog mezi přírodními vědami a teologií, kterému nebudou stát v cestě ideologické překážky. Podle něj jde o „dvě možnosti pohledu na jednu a tu samou skutečnost".

Evropa ignoruje pronásledování křesťanů

Berlín (KAP) Prezident Centrálního výboru německých katolíků (ZdK) Hans Joachim Meyer kritizoval veřejný nezájem o situaci pronásledovaných křesťanů. Tento výklad „tolerance", totiž přehlížení těchto útoků v zemích mimo Evropu, zanechává oběti bez pomoci. Jako příklad uvedl Meyer situaci křesťanů v Íráku a v Indii.

Hans Küng získal cenu Abrahama Geigera

Berlín (KAP) Německá rabínská kolej při univerzitě v Postupimi oznámila, že cenu Abrahama Geigera pro rok 2009 udělí katolickému teologovi Hansi Küngovi. Küng patří mezi nejznámější teology současnosti v německy mluvících zemích. Poté co mu bylo v roce 1979 odebráno právo vyučovat katolickou teologii, začal se Küng věnovat mezináboženskému dialogu a založil Projekt světový ethos. Geigerova kolej je prvním liberálním rabínským seminářem v Německu po holokaustu. Pojmenována byla po židovském učiteli Abrahamu Geigerovi (1810-1874). Cena v hodnotě 10 000 euro bude věnována do fondu, který studentům umožní získávat zkušenosti v mezináboženském dialogu.

Desmond Tutu varoval před posedlostí homosexualitou

Londýn-Pretorie (KAP) Anglikánský biskup Desmond Tutu vytkl své církvi „posedlost" tématem homosexuality. Podle Tuta protiřečí nauce Ježíšově, aby ti, kteří už jsou tak jako tak pronásledováni, dále byli předmětem pronásledování. Anglikánská církev by se spíš měla soustředit na boj s chudobou, prohlásil Tutu, který je nositelem Nobelovy ceny míru z roku 1984. Téma homosexuality získalo v posledních letech v „Anglican Communion" přehnaně na významu. Za tím se skrývají velké rozdíly v názorech na důležitost bible, tradice a také církevního úřadu. Spory o udílení biskupského svěcení homosexuálům a žehnání párům stejného pohlaví jsou mnoha anglikány vnímány jako zástupné pro výše uvedené názorové rozdíly.