Jste zde

Rozhodnutí pro risk

Jiří G. Kohl píše o knize Rozhodni se pro risk, ve které Petr Esterka v rozhovoru s Alešem Palánem vypráví ze svého života.

Kniha na sebe upozorňuje obálkou v modré barvě naděje. Na přední straně jsou dvě fotografie: vlevo americký důstojník a vpravo katolický biskup. Na zadní straně obálky je krátké shrnutí obsahu a stručný životopis autora. Je jím Mons. ThDr. Petr Esterka (*1935), pomocný biskup brněnský a podplukovník US-amerického letectva.1

Název knihy „Rozhodni se pro risk" je neobvyklý. Ale doporučil mi ji jeden kamarád s tím, že Petr Esterka tam sděluje a odůvodňuje názory k tomu, jak zacházet s některými problémy křesťanské církevní existence, které zaměstnávají mnoho katolíků. To byl pro mně důvod k přečtení.

Kdo je to Petr Esterka? Na zadní strany knižní obálky jsem si přečetl jeho stručný životopis: „Vyrůstal v Dolních Bojanovicích na Slovácku. V roce 1957 se přes ostnaté dráty prostříhal do Rakouska, v září téhož roku roku začal v Římě studovat teologii. Po vysvěcení byl poslán jako kaplan do amerického Texasu. Později působil v Minnesotě, nyní žije v Kalifornii na předměstí Los Angeles. Kromě pastorační práce, kterou stále rozvíjel i mezi krajany, učil dvacet roků na vysoké škole a jako kaplan sloužil v Air Force. V červenci 1999 byl jmenován pomocným biskupem brněnským a pověřen duchovní péčí o české katolíky žijící v cizině."

V životě Petra Esterky bylo několik klíčových okamžiků, ve kterých vždy stál před důležitým rozhodnutím, co bude dál. Mohl se rozhodnout mezi několika možnostmi. Petr Esterka udělal zkušenost, že když zvolil tu možnost, která na první pohled vypadala jako ta ze všech nejriskantnější, tak se mu otevřel zcela nový pohled na svět a jeho život se obohatil o nový rozměr. Proto radí i čtenáři: „Rozhodni se pro risk".

Jako kněz sděluje Petr Esterka čtenáři zážitky ze své pastorační činnosti ve Spojených státech. Přišel ke svým katolickým svěřencům českého původu rovnou z Lateránské univerzity. Praxe ho naučila, že nejdůležitější vlastností kněze je lidem naslouchat. Teprve když vyslechl jejich úvahy, zkušenosti a starosti, teprve když jim podal vysvětlení k jejich otázkám a pomohl jim vyřešit jejich problémy, teprve tehdy jim mohl zvěstovat osvobozující zvěst evangelia.

Když působil v Texasu, poznal problémy, které mají katoličtí manželé se sexuálními předpisy církve. Aby se mohl lidem v pastoraci k jich potížích s církví kvalifikovaně vyjádřit, rozhodl se pro další a hlubší studium teologie - opět na Lateránské univerzitě. To ale už bylo po Druhém vatikánském koncilu (1962-65), který zdůraznil službu církve pro dnešní svět. Poté byl profesorem teologie na univerzitě College of St. Catherine v Saint Paulu ve státě Minnesota. Byla to dívčí škola a také v profesorském sboru byly ženy přednášející teologii. Také úřad děkana zastávala žena, velmi aktivní řeholní sestra. Tam nabyl zkušenosti, že ženy bohužel nemají v církvi stejná práva jako muži. A při tom viděl, že profesorky byly často schopnější a kvalifikovanější než jejich mužští kolegové.

Také v Minnesotě byl pastoračně činný mezi českými krajany. Vedle toho byl od roku 1974 kaplanem v US Air Force. Na všech svých působištích se setkával s mnohými problémy, které současně tíží katolickou církev na celém světě. V rozhovoru se vyjadřuje k otázkám, které si kladou katolíci všude: Jak přistupovat k rozvedeným žijícím v novém partnerství? Je nedostatek kněží způsoben celibátem? Je homosexualita hřích? Co se má dělat s pedofilními kněžími? Jak je možno najít zdravý vztah k sexualitě, která je přece darem Božím? Jeho odpovědi se zakládají na dlouholeté pastorální zkušenosti a jsou pomocí pro křesťany, kteří mají s církví problémy. Podle mých představ by Ježíš odpovídal podobně.

Doufám, že je pochopitelné, proč tahle kniha stojí za přečtení.

1Petr Esterka, Rozhodni se pro risk / Petr Esterka v rozhovoru s Alešem Palánem. - Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2007. - 280 s., 16 s. obr. příl. - ISBN 978-80-7195-111-7