Jste zde

Rozvrh IES

Rozvrh zimního semestru bakalářského studijního programu Teologie křesťanských tradic UK - ETF 2008/09

Přednášky probíhají v Institutu ekumenických studií, Vyšehradská 41, Praha 2 (proti Botanické zahradě) a jsou veřejně přístupné.

Další informace a případné změny v rozvrhu viz http://www.iespraha.cz

1. ročník (středy od 17:30, od 15:45 Čtení filosofických textů)

1.10. Kateřina Bauer: Hermeneutika duchovní zkušenosti u Řehoře z Palamy
8.10. Natalia Tserklevych (UCU) Interpretace Písma a tradice ve světle ikon
15.10. Kateřina Bauer: Teologie jako kulturně-dějinná disciplína
22.10. Kateřina Bauer: Teologie jako reflexe náboženské zkušenosti
29.10. Kateřina Bauer:  Ne-metafyzická teologie
5.11. Jan Černý: Hermeneutika Martina Heideggera
12.11. Vít Vaďura: Modlitba, rituál
19.11. Zdenko Širka: Hermeneutika Hanse-Georga Gadamera
26.11 Petr Sláma: Rabínská hermeneutika
3. 12. Kateřina Bauer: Prostředkování podle Ricouera a Chauveta
10.12. Vít Vaďura: Proměny náboženství a víry během lidského života
17.12. Vít Vaďura: Duševní zdraví, zvládání stresu
7.1. Kateřina Bauer: Feministická kritika: Písmo očima žen
14. 1. Jan Spousta: Úvod do sociologie náboženství III.

2. ročník (středy od 17:30)

1.10.  Petr Sláma: Zadní proroci II: klíčová místa, teologický profil + Kánon Bible (aneb od celku k jednotlivostem)
8.10.  Petr Sláma: Mudrosloví SZ + Nábožensko-dějinný přístup
15.10. Petr Sláma: Otevřená nebesa: apokalyptika ve SZ a mimo něj + vztah SZ a NZ
22.10. Petr Tomášek: Další starozákonní dějepravy: kanonické (Ezd-Neh; knihy Par, Est) a deuterokanonické knihy (Mak, Tob)
29.10. Petr Tomášek: Masoretská ruka na konečném vyznění SZ
5. 11.  Mireia Ryšková: Pavlovy listy I.
12.11. Jan Dus: Novozákonní apokryfy
19.11. Petr Sláma: Dějiny a Bible
26.11. Mireia Ryšková: Pavlovy Listy II.
3. 12. Rudolf Vévoda: Dějiny církve
10.12. Rudolf Vévoda: Dějiny církve
17.12. Rudolf Vévoda: Dějiny církve
7.1. Rudolf Vévoda: Dějiny církve
14.1. Rudolf Vévoda: Dějiny církve

3. ročník (čtvrtky od 17:30, od 15:45 Dějiny dogmatu - s výjimkou 13. a 20.11)

2.10. David Holeton: The Eucharist I.
9.10. David Holeton: The Eucharist II.
16.10. David Holeton: The Eucharist III.
23.10. Pavel Filipi: Podoba a tvar církví
30.10. Ivan Štampach: Křesťanské církve v ČR I. - seminář
6.11. Ivan Štampach: Křesťanské církve v ČR II. - seminář
13.11. Ivan Štampach: Východní křesťanství
20.11. Ivan Štampach: Řešené a otevřené otázky v teologickém dialogu
27.11. Martin Prudký: Biblický seminář II.
4.12. Pavel Filipi: Základní modely sjednocení
11.12. Pavel Filipi: Ekumenické hnutí - nástin dějin, současná situace, ŘKC a ekumenismus
18.12. Pavel Filipi: Vybrané téma z ekumenické teologie
8.1. Ivana Noble: Systematická teologie - Úvod I.
15.1. Ivana Noble: Systematická teologie - Úvod II. 

4. ročník (čtvrtky od 17:30)

2. 10. Jan Klípa: Umění v liturgii
9. 10. Jan Klípa. Umění v liturgii
16.10. Jan Lachman: Spiritualita období reformace
23.10. Jan Lachman: 200 let kalicha
30.10. Pavel Keřkovský: Starozákonní etika - Desatero, narativní etika, zvěst proroků
6.11.  Jindřich Halama: Z dějin křesťanské etiky. 2. Některá současná pojetí
13.11. Jindřich Halama: Bioetika z křesťanského pohledu
20.11. Pavel Keřkovský: Sociální etika: Ctnosti nebo normy, povinnosti nebo lidská práva
27.11. Jindřich Halama: Křesťané a stvoření. Ekologická etika.
29.11. seminář s Helen Costigane „Svědomí"
4.12. Jindřich Halama: Manželství, partnerství, muž a žena, rodina.
11.12. Jan Lachman: Utrpení, nemoc a smrt v životě křesťana
18.12. Jan Lachman: Spiritualita manželství
8.1.2009 René Milfait: Komerční sexuální zneužívání dětí. Perspektivy teologicko-etické reflexe.
15.1. seminář o bakalářských pracích