Jste zde

Způsob podávání eucharistie

V katolickém prostředí u nás se nejvíce rozšířil způsob, kdy k podávajícím přicházejí přijímající v zástupu. Tento způsob je velmi praktický, ovšem nejméně zřetelně vyjadřuje, oč při eucharistii jde. V eucharistii Ježíš především přichází k nám. Tento aspekt je mnohem významnější než ten, že my přicházíme k němu. Tomu by mělo odpovídat i liturgické znamení. Rovněž na vzájemnost, pospolitost přijímajících tento způsob přicházení .ve frontě" neukazuje. Je paradoxní, že před reformou používaný způsob přijímání .u mřížky", kdy podávající přicházel k jednotlivým přijímajícím, vyhovoval těmto kritériím lépe. Zejména tam, kde přicházela a odcházela celá skupina u mřížky najednou. (Měl ovšem jiné nedostatky.)

Vývoj půjde zřejmě tak, že jednotlivé způsoby podávání se budou doplňovat.  Jednak ten, kdy tělem a krví Páně poslouží soused sousedovi (je více zdůrazněno všeobecné kněžství), jednak ten, při kterém sloužící eucharistický chléb a víno přinese (akcentuje kněžství služebné). Druhý způsob je např. u dětí vhodnější.

Při obou způsobech však předsedající bude přijímat jakožto hostitel, jako ten, který Krista reprezentuje, poslední. Jiný postup je těžko teologicky obhajitelný.