Jste zde

Dopis Petru Kozlíkovi

Milý Petře, pokoj Kristův Tobě. Bylo, tuším, 7. nebo 8. března 1998 a já jsem čekal na druhou polovinu měsíce, kdy jsi měl opět za mnou přijet do kriminálu stejně, jak jsi to dělal už několik měsíců. Při Tvé poslední „návštěvě" jsme hovořili i o Tvé lásce k horám. Říkal jsem Ti, že i pro mě hory znamenají moc a trošku Tě „podpíchl" v Tvé vášni pro alpinismus. Řekl jsem Ti, že nechápu, proč se lidé pachtí nahoru, aby tam, žízniví a hladoví, zjistili, že kiosek s pivem a kabanosem tam ještě nestojí, a tak zase musí lézt dolů. Smáli jsme se tomu a Ty jsi mi před odjezdem slíbil protěž, pro kterou v létě vylezeš na skály. Těšil jsem se na Tvůj příjezd, na Tvé povzbuzení v opomenutí na trestanecký mundůr, který mám na sobě, a na Tvé obejmutí a spoustu vyprávění i na Tvou zvědavost, co se mě týká. Na Tvou citlivou nápovědu, když jsem nevěděl, jak dál. A při tom čekání jsem zaslechl hlášení v radiu, že se v Tatrách zřítili ze skalní stěn dva horolezci. Ani jsem tomu nevěnoval moc pozornost. A pak přišel Pavlův dopis a v něm oznámení o Tvé smrti. Ani netušíš, jak je těžko přijatelná pravda, že můj vzácný a milý kamarád a ve věci víry moudrý bráška už nepřijede! Víš, co mě napadlo nejdříve? Ale nesměj se tomu! První, co jsem řekl, bylo, že už žádnou protěž nechci. Já vím, že v té době nekvetly, ale tak nějak mi to napadlo. Neptal jsem se, proč se to stalo, a nechci se na to ptát ani dnes. Když jsem se dozvěděl, že jsi byl ve stěně s kamarádem, byla podobná otázka zbytečná! Nebylo přijatelné, aby se zachránil jen jeden. Nebylo to přijatelné pro vás dva!!! Jen na jedno jste nepomysleli. Na to, že to bude bolet také nás, kteří jsme vás znali. A právě proto, že jsme vás znali, tak to dokážeme pochopit a dokonce, i když to jde moc těžko, se i usmát při vzpomínce na vás. Na Tebe bratříčku. Dal jsi mi toto moc na mou cestu, která mě ještě čeká. Já Ti za to ze srdce děkuji. Hlavně za to, že jsi mi potvrdil jistotu, že to naše rozloučení není navždy. Slíbil jsi při poslední návštěvě, že se uvidíme, a chlapi sliby plní. Přicházíval jsi s Kristem. Nyní přichází Kristus s Tebou. Ahoj, Tvůj v Kristu Vašek