Jste zde

Krátké zprávy

autor: 

Občané USA si přejí větší vliv náboženství

(Kathpress) Za větší vliv náboženství v společnosti se vyslovila většina občanů USA. Podle výzkumu centra Public Agenda je 70 % občanů pro veřejné působení náboženství. 80 % neupřednostňuje žádnou určitou náboženskou společnost. „Společnost by byla lepší, když by náboženství mělo větší prostor,” míní Američané. 80 % má zato, že by pak poklesla kriminalita. 70 % míní, že lačnost a materialismus budou méně rozšířeny. 50 % dotázaných je ale proti sloučení náboženství a politiky. 60 % je toho názoru, že náboženské přesvědčení nesmí ovlivnit politicky kontroverzní rozhodnutí. Výzkum byl proveden v listopadu 2000. Odpovědělo 1507 dospělých občanů USA.

Brzy budou chybět obce

(Matran FB, KIPA) „Brzy už v církvi nebudou chybět kněží, ale obce,“ zdůraznil Lucien Daloz, arcibiskup z Besançonu, před asi 140 francouzsky mluvícími kněžími a laickými pastoračními pracovníky, kteří se 23. až 25. ledna sešli v Matranu na každoročním vzdělávacím setkání. „Nesmíme se během nadcházející restrukturalizace pastorační péče v kantonu Freiburg soustředit na opatření proti nedostatku kněží, ale na udržení živých církevních obcí,“ doporučil Daloz pastoračním pracovníkům.Vedle silného početního úbytku kněží kontrastujícího s vysokým počtem často velmi slabě navštěvovaných nedělních bohoslužeb totiž působí starosti především přestárlost církevních obcí. Arcibiskup z Besançonu mluvil na základě zkušenosti: Roku 1990 došlo v jeho biskupství k zásadní strukturální a spirituální reorganizaci. V té souvislosti bylo 771 farností a 36 děkanátů biskupství nahrazeno 61 pastoračními jednotkami a 13 děkanáty. Tyto jednotky – složené z geograficky rozptýlených obcí – jsou od té doby spravovány sedmičlennými týmy. Ty sestávají z kněží (maximálně čtyř) a z laiků, pověřených biskupem, ale působících dobrovolně, bez pracovního úvazku.