Jste zde

Program 37. semináře pro zájemce o teologii

Křesťanská sociální etika a etika ekonomiky, podnikání a politiky

8.-9. listopadu 2013 v prostorách VOŠ Jabok, Salmovská 8, Praha 2 pořádá Institut ekumenických studií v Praze

Pátek 8.11. 2013
16.45 káva, čaj
17.00 Jakub Trojan: Vztah víry a ekonomiky
17.50 Lubomír Mlčoch: Etika v ekonomii- plané moralizování nebo podmínka existence?
18.40 Pavel Chalupníček: Proč se ekonomové bojí etiky?
19.00 diskuse
19.30 přestávka
19.45 liturgie
20.45 večeře

Sobota 9.11. 2013
8.30 ranní modlitba
9.00 Ivan Štampach: Vývoj sociálního učení Římskokatolické církve
9.35: Filip Outrata: Současná sociálně-společensko-politická situace v ČR v pohledu ekumenické křesťanské sociální etiky
10.00 Petr Kratochvíl: Zájmy, moc nebo principy? (Ne)etická podstata politiky
10.25 panelová diskuse
11.25 přestávka
11.45 – 13.15 seminární skupiny I
13.15 – 14.45 oběd
14.45 – 16.15 seminární skupiny II
16.15 závěr semináře

Seminární skupiny:
Ivan Štampach, Filip Outrata: Křesťanské sociální učení a současné sociálně-politické otázky
Dušan Špiner: Etická výchova/vzdělávání ve školách v pluralitní společnosti
Pavel Chalupníček: „Neznám špinavé peníze.“ Problémy vztahu ekonomie a etiky.
Roman Juriga: Trvale udržitelný rozvoj jako téma křesťanské sociální etiky