Jste zde

Zprávy

Pravoslaví hledá nové struktury

Vídeň (KAP) Vídeňský pravoslavný metropolita Arsenios (Kardamaiks) přednášel o situaci a úkolech pravoslaví na Západě. Jako zástupce ekumenického patriarchátu v Konstantinopoli je Arsenios předsedou pravo­slavné biskupské konference, jež byla v Rakousku založena roku 2010. Problémem pravoslaví v diaspoře je, že na jednom místě působí řada pravoslavných církví, které sice zachovávají jednotu v učení a vzájemně se uznávají, ale liší se organizací a nekoordinují své působení. V Rakousku tak například vedle řeckopravoslavné církve oficiálně působí také pravoslaví ruské, srbské, bulharské, gruzínské a rumunské. Tím je narušen starocírkevní princip „jedno město, jeden biskup“. Proto se na základě dohod, dosažených na čtvrté předkoncilní panorthodoxní konferenci ve švýcarském Chambesy v červnu 2009 přikrčilo k zakládání biskupských konferencí pro jednotlivé diasporní země či regiony, které mají vzájemnou spolupráci umožnit. V roce 2010 vznikly pravoslavné biskupské konference i v dalších německy mluvících zemích, Německu a Švýcarsku. Metropolita Arsenios v přednášce zdůraznil, že tyto biskupské konference ovšem mají být jen mezistupněm k novému celosvětovému organizačnímu uspořádání pravoslaví.

Papež: O manželství rozhodovat milosrdněji

Vatikán (KAP) Papež František hovořil k soudcům římské roty, druhého nejvyššího soudního orgánu katolické církve, který se zabývá otázkami platnosti manželství. Zdůraznil, že při jednáních o prohlášení manželství za neplatné mají soudci projevovat více milosrdenství: „Nezapomínejte při své práci, že jste pastýři,“ řekl papež. Církevní soudce podle něho má být věřícím jako dobrý pastýř, starající se o ztracenou ovečku. Církevní právo a pastorace nejsou v rozporu. Obojí slouží dobru věřících a výstavbě křesťanského společenství.

Usnadnit anulování manželství bylo již v nedávné minulosti zmiňováno vysoce postavenými vatikánskými hodnostáři jako možnost, jak umožnit některým znovusezdaným rozvedeným přístup ke svátostem.

Děkan římské roty Pio Vito Pinto při setkání s papežem řekl, že roku 2013 tento římský soud prohlásil za neplatná více manželství než v minulých letech. Podařilo se tak zvrátit trend, kdy negativní rozsudky převažovaly nad pozitivními. Počet ukončených procesů byl asi 400, což je více než dvojnásobek proti roku 2012 a předchozím rokům.

Anulování manželství podle církevního práva znamená prohlášení, že manželství jako svátost nikdy neexistovalo. Na rozdíl od rozvodu tedy formálně nejde o ukončení existujícího manželství. Předpokladem je prokázání toho, že manželství nebylo uzavíráno v duchu církevní svátosti, například že partneři při uzavírání sňatku měli v úmyslu zabránit početí dětí.

Církevní komise zkoumala Medžugorie

Vatikán (KAP) Skončila tříletá práce vatikánské komise k situaci v hercegovinském poutním místě Medžugorie. Vedoucím komise Kongregace pro nauku víry byl kardinál Camillo Ruini (82), který se po ukončení prací setkal s papežem Františkem. Nešlo o prověření pravosti samotných zjevení – to může být provedeno až po jejich ukončení – ale o poutnictví a duchovní život na tomto místě. Místní biskupská konference totiž roku 1991 oficiální poutě do Medžugorie zakázala a k fenoménu se vyjádřila zdrženlivě. Definitivní rozhodnutí nyní je v rukou papeže a bude pravděpodobně trvat několik měsíců, než se hlava církve vyjádří.

Údajná mariánská zjevení v Medžugorie začala 24. června 1981, kdy šest dětí oznámilo, že se jim při pasení ovcí zjevila Bohorodička. Mezitím jsou již vizionáři dospělí, stále však uvádějí, že se jim „Gospa“ (Paní) zjevuje a předává jim zprávy.

Katolické svěcení v evangelickém dómu

Oslo (KAP) Egil Mogstad (65), pedagog, který přestoupil z protestantismu ke katolictví, bude vysvěcen v Nidaroském dómu v Trondheimu, nejvýznamnější svatyni země, kde byli intronizováni a pohřbíváni norští králové včetně hlavního zemského patrona sv. Olafa (vládl 1015–1028). Světitelem bude biskup o Osla Bernd Ivar Eidsvig. Katolický kostelík v Trondheimu byl nedávno stržen a staví se nový. Díky dobré ekumenické spolupráci se v luteránském gotickém dómu konaly již i jiné katolické akce. Velké slavnosti, jako je svátek sv. Olafa, slaví obě církve společně.

Salvador: letiště ponese Romerovo jméno

San Salvador (KAP) Salvadorská vláda podle zprávy deníku La Prensa Grafica rozhodla, že salvadorské mezinárodní letiště, doposud známé jako Aeropuerto Internacional de Comalapa, ponese jméno arcibiskupa Oscara Romera zavražděného a bude se označovat Óscar Arnulfo Romero International Airport. Romero (1917–1980) byl celosvětově znám jako obhájce nejchudších a utlačovaných a byl v březnu 1980 zastřelen přímo u oltáře během bohoslužeb. Vražda nebyla nikdy uspokojivě objasněna. Proces Romerova blahořečení byl zahájen v roce 1994.

Irsko znovu otevře vatikánské vyslanectví

Dublin (KAP) Irsko opět otevře vyslanectví ve Vatikánu, sdělil médiím irský ministr zahraničí Eamon Gilmore. Bude obsazeno jen jedním pracovníkem a bude se starat především o mezinárodní rozvojovou pomoc, lidská práva a boj proti chudobě a hladu. Ministr řekl, že k rozhodnutí znovu otevřít vyslanectví došlo v důsledku angažovanosti papeže Františka ve prospěch chudých lidí světa. Rozvojová pomoc je také jedním ze základních prvků irské zahraniční politiky. Irsko otevře také dalších pět dalších zastoupení v různých kontinentech. Irské vyslanectví ve Vatikánu bylo zavřeno roku 2011 v důsledku finanční krize a napjatých vztahů mezi irským státem a katolickou církví. Ta byla podezírána, že sabotuje vyšetřování skandálu kolem sexuálního zneužívání nezletilých duchovními.

Papežský dotazník v Rakousku

Vídeň (KAP) Papežský dotazník k manželství a rodině se rakouská biskupská konference rozhodla diskutovat s věřícími a požádala je o vyjádření. Sešlo se víc než 34 000 odpovědí, jejichž shrnutí rakouští biskupové předají na své nadcházející návštěvě ad limina u papeže. Z ankety vychází, že láska a věrnost, manželství a rodina jsou hodnoty, o něž respondenti usilují a berou je vážně. Také přisuzují velkou hodnotu náboženství ve vztahu k rodině, jak vyjadřuje například vysoké procento souhlasů s výukou náboženství pro děti. Na druhou stranu však se v řadě ohledů nauka církve a postoje věřících zřetelně liší. Největší rozpor je v otázkách na antikoncepci, zacházení s rozvedenými, předmanželský pohlavní styk a – méně zřetelně – homosexualitu. Naprostá většina rakouských katolíků se tak přimlouvá za připouštění rozvedených, kteří vstoupili do nového manželství, ke svátostem, a za zrušení zákazu umělé antikoncepce. Také z ankety plyne, že podle věřících církev nebere dost vážně realitu rozpadu rodin a v otázkách morálky se jí nedaří srozumitelně zprostředkovávat své učení.

Indie: Růst násilí proti křesťanům

Bombaj (KAP) Podle občanskoprávní organizace Catholic Secular Forum (CSF) loni v Indii narostlo násilí proti křesťanům. O život jich přišlo nejméně sedm, násilí bylo vystaveno asi 4000. Došlo k 400 útokům na kněze a 200 na kostely. „Případů pronásledování v minulých letech přibylo a jsou závažnější,“ řekl ředitel CSF Joseph Dias. Kritizoval také to, že policie případy dostatečně nevyšetřuje a oběti se často dokonce ani neodvažují napadení hlásit úřadům ze strachu z dalšího pronásledování. Ve většině případů podle dat CSF pocházejí pachatelé z řad hinduisticko-nacionalistického hnutí Hindutva. Asi 80 % z 1,2 miliardy Indů tvoří hinduisté, muslimů je 13 % a křesťanů 2,3 %.