Jste zde

Zprávy

Uvádí Bůh do pokušení?

Bonn-Řím (KAP/KNA) Od první adventní neděle (3. prosince 2017) byla ve francouzskojazyčné katolické církvi zavedena změna znění Otčenáše. Jde o pasáž, která v českém překladu zní „a neuveď nás v pokušení“. Namísto slovesa „soumettre“ („podrobit“) se zde ve francouzštině nyní používá fráze „ne pas laisser entrer“ (doslova „nenechat vstoupit“) ve smyslu „nenech nás upadnout do pokušení“.

Někteří teologové nyní požadují podobnou změnu i v dalších jazycích, aby lidé modlitbu nepochopili tak, že Bůh je ten, kdo lidi sám pokouší. Proti tomu vystoupil například řezenský biskup Rudolf Voderholzer. Varoval před „falšováním Ježíšových slov“ a poukázal na to, že příslušná prosba Otčenáše zní v Matoušově i Lukášově evangeliu doslova „neuveď nás do pokušení“. Ježíše proto nelze podle biskupa korigovat, ale je možné a potřebné jeho slova vykládat tak, aby „nebyl zatemňován obraz Boha“, který podle křesťanského pojetí opravdu není aktivním původcem zla.

Za nový překlad se naopak postavil papež František, který v rozhovoru pro italskou stanici TV2000 doslova řekl, že starší překlad „nebyl dobrý“, protože Bůh nepodrobuje člověka pokušení, aby viděl, jak člověk padne. „To otec nedělá. Otec pomáhá hned znovu vstát. Kdo tě uvádí do pokušení, je satan,“ řekl papež doslova.

Noví arcibiskupové v Paříži a v Mexiku

Vatikán (KAP) Papež František nově obsadil dvě významná arcibiskupství, jejichž dosavadní držitelé odstoupili po dosažení kanonického věku 75 let. Novým arcibiskupem města Mexiko se stane kardinál Carlos Aguiar Retes (67). Předtím arcidiecézi řídil kardinál Norberto Rivera Carrera (75). Na místo pařížského arcibiskupa, jež doposud zastával kardinál André Vingt-Trois (75), nastoupí dosavadní biskup z Nanterre Michel Aupetit (66).

Kardinál Aguiar Retes byl v letech 1997 až 2009 biskupem v Texcocu a od roku 2009 arcibiskupem Tlalnepantly. V letech 2006 až 2012 byl také předsedou mexické biskupské konference a v letech 2011 až 2015 předsedou latinskoamerické rady biskupů CELAM. Titul kardinála mu udělil papež František v listopadu 2016. V Římě je Aguiar Retes členem Rady pro mezináboženský dialog a Papežské komise pro Latinskou Ameriku.

Designovaný pařížský arcibiskup Michel Aupetit působil 20 let jako lékař, než se stal knězem. Vysvěcen byl ve věku 44 let. Vyučoval rovněž lékařskou etiku a byl od roku 2013 krátce pomocným biskupem Paříže. Biskupem nanterským je od roku 2014. Vedle doktorátu medicíny má rovněž doktorát teologie. Do úřadu bude slavnostně uveden 6. 1. 2018.

Den lidských práv: modlitby za Asiu Bibiovou

Islamabád-Cáchy (KAP/KNA) Den lidských práv 10. prosince byl v Německu i ve znamení připomínky pákistánské křesťanky a matky pěti dětí Asii Bibiové, která byla roku 2010 odsouzena k smrti za údajnou blasfémii, rouhání proti zakladateli islámu Mohamedovi. Nyní již řadu let čeká ve vězení na projednání odvolání před pákistánským Nejvyšším soudem. Na základě výzvy katolické misijní organizace Missio se po celém Německu konalo asi 70 bohoslužeb a modlitebních shromáždění za Bibiovou.

Příprava blahořečení Guardiniho a Gerlicha

Mnichov (KAP/KNA) Mnichovský arcibiskup kard. Reinhard Marx zahájil slavnostní bohoslužbou dva procesy blahořečení. Ke cti oltáře chce dovést náboženského filozofa Romana Guardiniho (1885–1968), významného inspirátora liturgické obnovy, a publicistu Fritze Gerlicha (1883–1934), kterého nacisté za jeho protifašistické články zavraždili v koncentračním táboře Dachau a jenž tak patří mezi první mučedníky nacismu z církevních kruhů.

Vladimír Fekete biskupem pro Baku

Vatikán (KAP) Slovenský salesián Vladimír Fekete, apoštolský prefekt Ázerbájdžánu, byl jmenován biskupem. Formálně půjde o úřad titulárního biskupa municipijského. Fekete se narodil 11. srpna 1955 v Bratislavě, kde později studoval matematiku a geologii. Řeholní sliby složil v roce 1975 a po tajném studiu teologie ho tehdejší berlínský biskup Joachim Meisner roku 1983 vysvětil na kněze. Do roku 1989 Fekete pracoval jako geolog a tajně se věnoval pastoraci. Roku 1995 získal ve Vídni magisterský titul teologie, roku 1999 se v Lublinu stal licenciátem. Od té doby až do roku 2005 také stál v čele slovenské provincie salesiánů. Navíc studoval pedagogiku na salesiánské univerzitě v Římě. Papež Benedikt XVI. ho roku 2009 postavil do čela katolické misie v Ázerbájdžánu. Ta byla roku 2011 povýšena na apoštolskou prefekturu a Fekete se stal jejím prvním apoštolským prefektem. S biskupským úřadem nyní získá další pravomoci.

Prefektura zahrnuje celé území islámské, ale velmi sekularizované postsovětské republiky. Katolickou obec zde tvoří především přistěhovalci a pracovníci zahraničních firem. Sídlem jediné farnosti s kostelem Neposkvrněného početí Panny Marie je hlavní město Baku. Pastorace zde byla od počátku svěřena slovenským salesiánům, kteří tu mají šest kněží a několik řeholnic. Dále v Baku existuje klášter Misionářek milosrdenství Matky Terezy vybavený vlastní kaplí.

Německé diecéze čekají finanční problémy

Bonn (KAP/KNA) Poradenská firma Ernst & Young prozkoumala ekonomický stav katolické arcidiecéze Hamburk a uvedla, že její finanční problémy jsou horší, než se předpokládalo. Do roku 2021 naroste její předlužení na 353 milionů euro, zatímco nyní chybí jen 79 milionů. Hlavní příčinou je převzetí katolického školského svazu s 21 školami a nekrytými nároky na penze, dále pak špatný technický stav kostelů a budov.

Münsterský profesor církevního práva Thomas Schüller k tomu uvedl, že i když z 27 německých diecézí je Hamburk nyní jediná předlužená, existují finanční potíže i v řadě dalších. Ve finanční krizi jsou podle něj již nyní Magdeburg, Essen, Hildesheim a Mohuč. Z nich je na tom prý nejhůř Mohuč, kde nedokáží omezit velké deficity každoročních rozpočtů (18,6 milionu euro za rok 2016).

Situace tak podle Schüllera žádá drastické úspory. Již nyní se ruší pracovní místa v charitě a církevní administrativě a zvyšuje se školné na katolických školách. „A to je první ochutnávka toho, co všechny diecéze čeká v příštích deseti letech,“ řekl Schüller. Bohaté diecéze jako Kolín nad Rýnem, Paderborn a Mnichov podle něj zatím vzdorují, ale časem i tam klesnou počty členů a tím příjmy z církevní daně. Schüller odhaduje, že se kvůli tomu všechny německé diecéze budou muset zbavit asi třetiny svých budov.

Útok v Pákistánu

Islámábád (KAP/KNA) Metodistický sbor Bethel Memorial Church v pákistánském městě Quetta se během nedělních bohoslužeb stal terčem útoku. Pachateli byli dva islamisté, z nichž jeden se odpálil a druhého zastřelili policisté. Rychlý zásah policie zabránil ještě větší tragédii, jelikož při útoku zahynulo jen 8 křesťanů z asi 400 přítomných.

Londýn má první anglikánskou biskupku

Londýn (KAP/KNA) Anglikány v hlavním městě Velké Británie vede poprvé žena. Dosavadní biskupka Creditonu Sarah Mullallyová (55) převzala diecézi Londýn po Richardu Chartresovi (70), který odešel na odpočinek. Mullallyová byla zdravotní sestra a je matkou dvou dospělých dětí. Jako třetí v pořadí hierarchie anglikánských biskupů se stává nejvýše postavenou členkou kléru v historii anglikánství.

Nový Michelin chudých

Řím (KAP) Ekumenické katolické hnutí Sant'Egidio uveřejnilo 28. vydání takzvaného „Michelinu chudých“. Příručka „Kde jíst, spát, umýt se 2018“ o 253 stranách nabízí 564 adres v Římě a okolí, kde mohou bezdomovci, uprchlíci a jiní chudí lidé najít pomoc. Příručka bude rozdána v 8000 výtiscích a lze ji stáhnout na webu www.santegidio.org. Podobné příručky se připravují i pro jiná velká italská města.

Podle hnutí Sant'Egidio nyní v Římě žije asi 7500 lidí bez pevné adresy, z toho 3000 na ulici nebo v provizorních přístřešcích. V celé Itálii pak bídou trpí asi 4,7 milionu lidí. Podle statistického úřadu ISTAT je chudá nebo chudobou ohrožená asi třetina všech Italů.