Jste zde

Zprávy

Papež proti strachu z apokalypsy

Vatikán (KAP) Papež František se vymezil vůči apokalyptickému fantazírování. I tváří v tvář katastrofám, násilí a „ranám zraňujícím stvoření“ nemají křesťané zůstávat otroky strachu, řekl papež během polední modlitby na Svatopetrském náměstí 17. listopadu. Stvoření se opírá o Boha, a proto se člověk nemá nechat „zdrtit tragickými událostmi“. Je úlohou křesťanů „krotit ničivou sílu zla“, uvedl papež, a to je znamením toho, že uskutečňují takový svět, „jaký chce Bůh“. „Bůh je ten, kdo řídí náš život a zná konečný cíl všech věcí a událostí. Také Ježíšova apokalyptická slova jsou obrazem „ani ne tak konce jako spíše cíle dějin,“ zdůraznil papež.

Kostely Arábie praskají ve švech

Linec (KAP) Biskup (apoštolský vikář) „Severní Arábie“, tedy Kuvajtu, Bahrajnu, Kataru a Saúdské Arábie Camillo Ballin dal rozhovor časopisu Information Christlicher Orient (Informace z křesťanského Východu). Za svůj cíl považuje především stavbu nových kostelů, protože ty stávající v uvedených zemích praskají ve švech. V Bahrajnu žije nyní asi sto tisíc katolíků, v Kataru a Kuvajtu po třech stech tisících a v Saúdské Arábii asi jeden a půl milionu. Všichni jsou cizinci a mají k dispozici 60 kněží. V Kuvajtu, Bahrajnu a Kataru má církev ve svých budovách plnou svobodu kultu, avšak trpí nedostatkem místa. Mimo budovy církve se bohoslužby slavit nesmějí. Proto církev žádá vlády, aby jí daly možnost stavět další chrámy. V Bahrajnu se právě dokončuje nová katedrála, která má být vysvěcena 3. září 2020. Plánuje se i pastorační centrum, pro něž však biskup ještě shání peníze. To by mělo velký význam i pro blízkou Saúdskou Arábii, kde je situace mnohem složitější, jelikož jsou tam zcela zakázané kostely i křesťanská shromáždění. Jedinou legální mož­ností tak je se scházet v prostorách některých velvyslanectví v hlav-ním městě Rijádu. V současnosti to umožňují velvyslanectví Belgie, Irska, Rakouska a USA; jiná velvyslanectví, jako Itálie, Srí Lanka nebo Španělsko, tuto službu poskytují pouze vlastním státním příslušníkům.

Dalším problémem místní pastorace je množství národností a ritů mezi věřícími. Bohoslužby se slaví v malabarském, malan­kar­ském, koptském, maronitském a latinském ritu, a v latinském ritu navíc ve 13 jazycích. To přirozeně komplikuje organizaci, protože každá národnost a každý ritus preferuje shromáždění vyhrazená svým příslušníkům. „Vlastně tedy v těchto zemích nemáme jednu katolickou církev, ale celou řadu církví vedle sebe. A zde se velice snažím, aby se tato mentalita trochu změnila,“ řekl biskup Ballin.

Nový římskokatolický arcibiskup Bukurešti

Vatikán (KAP) Nástupcem emeritovaného bukurešťského římskokatolického arcibiskupa Ioana Robua se stane dosavadní pomocný biskup diecéze Iaşi (Jasy) Aurel Percă (68). Pochází z moldavského Săbăoani, studoval v Římě morální teologii a patristiku a biskupem se stal roku 1999.

Rumunsko má asi 20 milionů obyvatel, z nichž se asi čtyři pětiny hlásí k pravoslaví. Kolem 1,5 milionu je katolíků, kteří patří buď k římskokatolické, nebo k řeckokatolické církvi.

Západní církev jako tvůrkyně individualismu

(Vlastní zpráva) Uznávaný časopis Science v čísle z 8. listopadu přinesl studii The Church, intensive kinship, and global psychological variation (Církev, intenzivní příbuzenství a globální psychologická variabilita) od kolektivu vedeného Jonathanem F. Schulzem.

Badatelé v ní tvrdí, že zrod západního individualismu, jež později vedl k moderní společnosti, zapříčinily specifické morální normy západní latinské církve. Společnosti dnes označované jako Western, Educated, Industrialized, Rich, and Democratic (západní, vzdělané, industrializované, bohaté a demokratické, zkratkou WEIRD) prý vznikly z kmenových společností i díky tomu, že středověká západní církev kdysi rozbila tradiční klanové struktury s velkými rodinami. Chápala totiž manželství jako relativně izolovanou dvojici muže a ženy a zakazovala sňatky mezi blízkými příbuznými – bratranci a sestřenicemi. To prý postupně vedlo v zásadním změnám v chování a myšlení lidí, které pak umožnily i změnu společnosti: velké rodiny totiž podporovaly poslušnost a konformitu, zatímco společnost složená z nezávislých manželských párů umožnila více samostatnosti v myšlení a jednání.

Východní formy křesťanství i nekřesťanská náboženství byla podle badatelů ke kmenovým velkorodinám tolerantnější, a proto podobné změny nevyprovokovala. Příslušnou změnu názorů moralistů západní církve badatelé datují kolem roku 500 a spojují ji s intenzivnějším bojem proti incestu.

Teofil III. zve na všepravoslavný summit

Moskva (KAP/KNA) Jeruzalémský patriarcha Teofil III. byl v Moskvě vyznamenán Cenou patriarchy Alexije II. Při té příležitosti pozval do jordánského Ammánu hlavy všech pravoslavných církví na jednání na téma „zachování naší jednoty v eucharistickém společenství“. Termín summitu nebyl zatím navržen. Ruská pravoslavná církev Teofilovu iniciativu přivítala. Podle názoru ekumenického patriarchátu konstantinopolského (istanbulského) má však jedině jeho patriarcha Bartoloměj I. jako čestná hlava pravoslaví právo svolávat podobná jednání.

Jednota pravoslaví je v současnosti vážně ohrožena sporem mezi moskevským a ekumenickým konstantinopolským patriarchátem ohledně jurisdikce nad Ukrajinou. Tu si nárokuje Moskva, zatímco ekumenický patriarcha uznává samostatnou ukrajinskou církev.

Chile: Bývalý diecézní kancléř laicizován

Santiago de Chile (KAP/KNA) Papež František propustil z duchovního stavu bývalého kancléře arcidiecéze Santiago de Chile jménem Oscar Munoz Toledo (60). Bývalý kněz, který úřad kancléře vykonával v letech 2011 až 2018, je obviněn v několika případech sexuálního zneužívání a je od září 2018 ve vazbě. Státní zástupci pro něho požadují trest odnětí svobody na 41 let.

Chilská justice v současnosti vyšetřuje více než 150 případů sexuálního zneužití duchovními, v nichž je vyšetřováno 219 spolupracovníků církve. Jako oběti vystupuje 241 osob, z nichž 123 bylo v době předpokládaných trestných činů nezletilých.

Domov seniorů odmítl jeptišku kvůli hábitu

Paříž (KAP/KNA) Domov pro seniory ve východofrancouzském Vesoul odmítl přijmout starou jeptišku kvůli tomu, že nosí řádový oděv se zahalenou hlavou. Byla by přijata, kdyby se hábitu zřekla, povolen by prý byl „decentní křížek“. Jako důvod byla ve stanovisku domova uvedena starost o blaho všech obyvatel. Sestra, která na místo čekala rok, návrh odmítla. Strávila totiž celý život v řádovém oděvu a neumí si sama sebe bez něj představit.

Nový vatikánský „ministr financí“

Vatikán (KAP) Na místo prefekta sekretariátu řídícího vatikánské hospodaření byl jmenován španělský jezuita a ekonom Juan Antonio Guerrero Alves (60). Doposud působil v cetrále jezuitského řádu v Římě. Přestože nyní zastává jedno z nejdůležitějších míst v církevní hierarchii, nebude vysvěcen na biskupa, aby se po skončení mandátu mohl vrátit ke své práci v jezuitském řádu.

Úřad šéfa vatikánských financí nebyl nyní nějakou dobu obsazen. Kardinál George Pell (78), který ho dříve zastával, o místo přišel v souvislosti se sexuálním skandálem, za nějž byl pravomocně odsouzen v Austrálii.

Juan Antonio Guerrero Alves pochází ze španělské Merdie. Studoval u salesiánů a jezuitů a jako dvacetiletý vstoupil do jezuitského řádu. Poté studoval ekonomii, filosofii a teologii ve Španělsku, Brazílii a USA. Byl profesorem Papežské univerzity Comillas a zastával důležité funkce ve svém řádu.