Jste zde

Advent a Vánoce

Advent jako nejmladší liturgické období vznikl v oblastech galikánské a mozarabské liturgie ve 4. a 5. stol. Obsahem byla eschatologická očekávání. Do oblasti římského ritu se dostal v 6. stol. jako příprava na Vánoce. Východ advent jako liturgické období nezná. Galikánský advent byl postním obdobím a zahrnoval 40 dnů před Epifanií. Obdobně ambrosiánský advent zahrnoval a zahrnuje dodnes 6 adventních nedělí před Vánoci, které jsou zaměřeny na druhý Kristův příchod. Římský zahrnoval 4 postní týdny (necelé) před Vánoci s tematikou přípravy na narození Páně. Obdobně jako u postní doby se vyvinul systém stacionárních bohoslužeb. Dnešní advent je kombinací obou typů. Zahrnuje 4 adventní neděle s tím, že počátek adventu je věnován druhému Kristovu příchodu a posledních 7 dnů příchodu prvnímu – Ježíšovu narození. Lukáš Pražský hovoří dokonce o čtyřech adventech (narození Ježíše, příchod do srdce, smrt, druhý příchod Krista). Advent dnes není vnímán jako postní období, spíše jako doba radostného očekávání. V Čechách již dříve překryly roráty se svou rozjásanou hymnikou, mající původ v utrakvistické zbožnosti, kající ráz adventu. Adventní věnec poprvé pověsil luterský pastor Johann Hinrich Wichern v sirotčinci v Hamburgu v r. 1839. Byl to dřevěný svícen na kterém každý den přibyla nově zapálená svíce. I ten pozdější čtyřsvíčkový věnec má původ v luterství.1

Jak konec liturgického roku, tak první část současného adventu se věnují eschatologickým tématům. Je mezi důrazy těchto období nějaký rozdíl? Liší se eschatologie konce roku od eschatologie začátku nového? Domnívám se, že svým způsobem ano. I když jsou pojmy eschatologie (nauka o posledních věcech) a apokalyptika (odkrývání budoucnosti) do jisté míry synonyma, tak eschatologická témata spíše resonují s koncem liturgického roku a apokalyptická témata s adventem. Neplatí to absolutně, ale SZ čtení lekcionáře z (Proto)izajáše či evangelia o Janu Křtiteli 2. a 3. neděle adventní pro to svědčí.

Vánoce jsme charakterizovali z různých pohledů vícekrát.234 Možná je dobré zmínit, že folklórní jevy, která dnes charakterizují Vánoce a které překrývají jejich podstatu, nám přinesla reformace. Vánoční stromek přišel na naše území v 19. stol z Německa. (Zlo)zvyk dávat na Vánoce dárky katolíci u nás ještě před 100 lety neznali. Drobné dárky dětem nosil sv. Mikuláš. Tím, že v reformaci se světci dostali stranou pozornosti, musel začít nosit dárky samotný „Ježíšek“. „Svátky rodiny“ namísto svátků církve se Vánoce staly také až v 19. stol. v Anglii a USA díky povídce Charlese Dickense Vánoční koleda.

1Bohoslužba jako cesta k sblížení, Institut ekumenických studií, Praha, 2018, str. 77

2Christianizace Vánoc, Getsemany 67, listopad 1996, https://www.getsemany.cz/node/2125

3Pokus o hledání liturgické podoby Vánoc narušené folklórem, individualismem a obchodem, Getsemany 134, prosinec 2002, https://www.getsemany.cz/node/477

4Původ Vánoc, Getsemany 211, prosinec 2009, https://www.getsemany.cz/node/2636