Jste zde

Zprávy

Jmenovaný kardinál Cantalamessa rezignoval na biskupské svěcení

(KAP) Kapucín Raniero Cantalamessa, jejž jmenoval papež František na konci listopadu kardinálem, nebude – jak se předpokládá v církevním právu – zároveň vysvěcen na biskupa. Papež František udělil 86-letému řeholníkovi ze střední Itálie dispens. V kolegiu kardinálů jsou dosud dva jezuité - Albert Vanhoye (99) und Ernest Simoni (92), kteří také odmítli biskupské svěcení.

Kardinálská hodnost, která není spojená s biskupským svěcením, je vyjádřením díků za Cantalamessovu dlouholetou činnost kazatele Papežského domu, který v adventní a postní době měl duchovní přednášky pro představitele římské kurie, na Velký pátek také kázal ve svatopetrském dómu.

Současně s tímto kapucínem byl jmenován kardinálem také vedoucí konventu františkánů – minoritů v Assisi P. Mauro Gambetti (55), který biskupské svěcení přijal 22. listopadu. Třetím kandidátem na kardinálský klobouk, který byl dosud bez biskupského svěcení, dlouholetý římský ředitel Caritas Enrico Feroci (80), přijal biskupské svěcení 15. listopadu. Feroci je známý svojí dlouholetou angažovaností v sociální oblasti.

Nový primas syrské církve Mar-Thoma v jižní Indii

(KAP) Nová hlava syrské Mar Thoma církve v jižní Indii, Theodosius Mar Thoma, byl dne 14. listopadu v indické Thirumeni slavnostně uveden do úřadu za přítomnosti čelních politických představitelů a zástupců ekumeny. 71letý Theodosius je 22. metropolitou církve Mar Thoma (sv. Tomáše) je nástupce metropolity Josepha Mar Thoma, který zemřel v říjnu letošního roku ve věku 90 let. Do čela církve byl zvolen synodou dne 10. listopadu, ale již od července letošního roku byl pověřen svým předchůdcem jako jeho zástupce.

Oficiální uvedení do úřadu mělo ekumenický charakter. Bohoslužby se zúčastnila hlava nezávislé syrské církve (nazývané Thoziyur) Mar Baselios. Toto malé společenství se v 18. století oddělilo od syrsko-pravoslavné církve v jižní Indii a bylo uznáno státem v roce 1862. S Mar Thoma církví úzce spolupracují už více než 100 let.

V čele gratulantů při slavnosti po liturgii byl nejvyšší představitel Syrsko-malabarské katolické církve, kardinál George Alencherry, dále nejvyšší představitel Syrsko-malankarské katolické církve, kardinál Baselios Cleemis Thottunkal. V případě těchto dvou církví se jedná o východní katolické církve sui iuris (tj. svého práva). To znamená že jsou v jednotě s papežem, ale řídí se svým vlastním právem (tj. Kodexem kánonů východních církví, vydaném v roce 1990). K dalším zástupcům ekumeny patřil katholikos Malankarské pravoslavné syrské církve (nazývané též Indicko pravoslavná církev) Baselios Mar Thoma Paulos II. Mezi gratulanty byl také prezident Indické národní rady církví biskup P. C. Singh, spolu s biskupy dalších církví, poslanci regionálního a národního parlamentu.

Theodosius Mar Thoma byl v roce 1989 vysvěcen na biskupa, působil v Madrasu, poté vedl různé diecéze doma i v zahraničí (Singapur, Austrálie, Severní Amerika, Evropa). Naposledy byl biskupem v diecézích Bombaj, Kérala, Niranam-Maramon a Ranny.

Církev Mar Thoma (malankarská Mar Thoma syrská církev), zdomácnělá v jižní Indii je od začátku 19. století anglikánsko-reformovanou větví křesťanů sv. Tomáše, kteří odvozují svoji původ od misijního působení apoštola Tomáše v Indii. Jejich počet se odhaduje na 1,5 milionu věřícíh, působí v Indii, ale také v diaspoře, např. v USA. Existuje 13 diecézí, v nichž je činných více než 1000 kněží.

Papež ocenil zesnulého kardinála Vela Chiribogu

(KAP) Ve věku 86 zemřel jediný ekvádorský kardinál Raul Eduardo Vela Chiriboga, kterého ocenil papež František jako "nezištného pastýře". V soustrastném telegramu napsal, že tento ekvádorský duchovní byl věrný Bohu a církvi.

Vela se narodil 1. ledna 1934 v Riobambě. Vedl arcidiecézi hlavního města Quita od roku 2003 do roku 2010. V 80. a v 90. letech patřil k výrazným osobnostem Rady latinskoamerických biskupských konferencí (CELAM). V ní mimo jiné předsedal oddělení pro pastoraci a liturgii. V listopadu 2010 jej papež Benedikt XVI. jmenoval kardinálem. Vela se zúčastnil konkláve v roce 2013, v němž byl zvolen František papežem.

Smrtí ekvádorského kardinála Chiriboga (15. listopadu) a polského kardinála Henryka Gulbinowicze (16. listopadu) klesl celkový počet kardinálů na 216 členů. V sobotu 28. listopadu 2020 papež František jmenoval 13 nových kardinálů. Celkový počet kardinálů je po tomto jmenování 229, z nichž 128 má právo volit budoucího papeže (tj. je jim méně než 80 let).

Papežův vyslanec u EU odstupuje: Nástupce není známý

(KAP) Papež František přijal žádost o rezignaci od 75letého zástupce Svatého stolce u Evropské unie titulárního arcibiskupa Alain Paul Charles Lebeaupina, Francouze původem z Paříže, který na tomto postu působil od roku 2012. Podobně jako diecézní biskupové mají i nunciové po dovršení tohoto věku nabídnout resignaci na svůj úřad. Lebeaupin před svojí činností u EU zastupoval zájmy Vatikánu v mnoha zemích, mj. v Keni, Mosambiku, Ekvádoru a v Dominikánské republice. Kdo bude Lebeaupinovým nástupcem, dosud nebylo oznámeno.

Rumunská pravoslavná církev v Praze

Ve středu 28. října 2020 shořel dřevěný kostel sv. Archanděla Micheala v Kinského zahradě v Praze. Spolu s ním i nábytek, ikony, knihy a jiné liturgické předměty církevní obce Rumunské pravoslavné církve, která tento kostel 14 let užívala. Díky vstřícnosti Starokatolické církve mohla už následující neděli obec slavit liturgii v náhradním prostoru kostele sv. Vavřince na Petříně. Lidé, kteří mají zájem podpořit farní obec při obnově sbírky liturgických předmětů, najdou potřebné informace na stránce: http://parohiapraga.eu/

Další zprávy o sexuálním zneužívání

(MV) Otřesná svědectví o zneužívání dětí a mladistvých v katolické církvi v Anglii přinesla zpráva organizace Nezávislé vyšetřování sexuálního obtěžování dětí. Série skandálů pokračuje i v polské katolické církvi. Krátce před úmrtím bývalého vratislavského arcibiskupa a kardinála Henryka Gulbinowicze (1923–2020) vyhlásila apoštolská nunciatura ve Varšavě tresty za sexuální zneužívání, kterého se v minulosti dopouštěl, mezi nimi bylo např. pozbytí práva na pohřební obřady v katedrále a pochování v katedrále. Polskou televizí byl odvysílán další dokument, který se věnoval sexuálním deliktům kněží a jejich utajování představenými. Jmenuje se „Don Stanislao. Druhá tvář kardinála Dziwisze“ a zaměřil se na emeritního krakovského arcibiskupa a dlouholetého osobního sekretáře papeže Jana Pavla II. kardinála Stanisława Dziwisze (nar. 1939). O Dziwiszovi se mimo jiné píše i ve zprávě o bývalém kardinálu McCarrickovi.

    Zemřel Benno Beneš

    (MV) Dne 1. prosince zemřel u sester boromejek v pražských Řepích salesián Benno Beneš (1938–2020). Vzpomínku na něj přineseme v příštím čísle.