Jste zde

Rozvrh letního semestru bakalářského studia teologie křesťanských tradic ETF UK

autor: 

Přednášky probíhají v Institutu ekumenických studií, Vyšehradská41, Praha 2 (proti Botanické zahradě) a jsou veřejně přístupné.

 

1. ročník

 

(středy 17. 30, výjimečně čtvrtky)

20. 2. Petr Pokorný: Metodiky výkladu Písma

27. 2. Petr Pokorný: Teologie jako hermeneutika

6. 3. Ivana Noble / Ondřej Fischer: Úvod do filozofie

13. 3. Ivana Noble / Ondřej Fischer: Kierkegaard a Nietsche

20. 3. Ivana Noble / Ondřej Fischer: Husserl a Heidegger

3. 4. Ivana Noble / OndřejFischer: Sartre a Jaspers

10. 4. Petr Dvořák: Novopozitivizmus a raná analytická filozofie

17. 4. Petr Dvořák: Současnáanalytická filozofie

24. 4. TEST (filosofie) + Ivana Noble / Ondřej Fischer: Wittgenstein

2. 5. (čtvrtek) Tomáš Hančil: Filosofický darwinismus

9. 5. (čtvrtek) Ivana Noble / Ondřej Fischer: Derrida a Foucault

15. 5. Jan Konzal: Hermeneutika dokumentů II. vatikánského koncilu

22. 5. Petr Sláma: Rabínská hermeneutika

29. 5. Alice Kliková: Ukázky aplikací hermeneutických postupů

 

2. ročník

 

(čtvrtky 17. 30)

21. 2. Rudolf Vévoda: Velké východní schisma. Cyrilometodějská tradice.

28. 2. host: Hans-Georg Link (Köln): Na cestě do Berlína
(o přípravách ekumenického Kirchentagu v roce 2003)

7. 3. Rudolf Vévoda: Církev v době Karla IV.

14. 3. Rudolf Vévoda: Konec církevní jednoty Západu

21. 3. host: Urs Baumann (KTF Tübingen): Credo-Projekt

4. 4. Rudolf Vévoda: Papežství v 19. století

11. 4. Rudolf Vévoda: Církev a totalitní systémy ve 20. století

18. 4. Pavel Zach: Teorie vzniku náboženství

25. 4. Ivan Štampach: Náboženství jako sociální a kulturní jev

2. 5. Ivan Štampach:Buddhismus

9. 5. Ivan Štampach: Judaismus

16. 5. Ivan Štampach: Religiozitaa její zkoumání,
současný stav a perspektivy

23. 5. Ivan Štampach: Současná náboženská a duchovní hnutí

30. 5. Ivan Štampach: Křesťanství mezi náboženstvími z religionistického a teologického hlediska

 

3. ročník

 

(čtvrtky 17. 30)

21. 2. Ivana Noble: Maria a společenství svatých

28. 2. host: Hans-Georg Link(Köln): Na cestě do Berlína
(o přípravách ekumenického Kirchentagu v roce 2003)

7. 3. Petr Macek: Učení o Duchu sv. v současné teologii

14. 3. Pavel Hradilek: Aktéři liturgického slavení

21. 3. host: Urs Baumann (KTF Tübingen): Credo-Projekt

11. 4. David Holeton: Liturgie smíření I.

18. 4. David Holeton: Liturgie smíření II.

25. 4. David Holeton: Liturgie smíření III.

2. 5. Pavel Hradilek: Symbol v liturgii, svátost

9. 5. Pavel Hradilek: Stavební kameny liturgie

16. 5. Prokop Siostrzonek:Liturgie hodin

23. 5. Ivana Noble: Eschatologie

30. 5. Jan Štefan: Učení omilosti v evangelické teologii