Jste zde

351 - září 2022

Druhá fáze synodální cesty katolické církve

V pátek 26. srpna se ve Vatikánu uskutečnila tisková konference u příležitosti zahájení druhé etapy synodálního procesu, tj. kontinentální fáze synody o synodalitě na téma „Za církev synodální: společenství, spoluúčast a poslání“. Jedná se o novinku v rámci synodálního procesu, kdy je po diskusích v rámci diecézí a biskupských konferencí zařazena kontinentální fáze, která chce podpořit dialog a vztahy mezi místními církvemi navzájem. Jak v rámci prezentace zaznělo, situace na kontinentech je různá. Někde již na této úrovni existují osvědčené orgány, se kterými mají dobrou zkušenost (např. Rada latinskoamerických biskupských konferencí, zkratka CELAM). Jinde se setkávání a spolupráce teprve rozbíhá a synodální proces může být podnětem k dalšímu rozvoji. Ohledně Evropy je otázkou, zda může jít společně, neboť v jednotlivých zemích existují různé přístupy a různá citlivost k některým otázkám (tradičně je zmiňován rozdíl mezi místními církvemi v zemích východní a západní Evropy).

Během září by měl sekretariát synody biskupů s pomocí koordinačního výboru a asi dalších 25 vybraných osob (9 žen a 16 mužů) zpracovat synodální syntézy biskupských konferencí, východních katolických církví, představitelů řeholníků a řeholnic, vatikánských úřadů a další od tzv. pozorovatelů. Společnou prací vytvoří dokument pro kontinentální etapu, který bude zaslán všem diecézím a biskupským konferencím. Ty by se měly po prostudování dokumentu především vyjádřit, které poznatky je třeba více zdůraznit a které otázky je třeba řešit. V podstatě jde o stanovení priorit, přičemž by se mělo usilovat o pohled z perspektivy celého regionu, resp. kontinentu. K tomu by se měly konat na této úrovni vzájemné konzultace zástupců místních církví. Na základě takto vypracovaných syntéz bude sepsán dokument, tzv. Instrumentum laboris, který bude základem pro jednání řádného zasedání synody biskupů v říjnu 2023.

Během tiskové konference opakovaně zaznělo jednoznačně pozitivní hodnocení uplynulé první fáze synodálního procesu, který byl pro mnohé na úrovni farností a diecézí školou naslouchání a procesu rozlišování, praktickou školou synodality. Podle kardinála Hollericha, generálního zpravodaje synody, synodální proces znamená církevní dialog, který nemá v dějinách církve obdoby nejenom ohledně množství zapojených osob, ale i ohledně kvality účasti. Ujistil přítomné, že všechny došlé příspěvky budou pozorně přečteny a brány vážně.

Katolická církev stojí na začátku cesty k synodalitě, která podle vyjádření papeže Františka (18. září 2021) nemá být módním výstřelkem nebo heslem, kterým bychom se oháněli na našich setkáních: „Synodalita je výrazem povahy církve, její formy, stylu a poslání.“ Proto jejím cílem nejsou vypracované dokumenty, ale především změna způsobů myšlení a jednání v církvi.