Jste zde

Rozvrh zimního semestru bakalářského studijního programu Teologie křesťanských tradic UK - ETF 2003/04

autor: 

Přednášky probíhají v Institutu ekumenickýchstudií, Vyšehradská 41, Praha 2(proti Botanické zahradě) a jsou veřejněpřístupné.

Další informace vizhttp://www.iespraha.cz

1. ročník

(středy od 17:30)

8.10. Ivana Noble:Čas dějin a čas eschatologie

15.10. Ivana Noble:Kulturní a utopická paměť

22.10. Jan Spousta: Úvod do sociologienáboženství III.

29.10. IvanaNoble: Rehabilitace náboženské zkušenostiv moderní a postmoderní době

5.11. Jan Spousta: Úvod do sociologienáboženství IV.

12.11. Pavel Zach: Víra a ateismus z pohledu psychologie náboženství

19.11. Pavel Zach: Stupně víry

26.11. Pavel Zach: Obrazy o Bohu

3.12. Jan Spousta: Úvod do sociologienáboženství V.

10.12. Pavel Zach: Symbolický život

17.12. Hermeneutika Písma a tradice I.

7.1. Hermeneutika Písma a tradiceII.

14.1. Hermeneutika Písma a tradice III.

21.1. Hermeneutika Písma a tradice IV.

 

2. ročník

(středy od 17:30)

8.10. MireiaRyšková: Pavel a jeho listy I.

15.10. MireiaRyšková: Pavel a jeho listy II.

22.10. Ladislav Heryán:Deuteropavlovské a pastorální listy

29.10. Ladislav Heryán:Zjevení

5.11. Rudolf Vévoda: Úvod do dějinkřesťanství

12.11. Rudolf Vévoda: Od židovské sektyke světové církvi

19.11. Petr Šandera: Motiv vyjitíz Egypta jako základní zkušenost s Bohem

26.11. Nový zákon/Starý zákon*

3.12. Petr Šandera: Sociální strukturystarověkého Izraele

10.12. Nový zákon/Starý zákon*

17.12. Nový zákon/Starý zákon*

7.1. Rudolf Vévoda: Vznik a počátky monasticismu

14.1. Rudolf Vévoda: Východní schisma agregoriánská reforma.

21.1. Rudolf Vévoda: Křesťanství VelkéMoravy a raně přemyslovského státu

 

3. ročník

(čtvrtky od 17:30)

9.10. David Holeton:Dějiny liturgického roku I.

16.10. David Holeton:Dějiny liturgického roku II.

23.10. David Holeton:Dějiny liturgického roku III.

30. 10. MartinVaňáč: Pluralita partikulárních církví a narušeníjejich jednoty v historickém přehledu

6. 11. PavelFilipi: Typologie viditelné struktury církve

13. 11. Ivan Štampach: Přehled křesťanských církví (seminář)

20. 11. PavelFilipi: Historie ekumenického hnutí

27. 11. Ivan Štampach: Jednota a pluralita v církvi, hereze, schisma,otázka cíle ekumenické práce

4. 12. MartinPrudký: Biblický seminář II.

11. 12. Ivan Štampach: Přehled vyřešených a dosud otevřených věroučnýchotázek

18. 12. Ivan Štampach: Ekumenismus „shora“ a „zdola“, teologické smíšenékomise, oficiální rozhovory, sdílení ve svátostech a jiných bohoslužbách,církve a sekulární společnost, církve a jiná náboženství, lokálníekumenismus, společná evangelizace a pastorace, spolupráce v médiích

8. 1. IvanaNoble: Úvod do systematické teologie I.

15. 1. IvanaNoble: Úvod do systematické teologie II.

22. 1. Pavel Filipi: Teologickýrozbor pasáží z vybraných ekumenických dokumentů

 

4. ročník

(čtvrtky od 17:30)

9.10. Jan Lachman:Spiritualita období reformace

16.10. Jan Lachman:200 let kalicha

23.10. Jan Lachman:Utrpení, nemoc a smrt v životě křesťana

30.10. Jan Lachman:Spiritualita manželství

6.11. Křesťanská etika*

13.11. Křesťanská etika*

20.11. Křesťanská etika*

27.11. Křesťanská etika*

4.12. Křesťanská etika*

11.12. Stanislav Přibyl: Církevně-právníaspekty ekumenismu

18.12. Záboj Horák: Konfesní právo

8.1. 2004 Pavel Zach:Futurologie spirituality

15.1. Křesťanská etika*

22.1. Pavel Zach: Křesťanská mystika

 

*témata přednášek budou upřesněna