Jste zde

Sloupec na obálce

autor: 

Had

Nejzchytralejší ze vší polní zvěře kterouHospodin Bůh učinil, byl had. (Gen 3, 1)

V Izraeli žije mnoho druhů hadů, ze kterýchvětšina je zcela neškodná a spíše pomáhá obyvatelstvu likvidacímalých obratlovců. Patří k nim např. hroznýšek turecký Eryxjaculus, dorůstající ovšem pro člověka úcty­hodných dvou metrů.Žijí zde také užovky, např. na Sinaji žijící Coluber sinai,kontrastně černě a bíle příčně kroužkovaná. Tomuto druhu velicepodobná Coluber elegantissimus žije v Arábii a jižnímIzraeli. Sinajský poloostrov je také domovem dvou drobných, okolo30 cm dlouhých a nenápadně zbarvených hmyzo­žravých užovekEirenis coronelloides a Eirenis coronella.

Přesto je třeba zachovávat opatrnost. Některépouštní druhy hadů, jako černá pouštní kobra Walterinnesiaaegyptia nebo zmije růžkatá Vipera ammodytes, jsoučlověku nebezpečné. Palestinská zmije Vipera palaestinae jejediným jedovatým hadem vysočiny. Její uštknutí může být smrtelné.Nevelká, asi tři čtvrtě metrová zmije paví Echis carinatuspatří k nejnebezpečnějším hadům. Ne snad, že by byla nějak extrémnějedovatá, ale každoročně uštkne poměrně mnoho lidí. Často totižžije v blízkosti polí či lidských sídel, a navíc má nebezpečný zvykzahrabávat se částečně do písku či prašné hlíny. Spolu s krycímzbarvením ji to činí prakticky neviditelnou, takže na ni lidésnadno omylem šlápnou. Zmije přitom dovede blížícího se nepřítelevarovat, podobně jako to dělají chřestýši. Protože však nenívybavena chřestítkem, vyluzuje varovný zvuk neobvyklým způsobem -stočí se do typického podkovovitého tvaru a tře boky těla protisobě. Drsné, silně kýlnaté šupiny, jimiž má tělo kryté, při tomtopohybu vydávají ostré skřípavé zvuky.

V Písmu a pravděpodobně i mimo něj je hadsymbolem zla, ducha urputnosti a neposlušnosti. Objevuje se hned napočátku bible, kde přispívá k pádu lidí (Gen 3, 4). Za podvodnésvedení Evy je potrestán ztrátou nohou a musí se nadále plazit vprachu: řekl Hospodin Bůh hadovi: "Protožes to učinil, buďproklet, vyvržen ode všech zvířat a ode vší polní zvěře. Polezeš pobřiše, po všechny dny svého života žrát budeš prach." (Gen 3,14). Had je i symbolem ďábla: A veliký drak, ten dávný had,zvaný ďábel a satan, který sváděl celý svět, byl svržen na zem a sním i jeho andělé (Zj 12, 9).

Mojžíšem vztyčený had na poušti byl symbolemvítězství nad zlem (Nu 21, 9). Podobně se Ježíš označuje za toho,kdo své učedníky vyzbrojuje pro úspěšný boj s mocí zla. Hle, daljsem vám moc šlapat po hadech a štírech a po veškeré sílenepřítele, takže vám v ničem neuškodí. (Lk 10, 19). Ježíš sámje přirovnáván k Mojžíšovu bronzovému hadu: Jako Mojžíš vyvýšilhada na poušti, tak musí být vyvýšen Syn člověka. (Jan 3,14).

Jedině u Matouše najdeme hada v poněkudkladnějším světle. Hadí obezřetnost je dávána za příklad: Hle,já vás posílám jako ovce mezi vlky; buďte tedy obezřetní jako hadia bezelstní jako holubice. (Mt 10, 16).

Zatímco u Izraelců je význam spojený s hadempřevážně negativní, v Egyptě byl had uctívám jako božstvoplodnosti, zdraví a života vůbec. V Řecku v některých svatyníchchovali i živé hady. Asklépiova hůl, symbol lékařů a lékárníků, jeobtočená hadem.

ZaL

Britští biskupové pranýřují poměry ve věznicích

Londýn (KAP) Angličtí a waleštíkatoličtí biskupové se vyslovili pro radikální změny v britskýchvěznicích. Poměry v britském vězeňství jsou podle nich skandální.Biskupové se zasazují o to, aby bylo uvězněno co nejméně lidí. Provězně by mělo být k dispozici více výchovných programů a drogovězávislí by měli podstoupit odvykací program. Trestanci mají vevelké většině nedostatky v čtení, psaní a počítání.

Biskupy též znepokojuje rostoucí početvězeňkyň. Ty jsou zřetelně zranitelnější než muži. Také ženy, kterévychovávají samy své děti, by neměly být vězněny. V Anglii je nyní141 vězňů na 100 000 obyvatel, zatímco v Nizozemí se jedná o 100lidí, 98 v Německu, 93 ve Francii a 64 v Dánsku.

Turecký ministerský předseda otevřel centrumtolerance

Ankara (KAP) Turecký ministerskýpředseda R. T. Erdogan otevřel v městě Beleku v blízkosti Antalyecentrum tolerance, které se skládá kostela, mešity a synagogy. 17milionů turistů by se mělo vracet domů s podivem nad zdejšíharmonií a tolerancí, řekl Erdogan. V té míře, v jaké se v Tureckuupevňuje demokracie, právo a spravedlnost, stoupá i vážnost Tureckave světě. Toleranční centrum zaujímá plochu asi 2 ha a vedlesvatyní zde najdeme také výstavní a muzejní budovy. Centrumnavazuje na tradici osmanské říše z konce 19. a začátku 20. stol.,kdy se vedle sociálních center zřizovala mešita, kostel asynagoga.

Bostonský arcibiskup se setkal s protestujícímifarníky

Washington (KAP) Ve sporu o rušenífarností se zdá, že bostonský arcibiskup Sean O'Malley částečněustoupil za svých požadavků a nejméně dvě z farností určených kezrušení budou zachovány. Neoficiálně se setkal se zástupci farníků,kteří své kostely na protest obsadili. Z 357 farností arcidiecézejich bylo doposud zrušeno 50. Plánuje se zrušení celkem 83 farnostía 67 kostelů. Majetek 16 farností je na prodej.

O'Malley zdůvodnil svá opatření klesajícímpočtem návštěvníků bohoslužeb, nedostatkem kněží a finančnímiproblémy. Diecéze je značně zatížena odškodněními na základě žalobproti kněžím a církevním spolupracovníkům obviněným ze sexuálníhozneužívaní dětí a mladistvých. Jejich výše dosahuje milionovýchčástek v dolarech.

Čína: vstupné na mši byla fáma

Peking (KAP) Farář jižní katedrály vPekingu (Nantangu), Ren Li Jun, dementoval tiskovou zprávu, že vloňském roce vybíral ve své katedrále vstupné na mši ve výši 5euro. Jak uvedla vatikánská misijní tisková agentura Fides, řeklpouze v kázání, že by věřící měli dávat milodary. Vstupenkyrozdělované z organizačních důvodů byly bezplatné. Misijní tiskováagentura AsiaNews uvedla, že účast na křesťanských bohoslužbách vNantangu ovládaném čínskou Vlaste­neckou církví byla podmíněnavstupným v výši 50 jüanů.

Moldávie: Nové "dětské město"

Kišiněv (KAP) "Město dětí", projektrakouského jesuity P. Georga Sporschilla, byl otevřen deset dnípřed vánoci v moldavském městě Pirita. Přítomen byl i moldavskýprezident Vladimir Voronin. Díky Sporschillově projektu najde novýdomov 300 opuštěných a osiřelých dětí. Prezident Voronin nazval"dětské město" místem naděje pro mladé lidi a pro budoucnost země.Sporschillova Spo­leč­nost pro sociální projekty renovovala spodporou moldavské vlády bývalou dětskou vesničku 30 km od hlavníhoměsta Kišiněva.

V první fázi bylo postaveno či opraveno šestdomů celkem pro 130 dětí, marodka a hospodářské budovy. Během šestiměsíců byla do prvních domů ve městě zavedena voda a plyn ainstalováno ústřední topení. Znamenitá spolupráce, připravenost kdarům a pozoruhodný know-how umožnily otevření dětského městečkaještě před zimou, zdůraznil otec projektu P. Sporschill. Co jsme senaučili v Rumunsku, chceme nyní uplatnit také v Mol­davii,řekl.

Projekt pomáhá v zemi s enormními sociálnímiproblémy. Více než jeden milion z 4,4 milionového obyvatelstvaemigroval; ti, kdo zůstali, jsou především chudí, staří, nemocní aděti. Stovky dětí žijí dnem i nocí na ulicích hlavního městaKišiněva. Jejich rodiče odešli do zahraničí, aby si našli práci.Osmdesát procent obyvatelstva žije pod hranicí bídy.

Britské katedrály stimulují místní ekonomiku

Londýn (KAP) Britské katedrály jsounejen místy bohoslužeb, ale podporují i místní ekonomiku. Podlenejnovější studie organizace věnující se britskému kulturnímudědictví English Heritage navštívilo předešlý rok katedrály okolo8,8 milionů návštěvníků. Ti přinesli do okolních měst obrat až 215milionů euro. Toto číslo se skládá z výdajů turistů, platůzaměstnanců a pracovníků v katedrálách. Podle výpočtu 42 zkoumanýchkatedrál poskytuje 1885 pracovních míst na plný úvazek a dává práci5500 lidem. Katedrálu navštívil každý třetí školák v zemi. Vedoucíspolečnosti English Heritage, Simon Thurley, řekl, že katedrályjsou více než historické stavby. Slouží také společenskésounáležitosti a pro svá města jsou místem společných oslav ismutečních shromáždění.

Irsko: Řeholnice předala svou výhru ve výši 100 000Euro

Dublin (KAP) Irská řeholnice KathleenMurphyová často využívá levné lety. Cestou z Edinburghu ke svénemocné matce do Galway obdržela padesátiletá milosrdná sestra odletecké společnosti Ryanair jako stomiliontá pasažérka šek na 100000 Euro. Peníze však předala podle vlastních slov svému řádu."Protože jsem slíbila žít v chudobě," odůvodnila svůj krok.

Biskup Gaillot doufá v usmíření s vedením církve

Paříž (KAP) Před deseti lety bylzbaven úřadu francouzský biskup Jacques Gaillot. Nyní má naději nausmíření s církevním vedením. V rozhlasovém vysílání citovali jehoslova, že očekává vstřícný krok od francouzské biskupskékonference. Gaillot byl sesazen 13. ledna 1995 ze svého úřadubiskupa francouzské dieséze Evreux rozhodnutím Vatikánu. Od té dobyje titulárním biskupem bývalé severoafrické diecéze Partenia z 10.nebo 11. století, která zanikla po islámském výboji.

Gaillot sdělil, že byl pozván arcibiskupem zLyonu, kardinálem Philippem Barbarinem, jako přenášející na setkáníkněží. Svou hlavní pozornost upírá ne na církev jako instituci, alena skutečně důležité problémy vyloučených ze společnosti. Biskup seangažoval především pro bezdomovce, ilegální přistěhovalce a dalšíokrajové skupiny společnosti. Založil virtuální diecézi nainternetu. Gaillot je známý především pro své kritické postoje vůčitomu, jak katolická církev přistupuje k celibátu, antikoncepci ahomosexualitě. Již v roce 2000 se Gaillot a francouzská biskupskákonference pokusili o symbolické gesto usmíření, po němž všaknenásledovaly praktické kroky.

USA: 35 % katolíků v neděli chodí do kostela

Washington (KAP) V USA přicházíprůměrně každou neděli na bohoslužby 25 milionů katolíků, tj. 35 %věřících této církve. Tento podíl zůstává stabilní, jak se ukázalov letech 2000 až 2004. Ke změně nedošlo ani po skandálech v roce2002, jak ukázala studie Georgetownské university ve Washingtonu.Návštěvnost nedělních bohoslužeb je ve srovnání s Evropou na vysokéúrovni. Studie vycházela celkem z 10 sčítání mezi zářím roku 2000 a2004. Odhadovaný podíl ležel v rozmezí 31 % a 39 %.

Bavorsko: Zemský biskup odmítá kritiku kardinálaKaspera

Mnichov (KAP) Evangelicko-luterskýzemský biskup Bavorska Johannes Friedrich odmítl kritiku kuriálníhokardinála Waltera Kaspera, který se negativně vyslovil kevangelickému dokumentu o ordinaci duchovních. Friedrich, který jepověřencem své církve pro vztahy s katolickou církví, řekl, žeKasper Sjednocenou evan­gelicko­-luterskou církev Německa (VELKD)"zásadně nepochopil".

Biskupská konference VELKD zveřejnila vlistopadu dokument Všeobecné kněžství, ordinace a církevnízplnomocnění. Luteráni v něm rozlišují mezi celoživotní ordinací ačasově a místně omezeným pověřením k určité službě. Kasper dokumentneobyčejně ostře kritizoval a označil jej za krok zpět vekumenickém dialogu.

Biskup Friedrich však řekl, že tento internídokument měl právě napravit ono problematické zacházení se slovem asvátostí, o němž se kardinál Kasper domnívá, že by mohlo zdokumentu vyplynout. Cílem nebylo odůvodnění úřadu, ale nápravapraxe v duchu luterského pojetí. V evangelicko-luterské církvimohou nejen ordinovaní faráři, ale i ostatní členové společenstvípředsedat večeři páně, jestliže k tomu mají pověření. Tato praxe jevšak katolické církvi cizí a Kasper ji označil za "ekumenickynepoctivou".