Jste zde

Martin Šály

Nejdřív hledejme svou identitu

Lze být církví i bez finančního zabezpečení?

Otázka „Lze být církví i bez finančního zabezpečení?“ zní jasně, nicméně její obtíž myslím ani neleží v tom „finančním zabezpečení“, ale spíše v tom, že – jak se domnívám – nemusí být jasné, co se myslí slovem církev. Rád bych tedy uvedl tři východiska týkající se porozumění onoho pojmu „církev“ a z nich hledat odpovědi o onom finančním zabezpečení. Co je tedy církev, jak ji rozumíme?1

První východisko

Teologická konference „Jednota v mnohosti“

Ve dnech 27. – 29. března 2014 jsem se zúčastnil konference „In pluribus unitas – Jednota v mnohosti“. Jednalo se o již třetí ročník teologické konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky, po dvou předchozích ročnících na Slovensku tentokrát konané na půdě CMTF v Olomouci.

Dva póly novozákonní rodinné etiky

V oblasti rodinné etiky křesťanům sluší přiměřený konzervativismus. Je jistě na místě, aby křesťané hájili záměr vázat se v manželství ke svému partnerovi na celý život1 jako jednomu ze znamení víry, že Bůh je nám také věrný natrvalo. Rodina jako taková pak má být pro křesťany významnou hodnotou, hájenou vůči tlakům dnešní společnosti, které spíše směřují k rozvolnění institucionálních i věcných závazků s rodinou spojených. Důraz na věrnou stálost manželů i význam rodiny lze z Nového zákona dobře doložit.

Křesťanská etika podle Řeči na hoře

Občas slyšíme, jak někteří křesťané hlasitě hájí tu či onu „křesťanskou hodnotu“.  Může se to týkat oblasti potratů, homosexuality, regulace sexuálních kontaktů nebo i konkrétních politických postojů. Tento příspěvek má být pomůckou k úvahám, zda skutečně mohou existovat nějaké specifické křesťanské hodnoty či etika ve smyslu souboru mravních norem a pravidel, které musí křesťan hájit a v jejím rámci jednat.

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Martin Šály