Jste zde

Pavel Hradilek

Daniel Herman ředitelem Ústavu pro studium totalitních režimů

Daniel Herman byl vysvěcen na kněze těsně před pádem komunistického režimu. Brzy poté si ho českobudějovický biskup Miloslav Vlk vybral za sekretáře. Hermanovi se podařilo (i díky svým rodičům novinářům) vytvořit Vlkovi dobrý mediální obraz, což spolu s příslušností ke vlivné církevně-mocenské skupině pomohlo ke jmenování pražským arcibiskupem. Inteligentní Herman dokázal Vlkovi pomoci nahoru.

Liturgická hudba v římskokatolické církvi

Papežská „televizní" bohoslužba 28. 9. 2009 ve Staré Boleslavi byla určena primárně mládeži. Z toho důvodu byly v jejím rámci zařazeny rytmické zpěvy. Brzy po liturgii, 7. 10.

Žehnání svatého myra

Myro (křižmo) jako viditelné znamení mocného působení Ducha svatého je v ortodoxních církvích ve velké úctě. Spolu s eucharistickými způsoby a evangeliářem je stále umístěno na prestolu (oltářním stole).

Pomůže římské církvi zdobrovolnění celibátu?

Aféry spojené se sexuálním zneužíváním dětí katolickými kněžími možná budou mít alespoň jeden pozitivní důsledek. Nelze vyloučit, že dojde ke zdobrovolnění celibátu kněží. Po biskupech z třetího světa, kteří jsou pro zdobrovolnění již delší dobu, se nyní vyjadřují i biskupové evropští.

Základní obce z Vídně

Ve dnech 9.-11.4.2010 navštívila Prahu třináctičlenná skupina složená se zástupců dvou základních skupin (Basisgemeinden) působících při farnosti Akkonplatz ve Vídni. Návštěva se uskutečnila na pozvání křesťanské obce Společná cesta. Původní basis na Akkonplatz vzniklo v r. 1983 tzv. „shora". Velká farnost se dělila a jeden kaplan byl pověřen, aby formoval basis pro nově vzniklou farnost. Kaplan veřejně vyzval zájemce, aby se přihlásili a vytvořili basis, která byla koncipována jako jádro vznikající farnosti.

Sexuální zneužívání mládeže kněžími

Katolickou církví otřásají skandály kolem sexuálního zneužívání dětí a mládeže kněžími v Irsku, Německu a Rakousku. Vyjádřili se k nim mnozí, papež svým pastorálním listem irským katolíkům a u nás i kardinál Miloslav Vlk příspěvkem „K pedofilním skandálům".1 Domnívám se však, že základní pochopení tohoto amorálního a trestně stíhatelného jednání, a tím i řešení jeho následků, vyžaduje víc, než se v příspěvcích některých hierarchů dočteme.

Dominik Duka: nejlepší volba

V Česku je mnoho lidí, kteří jsou rádi, že byl pražským arcibiskupem jmenován právě Dominik Jaroslav Duka, a nevidím důvod, proč s nimi nesouhlasit.

Proces volby byl poměrně zdlouhavý a probíhající ve skrytu, bylo tedy možné jen sbírat střípky informací a domýšlet peripetie. Zdá se, že terno (pořadí kandidátů, které sestavuje nuncius a které posílá Kongregaci pro biskupy) bylo stanoveno takto: 1. Duka, 2. Graubner, 3. Baxant.

Původ Vánoc

Velké křesťanské svátky (Velikonoční Triduum, Na­ne­bevstoupení Páně, Letnice, Zjevení Páně) vznikaly v prvních staletích na Východě. Vánoce jsou výjimkou. Pravděpodobně vznikly v raných desetiletích svobody církve v první polovině 4. století v Římě. Nejstarší záznam máme v Filokalově Chronografu z r. 354, kde je na dvou místech uveden 25.

Smíření v křesťanské obci

Vy, kteří sem vstupujete, smiřte se -
otec se synem, manžel se ženou, věřící s tím, kdo věřit nemůže,
křesťan se svým odloučeným bratrem.
(Roger Schutz , n
ápis před Chrámem smíření v Taizé)

Termíny pokání a smíření jsou do jisté míry synonymy. Pokání je nepřetržitý proces obrácení, kterým procházejí jak jednotliví křesťané po svém křtu, tak i celá církev. Pojem smíření více vyzdvihuje sociální, církevní stránku tohoto procesu. V určitém smyslu se dá říci, že smíření je plodem pokání.

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Pavel Hradilek