Jste zde

Pavel Hradilek

Dokumenty ČT na Štědrý den

Velmi málo sleduji televizi, ale byl jsem příjemně překvapen, když jsem ze záznamu shlédl dva hodinové dokumentární pořady odvysílané ČT2 na Štědrý den. V 19.50 to byl dokument „Laická služba"1

Plnokrevný celibátník Václav Dvořák

Nedávno zemřelého Václava Dvořáka lze významem přirovnat k takovým „sloupům" české církve 2. poloviny 20. stol., jako byli A. Mandl, J. Zvěřina či B. Bouše. Byl integrovanou osobností se zřetelným povoláním ke službě, dobře vzdělán, s dobrými organizačními schopnostmi, schopen sloužit jak v podzemí, tak ve vysokém církevním úřadu.

Liturgie v péči o nemocné

Mnoha pastoračně-liturgickými formami pečuje církev o nemocné. Jsou to především návštěvy nemocných doma či v nemocnici. Kristus je při díle jak v osobě nemocného (...byl jsem nemocen a navštívili jste mne... Mt 25,36), tak v osobě návštěvníka (návštěvníků), ať je to laik či duchovní. Návštěva může obsahovat, tam kde je to

Liturgie manželství

Na počátku křesťanské éry žádná liturgie manželství neexistovala. Křesťané uzavírali manželství tak jako ostatní - právním úkonem, smlouvou. I v pozdějších staletích se role služebníků církve spíše soustředila na posouzení, zda je vhodné, aby se partneři vzali, než na úkony liturgické. A to i tehdy, když byli uzavírání

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Pavel Hradilek