Jste zde

Petr Jandejsek

O církvi a liturgii

"Jako kdysi učedníkům putujícím do Emauz,
tak dnes i nám otvírá Písmo a láme chléb a shromažďuje nás ... "
(z X. anafory)

Klemens Richter, významný katolický liturgista, přednesl v roce 1990 na konfe-renci Bavorské katolické akademie v Mnichově přednášku na téma Reforma liturgie jako prostředek k obnově církve. Podstatné myšlenky z této přednášky interpretuje a do českých podmínek aktualizuje následující článek.

Liturgie a porozumění církvi

Teologie z Jižních Čech

Prohloubení teologicko-filosofického myšlení a úsilí o vytváření dialogického klimatu ve společnosti v duchu křesťanské zvěsti jsou podle prof. Josefa Dolisty cíle Teologické fakulty Jihočeské University. V tomto roce plní fakulta toto své vznešené předsevzetí mimo jiné vydáním sborníku pod názvem Teologické studie. Po sbornících z let 1993 a 1994 se editorské práce tentokrát ujal dr. Tomáš Machula a ze spektra teologických disciplín se pokusil sestavit jakousi mozaiku.

Ukřižovaný lid: příspěvek salvadorské teologie k theologia crucis

Proto se raduji, že nyní trpím za vás a to, co zbývá do míry utrpení Kristových, doplňuji svým utrpením za jeho tělo, to jest církev“ (Kol 1,24).

Běda lidu, který zapomene na své mučedníky!“ (Don Pedro Casaldaliga)

Akademická ekumenická pohostinnost

Německý teolog Stefan Höschele, Ph.D., děkan teologické školy Církve adventistů sedmého dne ve Friedensau, koná své habilitační řízení na pražské Evangelické teologické fakultě. Důvodem je mimo jiné skutečnost, že jako teolog menšinové církve nemá možnost podat habilitaci na německých univerzitách. Höscheleho habilitační přednáška, proslovená na ETF 2. června 2017, nesla název Dialogue and the Development of Adventist Theology.

Přihlásit se k odběru RSS - Petr Jandejsek