Jste zde

Jana A. Nováková

P. Mgr. ThLic. Walerian Bugel, dr. hab. (26. 7. 1968 – 28. 4. 2020)

Nekrolog či spíše vzpomínka k 1. výročí úmrtí

„Veškeré dění pod nebem má svůj čas.“ (Kaz 3,1) Bývá zvykem psát nekrology bezprostředně či krátce po úmrtí. I já jsem k tomu byla vybídnuta, ale upřímně jsem musela (nejprve sama sobě) odpovědět, že ještě nepřišel čas. Nešlo to.

Následující řádky budou z větší části osobní vzpomínkou, možná doplněním toho, co zatím nebylo sepsáno a zaznamenáno, z části pak shrnutím již publikovaného.

Vzpomínka nemocniční kaplanky

Nemocniční kaplanství si mě našlo. Ve svůj čas. V době, kdy jsem hledala zaměstnání. Poté, co jsem po mnoha letech získala doktorát z teologie, před tím se živila krátce jako pečovatelka, delší čas prodávala v knihkupectví a také v trafice.

Zemřel Wacław Hryniewicz – teolog naděje

Poslední číslo Getseman přineslo tři vzpomínky na Mgr. ThLic. Waleriana Bugela, dr hab., který zemřel 28. 4. 2020.1 Přesně o čtyři týdny později, tedy 26. 5. 2020, zesnul prof. dr hab. Wacław Hryniewicz OMI. Co tyto dva teology spojuje? Walerian absolvoval postgraduální studia v Polsku, v Ekumenickém institutu Katolické univerzity v Lublinu (1993 licenciát, 1998 doktorát).

Přihlásit se k odběru RSS - Jana A. Nováková