Jste zde

Jan Klípa

Dům Boží a brána nebe ve 20. století

autor: 

Mikulovské centrum pro evropskou kulturu vydalo na počátku tohoto roku ve spolupráci s brněnským Centrem pro studium demokracie a kultury publikaci Dům Boží a brána nebe ve 20. století s podtitulem Studie o sakrální architektuře.

Úvodní slovo na semináři Liturgický prostor v současné architektuře

autor: 

Vážení posluchači, vážení hosté. Dovolte mi uvést seminář „Liturgický prostor v současné architektuře" delší citací. Když v roce 2001 pořádala švýcarská Svatolukášská společnost pro umění a církev sympozium na téma „Prostor kostela", pronesl na závěr svého referátu prof.

O podstatě uměleckého díla

autor: 

Guardini, Romano - O podstatě uměleckého díla, Triáda / Centrum teologie a umění, Praha 2009, 168 stran, 246 Kč. Výbor sestavil a předmluvu napsal Walter Zahner, ediční spolupráce Norbert Schmidt, překlad Karel Šprunk.

Oltář v Oberweselu na křižovatce dějin umění a dějin liturgie

autor: 

Znalost dějin liturgie se stává nepostradatelným pomocníkem při studiu středově­kého výtvarného umění. Dovoluje nám blíže poznat funkci dochovaných artefaktů a tak lépe pochopit jejich obsah a význam. Velká většina dnes známých středověkých obrazů a soch totiž fungovala právě v liturgickém kontextu - tento fakt byl nicméně

260 - květen 2014

autor: 

Semper reformanda

259 - duben 2014

autor: 

O církvi a majetku

Přihlásit se k odběru RSS - Jan Klípa