Jste zde

Pedofilie a kultura celibátu

autor: 

Tato morální katastrofa především vyžaduje, aby nad ní každá část Kristova těla veřejně a opravdově naříkala, a jen pak může začít hluboké uzdravení. Také vyžaduje, abychom se otevřeně chopili svého velmi nezralého učení o sexualitě obecně, o záležitostech kolem moci mužů zvlášť a o našem „nuceném“ pojetí celibátu, jež zákonitě vede k těmto koncům; abychom se z tohoto učení káli a reformovali je.

Naše vlastní katolická teologie říká, že celibát je charisma, což znamená svobodný a mocný dar. Podle mé zkušenosti je celibátu vůbec schopen jenom ten, kdo má živou a vřelou vnitřní zkušenost Boha.

  • Je protimluv, když si katolická církev myslí, že může svobodný dar nařídit, a samozřejmě to nemá precedens u Ježíše. Zjevně to není nezbytné k duchovní službě a bývá to přítěž vytvářející auru duchovní nadřazenosti tam, kde často platí pravý opak. 

  • Osobně si myslím, že skutečné charisma mužského celibátu, jež ve druhé polovině života vytváří zároveň šťastné a zdravé muže, je celkem vzácné.

  • Dokud katolická církev neodpojí celibát od duchovenské služby, bude podle mne stále mít ordinované muže, kteří jsou zároveň nešťastní, nezdraví a pohoršují Kristovo tělo. (Aby to někdo nepochopil špatně, netvrdím, že celibát způsobuje pedofilii, ale říkám, že idealizovaná kultura celibátu umožňuje, aby se pod ní pedofilie dlouhodobě schovávala.)

Ten přízračný materiál se bude objevovat, dokud se záležitosti sami nechopíme a nedosáhneme zde plné odpovědnosti. Zatím se všichni modleme a snažme se sami žít autentičtější sexuální a duchovní život.

Komentáře

že se z celibátu někdy dělá modla. A zase to nějak souvisí s tou mocí.
Naše ego nám nedovolí si přiznat, že jsme se mýlili. Vždyť my se nemůžeme mýlit...

Nevadí mi celibát. Jsou lidé, pro které je tou správnou cestou bez ohledu na to, zda jsou věřící. Nevadí mi nic dobrého, pokud se z toho nedělá karikatura, pokud se člověk nekřiví pod jhem, které si sám kvůli své ctnosti naložil. A nejde jen o celibát, jde i o jiné způsoby výkonnosti, které jsou překážou skutečnému životu. Čím více se snažíme být dokonalí, tím více se staráme o sebe a vzdalujeme se druhým.

Zlatí (pomlouvaní) farizeové. Ti s Ježíšem diskutovali, ti stále pravdu hledali.
Zato zákoníci ne. S Ježíšem netřeba mluvit, my máme přece pravdu (zákon). Stejně jak kasta velekněží.

Katolická církev nutně potřebuje zásadní reformu. Proč? Aby se vrátila k Ježíšovu učení od kterého se rapidně vzdálila. Vyjmenuji namátkou pár témat k revizi.
Revize dogmat (mimochodem, seznam dogmat neboli článků víry, které církev ve své historii vyhlásila nikde na internetu nenajdete, asi se za ně stydí), zdobrovolnění celibátu, volba biskupů věřícími diecéze, náplň kněžství - určitě to není ritus na prvním místě, jak je to dnes - hlavně se mší, při každé mši kněz lže, neboť opakuje Ježíšova slova "Pijte z něho všichni..." a věřícím napít většinou nedá, zrušit možnost tridentské mše - rozděluje církev, umožnit laikům promluvu při mši, zrušit oblečení kléru, neboť dělí věřící na dvě kategorie, umožnit kléru, přerušit výkon funkce na čas, nebo natrvalo, podstaně snížit maximální věk při volbě papeže, papeže volit jen na určité období, rehabilitovat skrytou církev, rehabilitovat Bezáka, a tak dále a tak dále. Když vidím, jak Duka, Graubner a Baxant se vozí vystrojení v kočáře po Praze, chce se mi blí*t velebnosti.

"Pijte z něho všichni", základ mše, není jediný.

Strašně mi vadí zatajené požehnání chleba a vína po "darech"
"""
Požehnaný jsi, Hospodine, Bože celého světa.
Z tvé štědrosti jsme přijali chléb, který ti přinášíme.
Je to plod země a plod lidské práce,
a stane se nám chlebem věčného života.
"""
a obdobně
"""
Požehnaný jsi, Hospodine, Bože celého světa.
Z tvé štědrosti jsme přijali víno, které ti přinášíme.
Je to plod révy a plod lidské práce,
a stane se nám nápojem duchovním.
"""
To je tak podstatná modlitba, to jsou (v podstatě) Ježíšova slova - a zamlčují se!
Zato kněz v rámci "bohoslužby oběti" mluví a mluví a mluví texty, které jsou naprosto nepodstatné. Ty by se mohly přehlušit zpěvem, narozdíl od požehnání.

A já jsem si mysela, že neumím hledat na internetu, když jsem našla jen nedostatečné informace o dogmatech. :))
Díky za diskusi, je pro mě povzbuzením, že nám na církvi záleží.