Jste zde

Zprávy

Jmenováno 23 kardinálů
Vatikán (KAP) Papež Benedikt XVI. jmenoval v sobotu 24. listopadu v dómu sv. Petra dvacet tři nových kardinálů. Mezi nimi je sedm zástupců kurie, jedenáct diecézních biskupů a pět zasloužilých „seniorů“. Ústy nově jmenovaného kuriálního kardinála Leonarda Sandriho nejdříve všichni nastupující členové kolegia slíbili papeži věrnost „až do prolití krve“. Na znamení jejich nové hodnosti pak papež novým „senátorům“ předal purpurové kardinálské birety a určil jim titulární kostely ve Věčném městě. Celkem se tak počet členů kolegia zvýšil na rekordních 201, z nichž ovšem jen 120 nepřekročilo věk 80 let, a může se tak účastnit hlasování o případném novém papeži. Zvláštního aplausu se nakonec dostalo chaldejsko-katolickému patriarchovi Emmanuelu III. Dellymu z Iráku, Tučnékterému papež namísto biretu nasadil purpurový patriarší klobouk.
Mezi novými kardinály je také Giovanni Coppa (nar. 1925), bývalý papežský nuncius v Praze v letech 1990 – 2001.

Bývalý kardinál státní sekretář Sodano slaví 80 let
Vatikán (KAP) Angelo Sodano, bývalý kardinál státní sekretář a nyní děkan kolegia kardinálů, oslavil 80 let. Tím se dostává z okruhu kardinálů, kteří se smí účastnit budoucí volby papeže. Papež Benedikt XVI. ovšem jmenoval 23 nových kardinálů, čímž kolegium opět dosáhlo maximální počet papežských volitelů.

Víra a evoluce nejsou v rozporu
Vatikán (KAP) Nauka o stvoření a teorie evoluce nejsou podle slov biskupa Elio Sgreccia, předsedy Papežské akademie pro život, ve vzájemném rozporu. Sgreccia zdůraznil nezbytnost „vyššího plánu“, aby bylo možné dosáhnout rovnováhy mezi představami přírodních věd a náboženství. Ani Charles Darwin nechtěl přímo vyloučit počáteční stvoření všeho jsoucího.
Přírodovědné modely dokonce obohacují teologii v tom smyslu, že proces vzniku druhů chápou jako „pokračující stvoření“, uvedl kuriální biskup.

Sporný zákon o církvích zůstává v platnosti
Praha (KAP) Církevní školy, nemocnice, domovy důchodců nebo charitativní zařízení budou v Česku i v budoucnu potřebovat povolení Ministerstva kultury. Ústavní soud v Brně rozhodl, že příslušný zákon o církvích z roku 2005 je v souladu s ústavou. Sporný zákon, který odsouhlasila parlamentní většina sociálních demokratů a komunistů, reguluje registraci náboženských společenství a jejich organizací.
Ústavní stížnost proti tomuto zákonu podalo 25 převážně lidoveckých a konzervativních poslanců a senátorů. Podle nich zákon příliš omezuje nezávislost církve. Pražský arcibiskup, kardinál Miloslav Vlk, kritizoval rozhodnutí soudu s tím, že se s náboženskými společnostmi v Česku jedná „jako se spolky zahrádkářů“.

Švýcarsko: Opat varuje před „asistovanou sebevraždou“
Bern (KAP) „Pouze absolutní norma nedotknutelnosti života chrání jedince před ostatními, ale také před sebou samým“, zdůraznil P. Marian Eleganti, opat benediktýnského kláštera St. Otmarsberg, v rozhovoru s novináři. V kontextu současné diskuze o asistované sebevraždě ve Švýcarsku vyzývá občany, aby se snažili zabránit tomu, aby „si lidé z důvodu nemoci brali život, často proto, aby žijícím příbuzným ušetřili starosti nebo proto, že cítí, že jsme se jich už vzdali.“ Za přáním zemřít se často skrývá „strach být už jen na obtíž nebo způsobovat nepřijatelné náklady,“ prohlásil opat dále. Jako správnou cestu propaguje paliativní péči. Její zastánci by se podle něho měli jasně distancovat od hnutí propagující eutanázii.

Anglie: Anglikáni vysvětili poprvé více žen než mužů
Londýn (KAP) Anglikánská církev v Anglii vysvětila v roce 2006 poprvé více žen než mužů. Vysvěceno bylo 244 žen a 234 mužů. Většina žen ale nepůsobí jako duchovní na plný úvazek, nýbrž pomáhají jako dobrovolnice ve farnostech a sociálních zařízeních.
Připuštění žen ke kněžskému svěcení v roce 1994 vedlo v anglikánské církvi k ostrým diskuzím. Již nyní tvoří ženy čtvrtinu celkového kléru. Kvůli sporu o biskupské svěcení žen, které je už v současnosti možné např. v USA, na Novém Zélandě nebo na Kubě, hrozí celosvětové rozdělení Anglikánského společenství.

První profesorka morální teologie v Rakousku
Vídeň (KAP) První ženou v roli řádné profesorky katolické morální teologie v německé jazykové oblasti se stala Sigrid Müllerová. Na Institutu morální teologie vídeňské univerzity bude odpovědná i za přípravu budoucích kněží. Prof. Müllerová se narodila roku 1964, disertaci napsala o Vilémovi z Occamu, specializovala se na souvislosti mezi morální teologií a filozofií v pozdním středověku a raném novověku.

Kanadský kardinál Ouellet se omlouvá za chyby své církve
Ottawa (KAP) Quebecký arcibiskup kard. Marc Ouellet se překvapivě omluvil za chyby své církve v minulosti. Výslovně jmenoval antisemitismus, rasismus, lhostejnost vůči domorodcům a diskriminaci žen u některých katolíků před druhým vatikánským koncilem. Hovořil i o sexuálním zneužívání a zneužívání moci duchovními. Všichni věřící, kněží i laici, by se podle něj měli snažit zbavit se chyb a omylů, aby umožnili společnosti smířit se se svými křesťanskými kořeny.
Ostatní kanadští biskupové reagovali na kardinálův okružní list zdrženlivě. Biskup Martin Veillette z Trois-Rivières uvedl, že se jedná o čistě osobní názor kard. Ouelleta; montrealský kardinál Jean-Claude Turcotte odmítl se k této záležitosti pro média vyjádřit.

Slovensko: Církev podporuje blahořečení Jána Vojtaššáka
Bratislava (KAP) Předseda slovenské biskupské konference a nástupce Jána Vojtaššáka na spišském stolci František Tondra vyhlásil rok počínající 14. listopadem 2007 (130. výročí Vojtaššákova narození) za „rok služebníka božího biskupa Jána Vojtaššáka“. Tento krok se dá interpretovat tak, že slovenská katolická církev stále trvá na svém přání kanonizovat kontroverzního nacionalistického biskupa navzdory masivním námitkám především ze strany židů.
Ján Vojtaššák byl slovenský politik a spišský biskup. Patřil k signatářům Martinské deklarace 30. října 1918 a byl jedním ze tří prvních slovenských biskupů. V době válečné Slovenské republiky, Hitlerova satelitního státu, byl byl místopředsedou Státní rady, tedy tehdejšího čestného ústavního soudu, a v této pozici se účastnil i jednání o protižidovských zákonech. Podle všeho se zdá, že perzekuci židů přinejmenším do jisté míry schvaloval a podílel se jménem církve na „arizaci“ židovského majetku. V otevřeném dopise pěti izraelských historiků, který byl zaslán před sedmi lety, se Vojtaššák obviňuje i z toho, že se ve své diecézi osobně angažoval pro deportaci židů. Roku 1950 byl Vojtaššák komunistickou justicí v rámci jednoho z tehdejších zinscenovaných procesů odsouzen na 24 let vězení, z nichž si pak odseděl více než třináct. Zemřel roku 1965 v českém vyhnanství v Říčanech u Prahy.

V basilice sv. Mikuláše v Myře objeveny fresky
Ankara (KAP) Turečtí archeologové objevili v basilice sv. Mikuláše v Myře fresky ze 13. století. Vedoucí restaurátorů Ridvan Isler řekl médiím o nově nalezeném obraze světce a o sérii fresek, jež zjevně znázorňují nějakou legendu. O kterou legendu se jedná, budou muset ještě teologové a historici umění zjistit.
Chrám v Myře v bývalé Lykii pochází ze 6. století a je zasvěcen sv. Mikuláši, který v tomto městě na počátku 4. století působil jako místní biskup. Legenda o štědrosti tohoto světce se promítla i do českých a vůbec západních lidových zvyků. Chrám v Myře se i proto rok od roku stává významnější turistickou atrakcí, letos ho navštívilo již daleko přes 400 tisíc návštěvníků.

The Tablet: Tony Blair plánuje přestup ke katolictví
Londýn (KAP) Podle britského katolického týdeníku The Tablet chce bývalý britský ministerský předseda Blair v nejbližší budoucnosti přestoupit od anglikánství ke katolické víře své manželky Cherie. K události má dojít během mše v soukromé kapli westminsterského arcibiskupa kard. Cormaca Murphy-O'Connora. Blair tento krok odkládal až do doby, kdy přestane být premiérem, aby nedošlo ke konfliktu rolí – britský premiér například tradičně jmenuje anglikánského arcibiskupa z Canterbury.