Jste zde

Tematický obsah ročníku 2007

Editorialy (J. Spousta)
Kostlivci ve skříních církve 1/1
Dolní konzistoř 2/21
Mzda hříchu 3/45
Smrt a naděje 4/69
Pište svému andělovi 5/93
Papež po stopách Ježíše 6/117
Všechno bude zase prima 7-8/141
Známky církve 9/189
Pokrytectví Říma, pokrytectví Moskvy 10/213
Ne z toho světa, ale v něm 11/237
Otázky z dobrodružných výprav 12/261

Ekumenismus a mezináboženský dialog
Religions for Peace (D. Bartoň) 1/19
Překážky a naděje v ekumenických vztazích (M. Zikmund) 2/22
Inspirace pro českou ekumenu (M. Vaňáč) 2/25
Členové ašského sboru o ekumeně (O. Pertlík) 2/39
Konfese v měnících se podmínkách: dekonfesionalizace – rekonfesionalizace 3/55
Dialog svobodných církví a katolíků (W. Fleischmann-Bisten) 5/113
Je sdílená náboženská identita synkretismem? (I. Štampach) 7-8/142
Chceme růst proti trendu (M. Plathow) 7-8/153
Konvergence a jejich konsekvence (W. Fleischmann-Bisten) 7-8/169
Žijeme dnes církev zítřka (R. Hill) 9/2002

Křesťanství a společnost
Poměr církve ke světu (B. J. Hilberath) 2/27
Víra a naděje v díle Sigmunda Freuda (M. Šály) 6/122
Kde bydlí vítr na cestách lidí (M. Bartoš) 7-8/147
Mužská spiritualita v pojetí Richarda Rohra (V. Knězů) 7-8/178
Historie vztahu psychoanalýzy a křesťanství (M. Šály) 10/219
Počátky církve v postkomunistické éře (P. Walters) 11/238
Věda a víra (I. Macháčková) 12/262
José de Anchieta: apoštol brazilských indiánů (Š. Grauová) 12/264
Albert Schweitzer a úcta k životu (M. Bernardová) 12/272

Církev v dnešním světě
Bez skutků pokání to nepůjde (P. Hradilek) 1/2
Zápasy o důvěryhodnost ve volném stylu (J. Konzal) 3/46
Vyrovnání s minulostí (V. Vacek) 3/48
Lustrace v polské církvi (P. Hradilek) 3/50
Ohlasy (P. Hradilek) 3/54
K článku Půlnoční u Martina ve Zdi (J. Novák) 4/90
Pastorační péče v nemoci a umírání (L. Martelliová) 4/77
Spor a „kanonické teritorium“ (H. Overmeyer) 10/229
Konference Moc Boží přítomnosti (D. Bártová) 11/245
Keltská spiritualita (K. Obrdlíková) 11/246

Teologie
Církev jako komunio (H. Jorissen) 1/6
Vzkříšení a pohřební liturgie (A. T. Queiruga) 4/70
Spisy Jona Sobrina odsouzeny (P. Hünermann) 5/94
Na katolickou pluralitu si musíme zvykat (T. Grote) 5/100
Dopis sedmi církvím (V. Kočandrle) 5/102
Bible a důkazy Boha (P. Mikula) 5/109
Systematik v zákopovém boji exegeze (K. Berger) 6/118
Papež Benedikt portrétuje Ježíše 6/121
Radost být církví (J. Zvěřina) 7-8/174
Svátostná povaha světa a člověka v teologii Alexandera Schmemanna (I. Macháčková) 7-8/181
„Pravá“ církev a její vlastnosti (J. Kohl) 9/190
Problematická zúžení (B. J. Hilberath) 10/214

Liturgie
Vánoční a novoroční bohoslužby v ČT (P. Hradilek) 2/33
O smyslu a nesmyslu koncelebrace (K. Rohmann) 2/37
V bázni Boží, ve víře a v lásce (R. Thöle) 6/129
Coena a ETF UK společně (P. Hradilek) 6/139
Liturgie na 38. mezinárodní konferenci IEF (P. Hradilek) 9/194
Gloria (P. Hradilek) 12/282

Liturgický seriál (pravděpodobný autor J. Myslivec)
Pod obojí 1/20
Eucharistická úcta 2/30
Jan Rokycana 2/40
Josef 3/63
Svátky po Letnicích 5/114
Eucharistická úcta 6/134
Podoba eucharistického chleba 7-8/187
Václav 9/208
František 10/235
Martin 11/257
Začátek liturgického roku 11/258

Historický seriál (M. Vaňáč)
Církev a dědictví Karla Velikého (9. století) 1/13
Církev v závěru prvního tisíciletí (10. století) 4/84
Hrabanus Maurus 1/2. strana obálky
Hrotsvitha 2/2. strana obálky
Silvestr II. 3/2. strana obálky
Vojtěch 4//2. strana obálky
Anselm z Canterury 5/2. strana obálky
Řehoř VII. 6/2. strana obálky
Hugo z Cluny 7-8/2. strana obálky
Prokop 9/2. strana obálky
Kosmas 10/2. strana obálky
Norbert 11/2. strana obálky
Markéta Skotská 12/2. strana obálky

Biblický seriál (D. Bártová)
K Popeleční středě 2/32
J 18, 1-5: Jidáš a jeho vina 3/64
Iz 55, 1-9: Bůh jako pouliční vyvolávač 3/65
Exegetické zamyšlení: co řekl Pán Pavlovi? 4/89
Lukáš 8, 26-39 6/138
Exegetické poznámky k textu L 16, 1-8
Exegetické poznámky k Iz 35

Knihovnička Getseman
1/20; 3/65; 5/116; 11/259; 12/282